Η κυπριακή βιβλιογραφία για το 1821

Η κυπριακή βιβλιογραφία για το 1821

Κωστής Κοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο Αγώνας των Ελλήνων για ελευθερία το 1821 καθόρισε την πορεία του νεότερου Ελληνισμού, αφού συνέτεινε στην ίδρυση ανεξάρτητου κράτους και στην πνευματική αναγέννησή του, ύστερα από την πολύχρονη υποδούλωσή του στους Οθωμανούς. Στον Αγώνα αυτό, όπως καταδεικνύεται από μεγάλο αριθμό τεκμηρίων, που εντοπίζονται σε δημοσιευθέντα έγγραφα, στα απομνημονεύματα των οπλαρχηγών και σε πολλές άλλες πηγές, η Κύπρος διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. H έκδοση μάλιστα πολύτιμου αρχειακού υλικού τα τελευταία χρόνια, που αφορά, ανάμεσα σε άλλα, και στη συμμετοχή Κυπρίων αγωνιστών στις πολεμικές συγκρούσεις της εποχής, μαρτυρεί την έντονη παρουσία της στο ιστορικό προσκλητήριο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης, όπως είναι γνωστό, η Κύπρος υπέστη βαρύ τίμημα με τις μαζικές εκτελέσεις, τον Ιούλιο του 1821, των Aρχιερέων και πολλών κληρικών και προκρίτων. Για τις δύο αυτές πτυχές, αφενός των σφαγών και αφετέρου της συμμετοχής των Κυπρίων στα ένοπλα σώματα, εκδόθηκαν αρκετά βιβλία και δημοσιεύτηκε ικανός αριθμός μελετών. Στην παρούσα εργασία, λόγω της ευρύτητας του θέματος, θα περιοριστούμε στην παρουσίαση κυρίως των βιβλίων που αναφέρονται στα διάφορα γεγονότα, τα οποία συνδέουν την Κύπρο με την Επανάσταση και θα σχολιάσουμε μόνο ορισμένα δημοσιεύματα στον τύπο, ή σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συμποσίων, όπου γίνεται χρήση σημαντικών αρχειακών πηγών. Για την ενότητα αυτή ίσως επανέλθουμε μελλοντικά, όπως και για τα βιβλία που περιλαμβάνουν μεν σχετικά κείμενα για το 1821, όχι όμως στο σύνολό τους, καθώς σε αυτά παρουσιάζονται και πολλά άλλα θέματα.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 20.03.2023

Print Friendly, PDF & Email

Share this post