π. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου: Πάνω Αμίαντος. Ορυχείο – Κοινότητα, «Ταξίδι με το βαγόνι της μνήμης»

π. Σπυρίδωνος Παπαδόπουλου: Πάνω Αμίαντος. Ορυχείο – Κοινότητα, «Ταξίδι με το βαγόνι της μνήμης»

Kωστής Kοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου
π. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: ΠΑΝΩ ΑΜΙΑΝΤΟΣ ΟΡΥΧΕΙΟ –
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, «ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ»

Η μελέτη της τοπικής ιστορίας γνωρίζει στις μέρες μας αξιοσημείωτη ανάπτυξη, καρπός της οποίας υπήρξε η έκδοση δεκάδων σχετικών βιβλίων, που, ανάμεσα σε άλλα, συνδέονται με την αγωνιώδη προσπάθεια για να διασωθούν, μέσα σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, μνήμες και συνήθειες του παρελθόντος και να προβληθούν ως πρότυπα για το μέλλον. Πρόκειται για ένα τομέα, στον οποίο πρωτοπόρησαν, στα τελευταία χρόνια της Αγγλοκρατίας και στα πρώτα της Ανεξαρτησίας, παλαιοί δάσκαλοι, όπως οι Ξενοφών Φαρμακίδης, Νέαρχος Κληρίδης, Ιωάννης Κωνσταντινίδης, Αντώνιος Φραγκίσκου, Ματθαίος Κυριακούλης, Κώστας Σωτηρίου και άλλοι, των οποίων οι εργασίες στηρίζονταν σε πληροφορίες, που οι συγγραφείς τους συνέλεξαν κυρίως από την προφορική παράδοση.

Από το 1974, όμως, και στη συνέχεια, ύστερα από τα τραγικά γεγονότα που προκάλεσε η τουρκική εισβολή, οι σχετικές εκδόσεις πολλαπλασιάστηκαν με αποτέλεσμα σήμερα να ξεπερνούν τις 300. Το γεγονός αυτό φανερώνει, ότι η τοπική ιστορία αποτέλεσε αντικείμενο ενδιαφέροντος ενός πολύ μεγάλου αριθμού μελετητών, οι οποίοι επέκτειναν την έρευνά τους, εκτός από την προφορική παράδοση, και σε αρχειακές πηγές, εργαζόμενοι πολύ πιο συστηματικά από τους προηγούμενους. Εκατό περίπου από τις ανωτέρω εκδόσεις αναφέρονται στις κατεχόμενες κοινότητες της πατρίδας μας, οι κάτοικοι των οποίων εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους από τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής. Οι υπόλοιπες αφορούν κοινότητες της ελεύθερης Κύπρου, οι οποίες, είτε λόγω της αστυφιλίας, είτε λόγω της απότομης διαφοροποίησης του τρόπου ζωής των κατοίκων, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, είναι σήμερα αποξενωμένες από το παραδοσιακό περιβάλλον, το οποίο τις χαρακτήριζε για αιώνες.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 13.02.2023

Print Friendly, PDF & Email

Share this post