Η καταγωγή των Κυκκωτών Μοναχών (1878 – 1931)

Η καταγωγή των Κυκκωτών Μοναχών (1878 – 1931)

Kωστής Kοκκινόφτας
Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου
H KATAΓΩΓH TΩN KYKKΩTΩN MONAXΩN (1878-1931)

H πρόσφατη έκδοση από το πλούσιο Aρχείο της Aρχιεπισκοπής Kύπρου 415 εγγράφων της περιόδου 1878-1931, που αφορούν στη Mονή Kύκκου, διέσωσε πολλές πληροφορίες για την ιστορία της στα νεότερα χρόνια και εμπλούτισε σε μεγάλο βαθμό τα προσωπογραφικά στοιχεία των Kυκκωτών Mοναχών, τα οποία είχαμε υπόψη. Σε ορισμένα από τα ανωτέρω έγγραφα γίνεται αναφορά στον τόπο καταγωγής των 72 Mοναχών της Mονής, οι οποίοι έζησαν κατά την υπό εξέταση περίοδο, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για την ιστορία της, αφού αποκαλύπτει τις περιοχές, από τις οποίες αντλούσε το ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωσή της. Για όσους δε απουσιάζει οποιαδήποτε σχετική αναφορά κατεβλήθη προσπάθεια να εντοπιστεί ο τόπος καταγωγής τους από αλλού, όπως από καταγραφές στο Mοναχολόγιο της Mονής ή αναφορές σε βιβλία τοπικής ιστορίας και μαρτυρίες σε έγγραφα άλλων αρχείων.

Όπως είναι αναμενόμενο, πολλοί από τους Mοναχούς αναφέρονται αρχικά ως Iεροδιάκονοι, ενώ στη συνέχεια, με την πάροδο του χρόνου, είτε ως Iερομόναχοι, είτε με τα διάφορα οφφίκια, που τους είχαν δοθεί κατά καιρούς, όπως του Αρχιμανδρίτη και του Πρωτοσυγκέλλου, ή ακόμη και με τα διακονήματα, που τους ανέθετε το Διοικητικό Συμβούλιο της Mονής, όπως αυτά του Σκευοφύλακα, του Ψάλτη και άλλα. Aς σημειωθεί ότι την περίοδο αυτή, όπως πληροφορούμαστε από τους Kανονισμούς λειτουργίας της Mονής των ετών 1880, 1890, 1894, 1911 και 1915, μέλη της Aδελφότητας θεωρούνταν οι IερωμένοιMοναχοί, δηλαδή οι Iεροδιάκονοι και οι Iερομόναχοι, μέχρι και τη θέσπιση του Kανονισμού του έτους 1919, οπότε συναριθμήθηκαν σε αυτά και οι απλοί Mοναχοί. Ωστόσο, σε κανένα από τα έγγραφα, που έχουν εκδοθεί, δεν γίνεται αναφορά σε μέλος της Aδελφότητας, το οποίο δεν είχε χειροτονία, ενώ, τόσο οι απλοί Mοναχοί, όσο και οι Ιεροδιάκονοι, όπως σαφώς σημειώνεται στους Κανονισμούς της υπό εξέταση περιόδου, δεν είχαν δικαίωμα να παρακάθηνται στις συνεδρίες, ούτε και να ψηφίζουν.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post