Η βιβλιοθήκη της Φανερωμένης

Η βιβλιοθήκη της Φανερωμένης

«Αναμφισβητήτως ένα εκ των ιστορικών αρίστων έργων της τελευταίας πεντηκονταετίας είναι η ίδρυσις τη Βιβλιοθήκης Φανερωμένης».

Με την απλή αυτή φράση η εφημερίδα «Ελευθερία» της Λευκωσίας στις 24 Νοεμβρίου 1934, σχολίαζε τη δημιουργία της Βιβλιοθήκης της Φανερωμένης, η οποία στην πορεία θα καθίστατο «η πνευματική τροφός του παγκυπρίου»…

H ιδέα της ίδρυσης της Βιβλιοθήκης διατυπώθηκε από τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνο Άμαντο, ο οποίος είχε διατελέσει στο παρελθόν γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνάσιου. Η ιδρυτική συνεδρία της Βιβλιοθήκης της Φανερωμένης πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 1933….

Περισσότερα για τη βιβλιοθήκη διαβάστε εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post