Η Θέα της Απόλυτης Ωραιότητας

Η Θέα της Απόλυτης Ωραιότητας

“Η σιωπηλή τοιχογραφία, λαλεί και ωφελεί τα μέγιστα” (Αγίου Γρηγορίου Νύσσης)

“Στην Ορθόδοξη αγιογραφία οι εικόνες δεν είναι απλώς ένα θέαμα ή ένα μουσείο, αλλά η Θέα της Απόλυτης Ωραιότητας, της Βασιλείας του Θεού.

Οι βυζαντινές εικόνες μας οδηγούν σε μια καρδιακή κοινωνία με το άρρητο μυστήριο του κάλλους και στην προσωπική μας μεταμόρφωση, στη συμμόρφωση με την Εικόνα του Υιού του Θεού.

Η βυζαντινή εικόνα σε καλεί όχι μόνο σε μια διανοητική κατανόηση, αλλά σε μια καρδιακή κοινωνία, με το άρρητο μυστήριο του θείου κάλλους.

Το άρρητο μυστήριο “του ωραίου κάλλει παρά πάντας τους βροτούς”, που μόνο αυτός εγγυάται την προσωπική μεταμόρφωση, με την Εικόνα του Υιού του Θεού, με τη Θέα της Απόλυτης Ωραιότητας.

Μέσα στους χώρους των αγιογραφημένων εκκλησιών της Κύπρου μας, αισθανόμαστε την παρουσία του Θεού και των Αγίων, λόγω των Αγίων εικόνων…Οι εικόνες δεν είναι μόνο έργας τέχνης, παγκόσμιας ουμανιστικής κουλτούρας, αλλά παραστάσεις συμβολικές, υποστατικές που μας καλούν να επικοινωνήσουμε με το εικονιζόμενο πρόσωπο…”

Από τον πρόλογο του βιβλίου “Η Θέα της Απόλυτης Ωραιότητας”, του Δομέτιου Μοναχού

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post