Πληροφοριακή και Πολιτιστική Εταιρεία “Ο ΛΟΓΟΣ” Ε.Ε. (Τηλεόραση και Ραδιόφωνο)

Πληροφοριακή και Πολιτιστική Εταιρεία “Ο ΛΟΓΟΣ” Ε.Ε. (Τηλεόραση και Ραδιόφωνο)

VII. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “Ο ΛΟΓΟΣ” Ε.Ε.

(Τηλεόραση καὶ Ραδιόφωνο)

 

Ἔτος ἱδρύσεως: 1991 – Ὁ πρῶτος ἰδιωτικὸς τηλεοπτικὸς Σταθμὸς εἰς τὴν

Κύπρον. Ὁ Σταθμὸς ἤρχισε νὰ ἐκπέμπῃ τὴν 26ην Ἀπριλίου 1991. Το Σεπτέμβριο του 1999 ἤρχισε συνεργασίαν μετὰ τοῦ MEGA Channel Ἑλλάδος. Ὁ «ΛΟΓΟΣ» ἐκπέμπει μὲ τὸ διακριτικὸν σῆμα MEGA ἀπὸ τὰς 11/10/1999.  Από 18/10/2016 εκπέμπει με το σήμα MEGAONE, το οποίο ανήκει, εξ ολοκλήρου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου.

 

Διοικητικὸν Συμβούλιον:

Ἐκτελεστικὸς Πρόεδρος: Κώστας Ζερβός.

Μέλη: Χριστάκης Παπαχριστοδούλου, Δῆμος Δήμου, Στέλιος Γεωργίου, Μιχαὴλ

Σπύρου. Νομικὸς Σύμβουλος: Κώστας Κατσαρός.

Διευθυντὴς Τηλεοράσεως: Γιῶργος Χουλιάρας.

Τηλ.: 22477777, Τηλεομ.: 22477737, e-mail: [email protected]

 

Ραδιόφωνον «Ὁ Λόγος».

Διευθυντής: Μιχαὴλ Σπύρου, Διευθυντὴς Ραδιοφώνου.

Τηλ.: 22477965, Τηλεομ.: 22352349, e-mail: [email protected]

Ἐκπέμπει εἰς τὰς συχνότητας: 101,1 FM (Παγκυπρίως), 101,6 (περιοχὴ

Πάφου), 101,7 (περιοχὴ Λεμεσοῦ) καὶ 101,9 (περιοχὴ Ἀμμοχώστου).

 

Διαδικτυακὴ Πύλη tvonenews.com.cy

Ὑπεύθυνη: Νατάσα Ευριπίδου.

Τηλ.: 22477976/22477978, Τηλεομ.: 22352349, e-mail: [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

Share this post