Ιερά Βασιλική και Σταυρoπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκκου

Ιερά Βασιλική και Σταυρoπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκκου

Πανηγυρίζει τήν 8ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τοῦ Γενεθλίου τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.

῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Σύμβουλοι· Οἱ Πανοσιολογιώτατοι ᾿Αρχιμανδρῖται· ᾿Αδαμάντιος, ᾿Αλέξιος, ᾿Ανθέμιος καὶ Στέφανος.

῎Εφορος· ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Αγαθόνικος.

῾Η ᾿Αδελφότης· ᾿Αρχιμανδρίτης Διονύσιος, Σκευοφύλαξ Μακάριος, Ἀρχιμανδρίτης ᾿Αδαμάντιος, Ἀρχιμανδρίτης ᾿Αλέξιος, ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Ανθέμιος, ᾿Αρχιμανδρίτης Γαβριήλ, Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, Οἰκονόμος Πορφύριος,  Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Εφραίμ, ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Αγαθόνικος, ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Αμφιλόχιος καὶ Οἰκονόμος Νικόδημος,  ῾Ιεροδιάκονοι: Βασίλειος, Βενέδικτος καὶ Μόδεστος καὶ Μοναχοί: ᾿Επιφάνιος, ᾿Ανατόλιος, Κλεόπας καὶ Πρόδρομος. Δόκιμοι: Ἱερομόναχος Πανάρετος, Χαράλαμπος,  Μόμος, Βαρσανούφιος, Ἀλέξιος, Βλάσιος καὶ Σάββας.

Τηλεφωνικόν Κέντρον· 22942435. Τηλεομοιότυπον· 22942384.

Μετόχια ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου.

 1. ῞Αγιος Προκόπιος, ἐν Λευκωσίᾳ.
  Διεύθυνσις· Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία.
  Τηλεφωνικόν Κέντρον· 22390000.
  ᾿Επιστάτης Μετοχίου· ᾿Αρχιμανδρίτης ᾿Αδαμάντιος.
  ᾿Εφημέριοι· Οἱ ἑκάστοτε ῾Ιερομόναχοι τῆς Μονῆς.
  ᾿Εξομολογητήριον· ᾿Αρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος. Νεωκόροι· Μάριος Χριστοφόρου καί Παντελῆς Θεμιστοκλέους.
  Ψάλται· Δεξιός Χορός· ῎Αριστος Θουκυδίδης – Χοράρχης, ᾿Αναστάσιος Παπαθωμᾶ, Λοΐζος Μίτσιγγας, Μιχαήλ Χατζηγεωργίου, ᾿Ανδρέας ᾿Ιωάννου, Νεόφυτος Κυριάκου, Νῖκος ᾿Αντωνίου, ᾿Ιωάννης Ντεγιάν, ᾿Ανδρέας Βασιλείου, Παναγιώτης Τσαγγάρης, Στυλιανός Δημητρίου, Μιχάλης Τριβυζαδάκης, Μάριος Θουκυδίδης, Βασίλης Θουκυδίδης καί Παρασκευᾶς Θουκυδίδης. ᾿Αριστερός Χορός· Νικόλαος Παναγιώτου – Χοράρχης, ᾿Ανδρέας Παπανδρέου, ᾿Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Σάββας ᾿Αργυρίδης, Χρῖστος Λαούτας, ᾿Ανδρέας Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Βασίλειος Καμένος, ᾿Αντώνιος Παπαγεωργίου, Μάριος Κασιανίδης, Ματθαῖος Ματθαίου και Μιχάλης Σίβακας.
 2. Αρχάγγελος, ἐν Λακατάμειᾳ.
  ᾿Εφημέριος:  ὁ Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας.
  Ἐν τῷ Μετοχίῳ Ἀρχαγγέλου ἐγκαταβιοῖ προσκαίρως γυναικεία ἀδελφότης, τὴν ὁποίαν συγκροτοῦν: Προϊσταμένη Παύλα Μοναχή καὶ Προδρόμη Μοναχὴ. Αἱ ἐν λόγῳ Μοναχαί, ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνέγερσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἁγίας Τριάδος» εἰς Τηλλυρίαν, θὰ ἀποτελέσουν τὴν μοναχικὴν Ἀδελφότητα αὐτῆς.
  Τηλέφωνον· 22370002.
 3. ῾Αγία Μονή ῾Αγίων Νικολάου καί Εὐτυχίου, ἐν Πάφῳ.
  Μοναχός ᾿Επιφάνιος.
  Τηλέφωνον· 26817474. Τηλεομοιότυπον· 26722803.
 4. Παναγία τοῦ Σίντη, ἐν Πενταλιᾷ Πάφου.
  Τό Μετόχιον, ἀναστηλωθέν, ἐβραβεύθη ὑπό τῆς ᾿Εουρώπα Νόστρα. Εἶναι ἀρχαῖον μνημεῖον, ἐπισκέψιμον.
 5. Ξεροπόταμος, ῾Αγίων Σεργίου καί Βάκχου, ἐν Πεντάγυιᾳ Μόρφου.᾿Από τοῦ 1974 τελεῖ ὑπό τουρκικήν κατοχήν.
 6. Ησυχαστήριον Ἁγίου Βασιλείου, ἐν Βασιλικῇ

Μοναχή Χρυσοστόμη

Κεντρικόν Γραφεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἐν Λευκωσίᾳ.
Διεύθυνσις· Τ.Θ. 24850, Λευκωσία.
Τηλεφωνικόν Κέντρον· Μιχαλάκης Παπαχριστοφόρου. Τηλέφωνον· 22390000.

Κλητῆρες· ᾿Ιωάννης ᾿Αριστείδου καί Γεώργιος Εὐτυχίου.
᾿Ασφάλεια· Μάριος Εὐτυχίου καί Δημήτριος Στασῆς.

Οἰκονομικόν Τμῆμα.
Διευθυντής· Γεώργιος Παύλου. Λογισταί· ᾿Ανδρέας Παπανδρέου, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Μάριος ᾿Ιωάννου, ῎Ακης Παναγῆ, ᾿Αντώνης Κουνιαΐδης καί ᾿Αρετή Βαρναβίδου. τηλ.:22390000
Υπεύθυνοι Κτηματικῶν καί Μεταβιβάσεων· Χρύσανθος Νικολαΐδης καί Κλεάνθης Κυπρῆ.

Φιλανθρωπική Διακονία – Κοινωνική Πρόνοια

Κέντρον Κοινωνικῆς καὶ Πνευματικῆς Στηρίξεως
Παρὰ τὸ Μετόχιον ῾Αγίου Προκοπίου, πλησίον τοῦ χώρου τῆς ῾Ιερατικῆς Σχολῆς, ἔχει ἀνεγερθῆ καὶ λειτουργεῖ Κέντρον Κοινωνικῆς καὶ Πνευματικῆς Στηρίξεως. Σκοποὶ τοῦ Κέντρου εἶναι ἡ προσφορὰ βοήθειας, ἀρωγῆς, ἀγάπης καὶ περιθάλψεως εἰς τοὺς συνανθρώπους ἡμῶν.
Πρόεδρος Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος. ᾿Εκτελεστικὸς Πρόεδρος: Δρ Πέτρος Μάτσας. Μέλη: Φρῖξος Κωνσταντινίδης, Μάριος Βασιλείου Λένια Λάμπρου καὶ Πέτρος Ἐλευθερίου.
Διευθυντής: Μακάριος Παπαχριστοφόρου
᾿Επιστημονικὸν προσωπικόν: Κατερίνα Γιωργάκη, Λειτουργὸς Συμβουλευτικῆς, Γεώργιος Πέτρου, Κοινωνιολόγος καὶ Αγγελίνα Φούρναρη, Ψυχολόγος.
Γραμματεία: Σταυρούλα ᾿Αριστείδου. ᾿Επιμελήτρια: Φανὴ Φλουρῆ.
Τηλ.: 22464680 / 82, τηλεομ.: 22359101, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον:
www.kentrostiriksiskykkou.com, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]
Ὧραι λειτουργίας: 7:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. Δευτέρα – Τετάρτη.

Κέντρον ῾Ημερησίας Φροντίδος ≪᾿Ελεοῦσα τοῦ Κύκκου≫
Παρὰ τὸν κόμβον ᾿Ανθουπόλεως λειτουργεῖ τὸ Κέντρον ῾Ημερησίας Φροντίδος – Σπίτι Μόνιμης Διαμονῆς δι’ ἄτομα μὲ νοητικὴν καὶ σωματικὴν ἀναπηρίαν, «᾿Ελεοῦσα τοῦ Κύκκου».
Πρόεδρος Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.
Μέλη: ῾Ηγουμενοσυμβούλιον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, καθὼς καὶ οἱ Πέτρος Μάρκου, Γιαννούλλα Κυριακίδου, τηλ.: 22424447 (Μέλη Συνδέσμου Εὐημερίας ᾿Ατόμων μὲ Νοητικὴν Στέρησιν).
Προϊσταμένη: Μαίρη Κατσιολούδη
Ψυχολόγοι: Στέλλα Μυριάνθους.
Φυσιοθεραπευταί: Σεραφείμ Κυριακίδης, Ἐκπαιδευταί-Φροντισταί: Ἄντρη Μακρίδου, Refika Turgay, Mehmet Dervish, Νατάσα Δημητρίου καὶ Κυριάκος Κυρμιτζόγλου.
Διοικητική Λειτουργός / Γραμματεύς: Θεανὼ Χρίστου. Διεύθυνσις: Μνασιάδου 29, 2332 Λακατάμεια. Τηλ.: 22443307, τηλεομ.: 22372370, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail):
[email protected]

Επιστημονικά Ιδρύματα

Μουσεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
῾Ιδρύθη καὶ λειτουργεῖ Μουσεῖον εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Κύκκου, βάσει τῶν συγχρόνων διεθνῶν προδιαγραφῶν μουσειολογίας. ᾿Εν αὐτῷ ἐκτίθενται βυζαντιναὶ εἰκόνες, ἄμφια, χειρόγραφα, ἱερὰ σκεύη, πρωτοχριστιανικὰ ἀντικείμενα καὶ ἔργα θύραθεν τέχνης.
Διευθυντής: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης.
῾Υπεύθυνος ἐκθεσιακοῦ χώρου: Δημήτριος ᾿Αθανασούλας.
Πωλητήριον: ᾿Ιβὰν Τερτίτσνεϊ καὶ Ἀνδρέας Κωνσταντινίδης.
᾿Ασφάλεια: Μιχαὴλ ᾿Ανδρέου, Δημήτριος Δαμιανοῦ, Ἀνδρέας Ἀνδρέου καὶ Κωνσταντῖνος Κοντάκης.
Ὧραι λειτουργίας ἐκθεσιακοῦ χώρου: Χειμερινὸν ὡράριον· 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. Θερινὸν ὡράριον· 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.
Τηλ.: 22942736, τηλεομ.: 22874510, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον:
www.kykkos-museum.cy.net, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]

Βιβλιοθήκη ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
Λειτουργεῖ εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Κύκκου Βιβλιοθήκη, περιέχουσα δέκα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας τόμους βιβλίων, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ δύο χιλιάδες εἶναι παλαίτυπα. Περιλαμβάνει, ἐπίσης, περὶ τὰ ἑκατὸν πεντήκοντα χειρόγραφα, ᾿Αρχεῖον ῾Ελληνικῶν ᾿Εγγράφων καὶ ᾿Αρχεῖον ᾿Οθωμανικῶν ᾿Εγγράφων. ῾Η Βιβλιοθήκη εἶναι προσιτὴ εἰς τοὺς μελετητὰς καὶ ἐρευνητάς.
῾Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος. Βοηθὸς Βιβλιοθηκάριος: Χριστάκης Κωνσταντινίδης.

Παγκόσμιον Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν
Τὸ Παγκόσμιον Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν (ΠΒΘΠ) ἀποτελεῖ κοινωφελές, εὐαγές, μὴ κερδοσκοπικόν, μὴ κυβερνητικὸν Ἵδρυμα, τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου μὲ ὅραμα νὰ συμβάλῃ αὐτὴ εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν τῶν λαῶν, διὰ τῆς προωθήσεως τῆς ἀλληλοκατανοήσεως τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν αὐτῶν.
Ἡ διοίκησις τοῦ ΠΒΘΠ συγκροτεῖται ὑπό τούς:
Πρόεδρος: Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος.
Α΄ Ἀντιπρόεδρος: Χρῖστος Οἰκονόμου, Καθηγητής.
Β΄ Ἀντιπρόεδρος: Χρῖστος Σχίζας, Καθηγητής.
Γραμματεύς: Δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.
Ταμίας: Γεώργιος Παύλου.
Μέλη Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, Ἀλέκος Μαρκίδης, Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ἐγκλειστριώτης, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Καθηγητής, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής, Δρ Δῆμος Χρίστου, Καθηγητής, Γεώργιος Γιωργῆς, Καθηγητής, Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής, Νικόλαος Νικολαΐδης, Καθηγητής, Ἄντρος Παυλίδης, Ἰωάννης Καρεκλᾶς καὶ Γεωργία Γεωργίου-Κοκτσίδου.
Γενικὸς Διευθυντής: Δρ Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.
Τμῆμα Διαδικτυακοῦ χώρου καὶ ἐνημερώσεως: Γιῶργος Παπαδόπουλος.
Τμήμα Ἐρευνητικῶν καὶ Ἐκπαιδευτικῶν Προγραμμάτων: Λευτέρης Βαφειάδης.
Συνεργάται: Δρ. Ἔρικ Σεργίου καὶ Δρ. Χρῖστος Χριστοφόρου.
Διεύθυνσις Ἀλληλογραφίας: τ.θ. 28165, 2091 Λευκωσία.
Διεύθυνσις: Κωνσταντινουπόλεως 8, Ἀρχάγγελος (Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα «Ἀρχάγγελος», ὄπισθεν γηπέδου ΑΠΟΕΛ).
Τηλ.: (+357)22814506, τηλεομ.: (+357) 22370749, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail):
[email protected], διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.religionscultures.org
Ὧραι λειτουργίας: 7:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. Δευτέρα – Τετάρτη.

Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου ≪Ἀρχάγγελος≫
Ἀπὸ τοῦ 1986 λειτουργεῖ εἰς τὸ ἀναπαλαιωθὲν Μετόχιον τῆς Μονῆς «᾿Αρχάγγελος», ἐν Λευκωσίᾳ, τὸ «Πολιτιστικὸν ῞Ιδρυμα ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου».
Προσωπάρχης: Μιχάλης Κτίστης. Τηλεφωνικὸν Κέντρον: Αἴγλη ᾿Αντωνίου.
Κλητήρ: Θωμᾶς Κωνσταντίνου.
Τηλ.: 22-370002
Ὧραι λειτουργίας: 7:30 π.μ. – 1:30 μ.μ. Δευτέρα – Τετάρτη.

Εἰς τὸ ῞Ιδρυμα τοῦτο στεγάζονται:

 1. Κέντρον Μελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
  Οἱ σκοποὶ τῆς ἱδρύσεώς του εἶναι ἐπιστημονικοί, συγγραφικοί, ἐκδοτικοί, ἡ ὀργάνωσις συμποσίων καὶ σεμιναρίων, καθὼς καὶ ἡ ἔρευνα μὲ πρωταρχικὸν ἐνδιαφέρον τὴν Μοναστηριολογίαν καὶ τὴν ῾Ιστορίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου. Διευθυντής: Δρ ᾿Ιωάννης Θεοχαρίδης.
  Διευθυντὴς Τμήματος Βυζαντινῶν Σπουδῶν: Δρ ᾿Ανδρέας Γιακόβλεβιτς. ᾿Ερευνηταί: Κωστῆς Κοκκινόφτας, Στάλω Παπασπύρου, Γιάννης Φλουρῆς, Αἰμιλία Στυλιανοῦ, Χρῖστος ᾿Ιακώβου. Ἐρευνητικοὶ Συνεργάται: Σάββας Παύλου καὶ Χριστίνα Κάκκουρα. Γραμματεύς: ῎Ολγα Παύλου. ᾿Επιμελήτρια: Ἁγνὴ Μιχαήλ. ῾Υπεύθυνος ᾿Αποθήκης Βιβλίων: Χάρης Φαλᾶς. Περιοδικὸν Κέντρου Μελετῶν: «᾿Επετηρίς».
  Διεύθυνσις: τ.θ. 28192, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22389778, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον:
  www.imkykkou.com.cy, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]
 2. Βιβλιοθήκη Κέντρου Μελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
  Εἰς τὸ Κέντρον Μελετῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου λειτουργεῖ Βιβλιοθήκη, περιέχουσα τεσσαράκοντα καὶ τέσσερεις χιλιάδας τόμους βιβλίων.
  ῟Ωραι λειτουργίας: 7.30 π.μ. – 1.30 μ.μ.
  ῾Υπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος.
  Βιβλιοθηκάριοι: ῎Αγγελος ᾿Ιωαννίδης, ᾿Αντώνιος Κωνσταντινίδης, καὶ ᾿Ανδριάνα Λοΐζου.
 3. Κέντρον Θησαυροῦ Κυπριακῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης – ῾Ιστορικὸν Λεξικὸν τῆς ἐν Κύπρῳ ῾Ελληνικῆς Γλώσσης ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
  Λειτουργεῖ εἰς τὸ Μετόχιον «᾿Αρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, Κέντρον Θησαυροῦ Κυπριακῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης. Εἰς αὐτὸ καταγράφεται εἰς τράπεζαν δεδομένων ἡ ῾Ελληνικὴ γλῶσσα τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον, κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Thesaurus Linguae Graecae.
  Διευθυντής: Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου. Συνεργάται: Στάλω Λοϊζίδου, Χρυστάλλα Βικέτου-Δημητρίου, Μηνᾶς Φλουρέντζου καὶ Ρένα Παύλου. Διοικητικὸς Λειτουργός: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης. ᾿Επιμελήτρια: ᾿Αντωνία Στυλιανοῦ.
  Διεύθυνσις: τ.θ. 28165, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22371244, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον:
  www.thisavros.com, ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail): [email protected]
 4. ᾿Εργαστήρια Συντηρήσεως καὶ Γραφεῖα Μουσείου ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
  Λειτουργοῦν εἰς τὸ Μετόχιον «᾿Αρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ᾿Εργαστήρια Συντηρήσεως, εἰς τὰ ὁποῖα συντηροῦνται βιβλία, χειρόγραφα, εἰκόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιὰ ἀντικείμενα, πίνακες καὶ ὑφάσματα.
  Διευθυντής: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης. ᾿Αρχαιολόγος: Βασιλικὴ Λυσάνδρου καὶ Χρυσοβαλάντα Θεοχάρους.
  Γραμματεύς: Ξανθούλα Λοΐζου. Συντηρηταὶ εἰκόνων: Χρῖστος Καρῆς καὶ Μένοικος Μενοίκου.
  Συντηρηταὶ ξυλογλύπτων: Μάριος Χατζηκυριάκου καὶ ᾿Ανδρέας Εὐαγγέλου. Συντηρηταὶ χάρτου: Σουζάνα ᾿Αγαθόκλη, Δώρα Βενέζη καὶ Γεώργιος Νικολαΐδης.
  Συντηρήτρια ὑφασμάτων: Χαρούλα Φάντη.
  ᾿Επιμελήτρια:᾿Αντωνία Στυλιανοῦ.
  Διεύθυνσις: τ.θ. 28183, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22386154, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: ἠλεκτρονικὴ διεύθυνσις (e-mail):
  [email protected]
 5. Αἴθουσα Τελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου
  Λειτουργεῖ εἰς τὸ Μετόχιον «Ἀρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, Αἴθουσα Τελετῶν, χωρητικότητος 500 ἀτόμων. Χρησιμεύει δι’ ὁμιλίας, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια καὶ ἄλλας πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις. Διαθέτει σύστημα πρὸς αὐτόματον μετάφρασιν.
  ᾿Επιμελητὴς Αἰθούσης: Μιχαὴλ Λουκαΐδης.

Τμῆμα Ἠλεκτρονικῆς Ὑποστηρίξεως Διαδικτύου, Μέσων Κοινωνικῆς Δικτυώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Ὑπεύθυνος ἡλεκτρονικῆς ὑποστήριξης καὶ διαδικτύου: Γιῶργος Παπαδόπουλος. Τηλ.: 22390780, τηλεομ.: 22390694, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]
Ὑπεύθυνος Μέσων Κοινωνικῆς Δικτυώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας: Ἀλέξανδρος Ζιούλης.
Τηλ.: 22390708, τηλεομ.: 22390757, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον:
www.imkykkou.com.cy ἡλεκτρ. διεύθ. (email)[email protected]

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Εἰς τὸ Μετόχιον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου «῞Αγιος Προκόπιος», ἐν Λευκωσίᾳ, λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. ᾿Αρίστου Θουκυδίδου. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ: ᾿Ανδρέας Βάβας, Χριστόδουλος Βασιλειάδης καὶ ᾿Ανδρέας Παπανδρέου. ῾Η φοίτησις εἰς τὴν Σχολὴν εἶναι δωρεάν. Γραμματεύς: Αἴγλη ᾿Αντωνίου, τηλ.: 22666565.

Φυτώριον Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου
Παρὰ τὸ Μετόχιον ῾Αγίου Προκοπίου λειτουργεῖ Φυτώριον, ὅπου παράγονται καὶ πωλοῦνται καρποφόρα καὶ καλλωπιστικὰ φυτά.
῾Υπεύθυνος Φυτωρίου: ᾿Αρχιμ. ᾿Αδαμάντιος, τηλ.: 22590413.

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Share this post