Ιερό Ησυχαστήριο Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (γυναικεία)

Ιερό Ησυχαστήριο Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου (γυναικεία)

Πλησίον τῆς κοινότητος Φικάρδου τῆς ἐπαρχίας Λευκωσίας.

Πανηγυρίζει τήν 8ην Μαΐου καί τήν 26ην Σεπτεμβρίου (Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου).

Ἡγουμένη: Παναρέτη Μοναχή.

Μοναχαί: ᾿Αθανασία, Θεοφανία  καὶ Μαρία.

Τηλ.: 96501988.

᾿Εφημέριοι: Oἰκον. Ἀνδρέας Γαβριὴλ (τηλ.: 99577184) καὶ Οἰκον. Στυλιανὸς  Σάββα  (τηλ. 99606055).

Print Friendly, PDF & Email

Share this post