Χριστιανισμός – Ορθοδοξία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο σύγχρονο κόσμο

Χριστιανισμός – Ορθοδοξία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο σύγχρονο κόσμο

Εισαγωγικό σημείωμα απο την Α.Μ. Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. κ. Χρυσόστομο:

«Χριστιανισμός-Ορθοδοξία και Μέσα Ενημέρωσης στο σύγχρονο κόσμο»
(Θεσσαλονίκη, 12-16 Μάϊου 2014)

Η σύγχρονη εποχή του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται ως εποχή της ταχύτητας και μάλιστα της ταχύτητας στη μετάδοση της πληροφορίας. Σ’ αυτή την πορεία πληροφόρησης εισέρχονται και οι άνθρωποι της Εκκλησίας, κληρικοί και λαϊκοί.

Η πληροφορία, ως ενημέρωση ιδιαίτερα στον κυβερνοχώρο, χρειάζεται ειδική μεταχείριση. Χρειάζεται υπευθυνότητα, προσοχή, ουδετερότητα και σοβαρότητα. Από τη μια η Εκκλησία δυσκολεύεται, ένεκα της πνευματικής φύσης της, να διαφημίζει το έργο της. Από την άλλη καλείται να πληροφορεί και να προβάλλει το έργο και τη διακονία της χάριν των ανθρώπων και με σεβασμό προς τον άνθρωπο. Βέβαια, δεν είναι λίγες οι φορές που διαπιστώνεται είτε να μην ακούγεται ευρέως η φωνή της είτε, ακόμη πιο επικίνδυνο, να αλλοιώνεται βάναυσα.

Η πληροφορία εκτός από ενημέρωση για εκκλησιαστικά γεγονότα και δράσεις, θα πρέπει να διακονεί και τη θεολογία και την πνευματική ωφέλεια καθώς και τη σωτηρία των ανθρώπων, δηλ. την κατά χάριν θέωση και ένωση με το Θεό. Έργο απαραίτητο, το οποίο δεν θα πρέπει να περιφρονείται στο βωμό της ακροαματικότητας ή τηλεθέασης από τη μηχανή της παραγωγής ή διανομής της πληροφορίας.

Συγχαίρουμε τη Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας, που είχε την πρωτοβουλία να ανοίξει το μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα, μέσω του εν λόγω Συνεδρίου, στη Θεσσαλονίκη, στις 12 με 16 Μαΐου 2014.

Η συμμετοχή μελών των Κοινοβουλίων των Ορθοδόξων χωρών και εκπροσώπων των κατά τόπους Εκκλησιών, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών δασκάλων κ. ά., είμαστε βέβαιοι ότι έδωσε την ευκαιρία να ακουστούν ποικίλα και ενδιαφέροντα ζητήματα τα οποία περιστρέφονται γύρω από το θέμα των Μέσων Ενημέρωση στο σύγχρονο κόσμο που ζούμε.

Εκ μέρους της Εκκλησίας της Κύπρου, παρακολούθησε το Συνέδριο ο Διευθυντής του Συνοδικού Γραφείου Ενημερώσεως και Επικοινωνίας, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, ο οποίος έχει και την ευθύνη της επίσημης ιστοσελίδας της Εκκλησίας της Κύπρου (www.churchofcyprus.org.cy). Η παρούσα έκδοση βλέπει το φως της δημοσιότητας από το εν λόγω Συνοδικό μας Γραφείο και την ευγενική χορηγία της Εταιρείας ECommPay.

Προσευχόμαστε όπως η ευλογία του Θεού στηρίζει όλους τους συντελεστές της παρούσης έκδοσης.

Μετ’ ευχών

ο Κύπρου Χρυσόστομος

Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου,
Νοέμβριος 2014.

 ******************************************************************************************

Introductory note by H.B. Archbishop of Nova Justiniana and all Cyprus Chrysostomo:

“Christianity-Orthodoxy and Media in the modern world”
(Salonika, 12-16 May 2014)

The modern era of the 21st century is characterized as the era of speed, especially of the information’s transmission speed. Along this process of information are also included the people of Church, both clergy and laity.

The information as a briefing method, particularly in the cyberspace, needs a special handling. It requires responsibility, caution, neutrality and seriousness. On the one hand the Church has difficulties, because of its spiritual nature, to advertise its tasks. On the other hand, the Church is required, with respect towards each and every person, to inform and to promote its work and assistance in the interest of the people. Certainly, the times when it is noted that its voice is not being widely heard or, even more dangerous, is being brutally altered, are not few.

The information, besides the briefing process about ecclesiastical events and actions, should also serve the theology and the spiritual benefit, as well as the salvation of humankind, i.e. the deification by Grace and the union with God. This is a necessary task which should not be disregarded by the machine which produces or distributes the information for the sake of the audience ratings.

We congratulate the Interparliamentary Assembly on Orthodoxy for having the initiative to open this great and interesting issue, through this conference, in Salonika, 12-16 of May 2014.

We are sure that the participation of members from Orthodox countries parliaments and of representatives from local Churches, journalists, academic teachers etc., provided the opportunity to be heard a variety of interesting topics which revolve around the Media issue in the modern world in which we live in.

On behalf of the Church of Cyprus, the Chairman of the Synodic Office for Information and Communication of the Church of Cyprus, His Grace Bishop of Mesaoria Gregorios, who is also responsible for the official website of the Church of Cyprus (www.churchofcyprus.org.cy), attended the Conference. The current publication is released by our Synodic Office and with the kind sponsorship of ECommPay Company.

We pray that God’s blessing will support all those who have contributed for the current publication. 

H. B. Archbishop of Nova Justiniana and all Cyprus Chrysostomos

Church of Cyprus, November 2014

CONFERENCE – SEMINAR Christianity – Orthodoxy and the media in modern world SPEECHES – REPORTS Thessaloniki, 12 – 15 May 2014

Print Friendly, PDF & Email

Share this post