Η είσοδος μας στον Ιερό Ναό

Η είσοδος μας στον Ιερό Ναό

του Στέλιου Παπαντωνίου

Η  λέξη ναός προέρχεται από το αρχαίο ελληνικό ρήμα «ναίω» που σημαίνει κατοικώ, γιατί εθεωρείτο από αρχαιοτάτων χρόνων πως εκεί μέσα κατοικεί ο Θεός.

Οι χριστιανοί όμως πιστεύουμε πως ο Θεός είναι πανταχού παρών, γι’ αυτό η λέξη «εκκλησία» που χρησιμοποιούμε, σημαίνει τον τόπο στον οποίο «εκκαλούνται», δηλαδή συναθροίζονται οι πιστοί για να προσευχηθούν, να παρακολουθήσουν τη θεία λειτουργία και να μετέχουν των αχράντων μυστηρίων και άλλων θρησκευτικών τελετών. Είναι άρα ιερός τόπος, που απαιτεί και την ανάλογη εμφάνιση και στάση μας.

Όπως όταν καλούμαστε ή προσερχόμαστε σε γραφεία ανωτάτων κυβερνητικών ή διοικητικών ή πολιτειακών αρχόντων εμφανιζόμαστε ντυμένοι ευπρεπώς, έτσι και περισσότερο πρέπει να μπαίνουμε στους ιερούς ναούς με ευπρέπεια και το δέοντα σεβασμό. Το «ντυμένοι ευπρεπώς» ίσως να επιδέχεται πολλές ερμηνείες, αρκεί όμως να σκεφτούμε πως δεν θα εμφανιζόμασταν στο προεδρικό μέγαρο με κοντά παντελόνια ή με γυμνά μέλη του σώματός μας, αλλά θα προσπαθούσαμε να δείξουμε το σεβασμό μας στον τόπο και στα πρόσωπα του οίκου στον οποίο εισερχόμαστε με τη σωστή εμφάνισή μας. Αν σεβόμαστε τους ανθρώπους και ντυνόμαστε ανάλογα, πόσω μάλλον το χώρο στον οποίο οι άνθρωποι λατρεύουν το Θεό.

Προετοιμασμένοι ψυχικά, με δέος και σεβασμό, εισερχόμαστε στο ναό, μπορούμε να πάρουμε κερί από το παγκάρι για να το ανάψουμε μπροστά στις άγιες εικόνες, χωρίς να σημαίνει πως η εκκλησία είναι εμπορικό κέντρο από το οποίο αγοράζουμε προϊόντα για τη σωτηρία μας, κάμνουμε το σημείο του σταυρού και προσκυνούμε τις άγιες εικόνες αρχίζοντας από την εικόνα του Χριστού, ύστερα της Παναγίας και των άλλων αγίων και στεκόμαστε στο σκάμνο για να παρακολουθήσουμε με ευλάβεια τη λειτουργία χωρίς συζητήσεις και περισπάσεις, αλλά συγκεντρωμένοι στα ιερά λόγια του ιερέα και των ψαλτών, ενδομύχως αναπέμποντες ευχαριστίες στον Κύριο.

Η αποχώρησή μας από το ναό γίνεται με την ίδια ησυχία και ταπεινότητα. Με ψυχική γαλήνη αποχωρούμε, κάμνοντας το σταυρό μας και ευχαριστούντες τον Κύριο γιατί μας αξίωσε να μπούμε στο χώρο λατρείας του και να προσευχηθούμε για μας και για όλο τον κόσμο.

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 11.07.2018

Print Friendly, PDF & Email

Share this post