Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου

Η αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών μάθησης και πληροφόρησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, καθηγητικές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό), ενώ μέσα στους σκοπούς της είναι και η κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης της ευρύτερης επιστημονικής κοινότητας της χώρας. Η Βιβλιοθήκη διαθέτει περισσότερα από 267.289 βιβλία με μια ετήσια αύξηση των συλλογών της κατά 12.000 νέους τίτλους.Στη Βιβλιοθήκη συμπεριλαμβάνονται αξιόλογες συλλογές όπως η Κυπρολογική, Αρχαιολογική και Τουρκολογική. Ένας μεγάλος αριθμός βιβλίων είναι ήδη καταλογογραφημένα και αναζητητήσιμα μέσω του υπολογιστικού συστήματος Βιβλιοθήκης (ADVANCE/GEAC) από όλους τους υπολογιστές του Πανεπιστημιακού δικτύου αλλά και εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτυακού καταλόγου ανοιχτής πρόσβασης (WEB-OPAC) της Βιβλιοθήκης.Τα τελευταία χρόνια η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου κατέστη ουσιαστικά μία πλήρως ηλεκτρονική (ως προς τη λειτουργία της) και υβριδική (ως προς το περιεχόμενο) βιβλιοθήκη (hybrid library), αφού περιλαμβάνει στις συλλογές της έντυπο, ψηφιακό, οπτικοακουστικό υλικό καθώς και δυνατότητες παραγωγής υλικού αφής σε γραφή Braille για τους τυφλούς χρήστες. Από τον Οκτώβριο 2000 η Βιβλιοθήκη δημιούργησε τα βασικά υποσυστήματα και τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης μέσω της ψηφιακής-νοερής βιβλιοθήκης της (digital–virtual library), ήτοι:

 • Αυτοματοποιημένο Κατάλογο Δημόσιας Πρόσβασης (Web-OPAC).
 • Υποσύστημα 30.000 Ηλεκτρονικών περιοδικών πλήρους κειμένου.
 • Υποσύστημα 26 βάσεων δεδομένων εγκατεστημένων εντός Βιβλιοθήκης και ακόμη 147 εγκατεστημένων σε δικτυακούς ιστότοπους παραγωγών και διαθετών.
 • Yποσύστημα σε περισσότερους από 15.000 τίτλους ηλεκτρονικών βιβλίων.
 • Υποσύστημα 100 νοερών συλλογών που περιλαμβάνουν 200.000 ηλεκτρονικά βιβλία, διδακτορικά κ.α. σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
 • Υποσύστημα 360 χρήσιμων δικτυακών συνδέσεων οργανωμένων σε δομημένα ευρετήρια.

Όλα τα υποσυστήματα είναι προσβάσιμα από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας (υπολογιστή) συνδεδεμένο με το Πανεπιστημιακό δίκτυο μέσω των ιστοσελίδων της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου (http://library.ucy.ac.cy). Οι ιστοσελίδες, οι οποίες ενημερώνονται σε καθημερινή σχεδόν βάση, περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες περιγραφικού τύπου, όπως όροι λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, προσφερόμενες υπηρεσίες, ωράρια λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας με το προσωπικό κλπ.

Τα διάφορα τμήματα και υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης κατανέμονται ως ακολούθως:

 • Κεντρική Βιβλιοθήκη
 • Βιβλιοθήκη Περιοδικών
 • Παραρτήματα Βιβλιοθήκης
 • Αρχαιολογική Συλλογή
 • Τουρκολογική Συλλογή (ΑΜΑΡΑΛ)
 • Παράρτημα Βιβλιοθήκης Λεωφόρου Λάρνακος 167

ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κύπρου (φοιτητές, καθηγητές, ερευνητές και προσωπικό) προμηθεύονται ένα «Δελτίο Μέλους της Βιβλιοθήκης», από την πρώτη τους μέρα στο Πανεπιστήμιο, ώστε να τους επιτρέπεται η χρήση όλων των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης.

Η χρήση των αναγνωστηρίων και των βιβλίων των συλλογών ανοικτής πρόσβασης είναι διαθέσιμα και από εξωτερικούς χρήστες, οι οποίοι δεν ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Για εξωτερικούς χρήστες που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και άλλου υλικού απαιτείται ετήσια συνδρομή μέλους αφού εγκριθεί η αίτηση τους από τον Διευθυντή Βιβλιοθήκης.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Για το άμεσο μέλλον προβλέπεται η ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών πληροφόρησης και μάθησης της Βιβλιοθήκης μέσω του παγκόσμιου ιστού (WEB), η συστηματική οργάνωση σεμιναρίων για την απόκτηση πληροφοριακών δεξιοτήτων για τη χρήση όλων των πληροφοριακών υποσυστημάτων της βιβλιοθήκης και την εξασφάλιση πληροφοριακής παιδείας (information literacy) σε όλες τις κατηγορίες χρηστών.

Πηγή: http://library.ucy.ac.cy/general_info/geninf_lib_gr.htm

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post