Μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου (19 Ιανουαρίου)

Μνήμη του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου (19 Ιανουαρίου)

Σήμερα η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη δύο μεγάλων ασκητών του Μακαρίου του Αιγυπτίου, που έχει επονομαστεί Μέγας και του Μακαρίου του Αλεξανδρέως. Επίσης, επιτελείται ανάμνηση της ανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. 

Οι δύο Όσιοι Μακάριοι, έζησαν τον 4ο αιώνα μ.Χ. στην Αίγυπτο, στα ασκητήρια της Νιτρίας, και έγιναν γνωστοί τόσο για τους πνευματικούς αγώνες και τα κατορθώματα της πίστεώς τους, όσο και για τα πολλά θαύματα, που με τη χάρη του Θεού πραγματοποίησαν.

Οι θαυμαστοί τους βίοι συνεχίζουν να αποτελούν προσφιλή αναγνώσματα και ασφαλείς πνευματικούς οδηγούς για τους μοναχούς, αλλά και για κάθε ενσυνείδητο πιστό Χριστιανό. Ακόμη, και ψυχωφελή συγγράμματα διατηρούνται στην εκκλησιαστική Γραμματεία με την ονομασία Μακαριανικά έργα, και τούτο διότι δεν είναι βέβαιο εάν είναι από τη δική τους γραφίδα ή των μαθητών τους.

Οι μνήμες τέτοιων Αγίων ας είναι για μας αφορμές για κατανόηση και επιδίωξη του αληθινού σκοπού για τον οποίο ήρθαμε στον κόσμο, δηλ. να αγωνιστούμε και να τελειωθούμε εν Χριστώ και τίποτα του κόσμου τούτου να μην μπορεί να μάς χωρίσει από αυτή την ευχαριστιακή πορεία της Βασιλείας των Ουρανών.

Σήμερα πανηγυρίζει ο ναός του Οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου στη Δασούπολη Λευκωσίας.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post