Εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο “Το Φως”

Εκκλησιαστικό βιβλιοπωλείο “Το Φως”

 

Φροντίδι τῆς Α.Μ. τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου, λειτουργεῖ ἐκκλησιαστικόν Βιβλιοπωλεῖον, ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «Τό Φῶς» (ὁδός Κοραῆ 20-26, πλησίον τῆς ῾Ιερᾶς ᾿Αρχιεπισκοπῆς). Εἰς τό ἐν λόγῳ Βιβλιοπωλεῖον διατίθενται βιβλία λειτουργικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καί πνευματικοῦ περιεχομένου, καθώς καί ἱερά σκεύη καί ἄλλα ἐκκλησιαστικά εἴδη.

Ταμίας· ῎Ανδρη Κούττουκου. ῾Υπάλληλοι· ᾿Ανδρέας Σωφρονίου καί Σωκράτης ᾿Ανδρέου.

 

Διεύθυνση:

 Κοραή 20-26, Πλατεία Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου
Τ.Θ. 21130
1502 Λευκωσία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22-430301
Τηλεομοιότυπο: 22-432327

Ἠλεκτρονικόν Ταχυδρομείον (email): [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post