Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Εκκλησίας της Ελλάδος

“τοὺς θησαυροὺς τῶν πάλαι σοφῶν ἀνδρῶν͵ οὓς ἐκεῖνοι κατέλιπον ἐν βιβλίοις γράψαντες͵ ἀνελίττων κοινῇ σὺν τοῖς φίλοις διέρχομαι͵ καὶ ἄν τι ὁρῶμεν ἀγαθὸν ἐκλεγόμεθα· καὶ μέγα νομίζομεν κέρδος͵ ἐὰν ἀλλήλοις φίλοι γιγνώμεθα.”

ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Ξενοφῶντος, Ἀπομνημονεύματα, 1.6.14, 5-9 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post