Μαθήματα Bυζαντινής Mουσικής στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου