Ιερά Μονή Σταυροβουνίου (ανδρική)

Ιερά Μονή Σταυροβουνίου (ανδρική)

Ἡ Ἱερά Μονή εὑρίσκεται πλησίον τῆς κοινότητος Πυργά τῆς έπαρχίας Λάρνακος.

Πανηγυρίζει τὴν 14ην Σεπτεμβρίου (Παγκόσμιος Ὕψωσις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ) καὶ τὴν Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως.

Ἡγούμενος: Ιερομόναχος Διονύσιος

Μακαριστός Καθηγούμενος της Μονής: Ἀρχιμ. κυρός Ἀθανάσιος (+18.1.2021)

Σύμβουλοι: Ἱερομ. Σάββας καὶ οἱ Μοναχοὶ Γερμανὸς καὶ Ἰλαρίων.

Ἡ Ἀδελφότης: οἱ Ἱερομόναχοι Γρηγόριος, Κυπριανός καὶ Στέφανος, οἱ ῾Ιεροδιάκονοι Μελέτιος, Θεοδόσιος, Παῦλος καὶ Ἰωάννης, οἱ Μοναχοὶ Θεοφάνης, Λάζαρος, Πανάρετος, Σπυρίδων, Ἀντώνιος, Νεόφυτος, Πρόδρομος, Εὐθύμιος, Ἀλέξιος, Ματθαῖος, Δημητριανός, Νεκτάριος, Μακάριος, ᾿Επιφάνιος καὶ Λεόντιος. Ρασοφόρος: Ἀρτέμιος.

Διεύθυνσις: 7645 Λευκωσία.

τηλ.: 22533630, τηλεομ.: 22532518.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post