Ιερά Μητρόπολις Κιτίου: Έλευσις Ιερών λειψάνων του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου (26 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2023)