Ιερά Βασιλική και Σταυρoπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκκου

Ιερά Βασιλική και Σταυρoπηγιακή Μονή Παναγίας του Κύκκου

Πανηγυρίζει τήν 8ην Σεπτεμβρίου, ἡμέραν τοῦ Γενεθλίου τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου.

῾Ηγούμενος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κύκκου καί Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Σύμβουλοι: οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖται Ἀδαμάντιος, Ἀλέξιος, Ἀνθέμιος καὶ Στέφανος.

Ἔφορος: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος.

Ἡ Ἀδελφότης: Ἀρχιμανδρίτης Ἀδαμάντιος, Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, Ἀρχιμανδρίτης Ἀνθέμιος, Ἀρχιμανδρίτης Στέφανος, Οἰκονόμος Πορφύριος, Ἀρχιμανδρίτης Νεκτάριος, Ἀρχιμανδρίτης ᾿Εφραίμ, Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος, Ἀρχιμανδρίτης Ἀμφιλόχιος, Οἰκονόμος Νικόδημος καὶ Οἰκονόμος Μελέτιος. Ἱερομόναχοι: Βασίλειος καὶ Βαρσανούφιος. Ἱεροδιάκονοι: Βενέδικτος, Μόδεστος καὶ Βλάσιος. Μοναχοί: ᾿Επιφάνιος, Ἀνατόλιος, Πρόδρομος καὶ Χαρίτων. Δόκιμοι: Χαράλαμπος, Μῶμος καὶ Χριστόφορος.

Τηλεφωνικὸν κέντρον ῾Ιερᾶς Μονῆς: 22942727, τηλεομ.: 22942728.

Ἐξομολογητήριον: οἱ Πανοσιολογιώτατοι Ἀρχιμανδρῖται Ἐφραὶμ καὶ Ἀγαθόνικος.

Μετόχια

 1. ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ, ἐν Λευκωσίᾳ. Διεύθυνσις: Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία, τηλεφωνικὸν κέντρον: 22390000.

Ἐπιστάτης Μετοχίου: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀδαμάντιος. Ἐφημέριοι: οἱ ἑκάστοτε ῾Ιερομόναχοι τῆς Μονῆς. Ἐξομολογητήριον: ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἀγαθόνικος. Νεωκόροι: Μάριος Χριστοφόρου καὶ Παντελῆς Θεμιστοκλέους. Ψάλται: Δεξιὸς Χορός· Ἄριστος ΘουκυδίδηςΧοράρχης, Ἀναστάσιος Παπαθωμᾶ, Λοΐζος Μίτσιγγας, Ἀνδρέας ᾿Ιωάννου, Νεόφυτος Κυριάκου, Παναγιώτης Τσαγγάρης, Στυλιανὸς Δημητρίου, Μάριος Θουκυδίδης, Παρασκευᾶς Θουκυδίδης, Γιῶργος Θουκυδίδης, Παναγιώτης Φοινιώτης καὶ Ἀντώνης Μιχαήλ. Ἀριστερὸς Χορός· Νῖκος ΠαναγιώτουΧοράρχης, Ἀνδρέας Παπανδρέου, ᾿Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Σάββας Ἀργυρίδης, Χρῖστος Λαούτας, Ἀνδρέας Παπαδόπουλος, Χριστόδουλος Βασιλειάδης, Ἀντώνιος Παπαγεωργίου, Ματθαῖος Ματθαίου, Μιχάλης Σίβακας, Κυριάκος Παναγιώτου, Ἀναστάσιος Ἀναστάση καὶ Χαράλαμπος Χαραλάμπους.

 1. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ, ἐν Λακατάμιᾳ. Ἐφημέριος: ὁ Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Χρῖστος Βούργιας. Ἐν τῷ Μετοχίῳ Ἀρχαγγέλου ἐγκαταβιοῖ προσκαίρως γυναικεία ἀδελφότης, τὴν ὁποίαν συγκροτοῦν: Προϊσταμένη Παῦλα Μοναχὴ καὶ δοκίμη Ἑλένη. Αἱ ἐν λόγῳ Μοναχαί, ὅταν ὁλοκληρωθῇ ἡ ἀνέγερσις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς «Ἁγίας Τριάδος» εἰς Τηλλυρίαν, θὰ ἀποτελέσουν τὴν μοναχικὴν Ἀδελφότητα αὐτῆς, τηλ.: 22386171.
 2. ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΟΥ, ἐν Πάφῳ. Μοναχὸς ᾿Επιφάνιος, τηλ.: 26817474, τηλεομ.: 26722803.
 3. ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΣΙΝΤΗ, ἐν Πενταλιᾷ Πάφου. Τὸ Μετόχιον, ἀναστηλωθέν, ἐβραβεύθη ὑπὸ τῆς Europa Nostra. Εἶναι ἀρχαῖον μνημεῖον, ἐπισκέψιμον.
 4. ΞΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ, ΑΓΙΩΝ ΣΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΒΑΚΧΟΥ, ἐν Πεντάγυιᾳ Μόρφου. ᾿Απὸ τοῦ 1974 τελεῖ ὑπὸ τουρκικὴν κατοχήν.
 5. ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἐν Βασιλικῇ. Μοναχὴ Χρυσοστόμη, Μοναχὴ Βασιλεία, Μοναχὴ Μακρίνα καὶ Μοναχὴ Μαγδαληνή.

Ι. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Κεντρικὸν Γραφεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ἐν Λευκωσίᾳ

Γραφεῖον Πανιερωτάτου

Διευθυντής Γραφείου Πανιερωτάτου: ὁ Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ.

Γραμματεία: Βούλλα Παπανδρέου. Τηλ.: 22390681, τηλεομ.: 22390767, ἠλεκτρ.διεύθ. (e-mail): gramateiakykkos@ gmail.com

Διεύθυνσις: Τ.Θ. 24850, 1304 Λευκωσία.

Τηλεφωνικὸν κέντρον: Μιχαλάκης Παπαχριστοφόρου καὶ Χρίστια Λεωνίδου, τηλ.: 22390000.

Κλητῆρες: ᾿Ιωάννης ᾿Αριστείδου καὶ Γεώργιος Εὐτυχίου.

Ἀσφάλεια: Μάριος Εὐτυχίου καὶ Δημήτριος Στασῆς.

Οἰκονομικὸν Τμῆμα

Διευθυντής: Γεώργιος Παύλου. Λογισταί: Ἀνδρέας Παπανδρέου, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Μάριος ᾿Ιωάννου, Ἄκης Παναγῆ, Ἀντώνης Κουνιαΐδης, Ἀρετὴ Βαρναβίδου καὶ Ἀνδρέας Μιλτιάδους. Τηλ.: 22390000, τηλεομ.: 22351852.

Ὑπεύθυνος Κτηματικῶν καὶ Μεταβιβάσεων: Χρύσανθος Νικολαΐδης καὶ Κλεάνθης Κυπρῆ.

ΙΙ. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Κέντρον Κοινωνικῆς καὶ Ψυχοπνευματικῆς Στηρίξεως Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου – Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Παρὰ τὸ Μετόχιον Ἁγίου Προκοπίου, πλησίον τοῦ χώρου τῆς ῾Ιερατικῆς Σχολῆς λειτουργεῖ τὸ Κέντρον Κοινωνικῆς καὶ Ψυχοπνευματικῆς Στηρίξεως Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τῆς 8ης Δεκεμβρίου 2014 τελεῖ ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Κέντρον ῾Ημερησίας Φροντίδος «᾿Ελεοῦσα τοῦ Κύκκου»

Παρὰ τὸν κόμβον Ἀνθουπόλεως λειτουργεῖ τὸ Κέντρον ῾Ημερησίας Φροντίδος δι’ ἄτομα μὲ νοητικὴν καὶ σωματικὴν ἀναπηρίαν «᾿Ελεοῦσα τοῦ Κύκκου».

Πρόεδρος Διοικητικοῦ Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας κ. Νικηφόρος.

Μέλη: ῾Ηγουμενοσυμβούλιον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, καθὼς καὶ τὰ Μέλη τοῦ Συνδέσμου Κέντρου Ἡμερήσιας Φροντίδας (Κ.Η.Φ) “Ἐλεοῦσα τοῦ Κύκκου” Ἠλίας Δημητρίου, Πρωτ. Παρασκευᾶς Παπαμιχαήλ, Γιανούλλα Κυριακίδου, Κούλλα Βουδιᾶ, Βούλλα Παπανδρέου καὶ Λουκᾶς Παναγιώτου.

Ψυχολόγοι: Κώστας Πετρίδης καὶ Μαρία Ἀριστοτέλους. Φυσιοθεραπευτής: Σεραφεὶμ Κυριακίδης.

Διοικητικὴ Λειτουργὸς/Γραμματεύς: Θεανὼ Χρίστου.

Διεύθυνσις: Μνασιάδου 29, 2332 Λακατάμια. Τηλ.: 22443307, τηλεομ.: 22372370, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

ΙΙΙ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Μουσεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

῾Ιδρύθη καὶ λειτουργεῖ Μουσεῖον εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Κύκκου, βάσει τῶν συγχρόνων διεθνῶν προδιαγραφῶν μουσειολογίας. ᾿Εν αὐτῷ ἐκτίθενται βυζαντιναὶ εἰκόνες, ἄμφια, χειρόγραφα, ἱερὰ σκεύη, πρωτοχριστιανικὰ ἀντικείμενα καὶ ἔργα θύραθεν τέχνης.

Διευθυντής: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης. Ὑπεύθυνος ἐκθεσιακοῦ χώρου: Δημήτριος Ἀθανασούλας. Πωλητήριον: Νινέτα Τατανάρη. Ἀσφάλεια: Μιχαὴλ Ἀνδρέου καὶ Νικόλαος Γρηγορίου.

Ὧραι λειτουργίας ἐκθεσιακοῦ χώρου: Χειμερινὸν ὡράριον· 10:00 π.μ. – 5:00 μ.μ. Θερινὸν ὡράριον· 10:00 π.μ. – 6:00 μ.μ.

Τηλ.: 22942736, τηλεομ.: 22874510, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.kykkos-museum.cy.net, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

Βιβλιοθήκη ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Λειτουργεῖ εἰς τὴν ῾Ιερὰν Μονὴν Κύκκου Βιβλιοθήκη, περιέχουσα δέκα καὶ ἑπτὰ χιλιάδας τόμους βιβλίων, ἐκ τῶν ὁποίων αἱ τρεῖς χιλιάδες εἶναι παλαίτυπα. Περιλαμβάνει, ἐπίσης, περὶ τὰ ἑκατὸν πεντήκοντα χειρόγραφα, Ἀρχεῖον ῾Ελληνικῶν ᾿Εγγράφων καὶ Ἀρχεῖον ᾿Οθωμανικῶν ᾿Εγγράφων. ῾Η Βιβλιοθήκη εἶναι προσιτὴ εἰς τοὺς μελετητὰς καὶ ἐρευνητάς.

Ὑπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος. Βοηθὸς Βιβλιοθηκάριος: Χριστάκης Κωνσταντινίδης.

Παγκόσμιον Βῆμα Θρησκειῶν καί Πολιτισμῶν

Τὸ Παγκόσμιον Βῆμα Θρησκειῶν καὶ Πολιτισμῶν (ΠΒΘΠ) ἀποτελεῖ κοινωφελές, εὐαγές, μὴ κερδοσκοπικόν, μὴ κυβερνητικὸν Ἵδρυμα, τὸ ὁποῖον ἐδημιουργήθη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου, μὲ ὅραμα νὰ συμβάλῃ αὐτὴ εἰς τὴν εἰρηνικὴν συνύπαρξιν τῶν λαῶν, διὰ τῆς προωθήσεως τῆς ἀλληλοκατανοήσεως τῶν θρησκειῶν καὶ τῶν πολιτισμῶν αὐτῶν.

Ἡ διοίκησις τοῦ ΠΒΘΠ διαρθροῦται ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Ὁ Μητροπολίτης Κύκκου καὶ Τηλλυρίας, κ. Νικηφόρος.

Α΄ Ἀντιπρόεδρος: Χρῖστος Οἰκονόμου, Καθηγητής.

Β΄ Ἀντιπρόεδρος: Χρῖστος Σχίζας, Καθηγητής.

Γραμματεύς: Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.

Ταμίας: Γεώργιος Παύλου.

Μέλη Συμβουλίου: Μητροπολίτης Κωνσταντίας καὶ Ἀμμοχώστου κ. Βασίλειος, Μητροπολίτης Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς κ. Ἠσαΐας, Ἀλέκος Μαρκίδης, Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος Ἐγκλειστριώτης, Δρ. Γεώργιος Κάκκουρας, Ἐπιθεωρητής, Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής, Δρ. Δῆμος Χρίστου, Καθηγητής, Γεώργιος Γιωργῆς, Καθηγητής, Σταῦρος Φωτίου, Καθηγητής, Νικόλαος Νικολαΐδης, Καθηγητής, Ἄντρος Παυλίδης καὶ Ἰωάννης Καρεκλᾶς.

Γενικὸς Διευθυντής: Δρ. Χαράλαμπος Γ. Χοτζάκογλου.

Διεύθυνσις Ἀλληλογραφίας: Τ.Θ. 28165, 2091 Λευκωσία.

Διεύθυνσις: Κωνσταντινουπόλεως 8, Ἀρχάγγελος, Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα «Ἀρχάγγελος». Τηλ.: (+357)22814506, τηλεομ.: (+357) 22370749, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected] διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www. religionscultures.org

Ὧραι λειτουργίας: 8:00 π.μ. – 12:00 μ.

Πολιτιστικὸν Ἵδρυμα Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἀρχάγγελος»

Ἀπὸ τοῦ 1986 λειτουργεῖ εἰς τὸ ἀναπαλαιωθὲν Μετόχιον τῆς Μονῆς «Ἀρχάγγελος», ἐν Λευκωσίᾳ, τὸ «Πολιτιστικὸν ῞Ιδρυμα ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου».

Εἰς τὸ ῞Ιδρυμα τοῦτο στεγάζονται:

 1. Κέντρον Μελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Οἱ σκοποὶ τῆς ἱδρύσεώς του εἶναι ἐπιστημονικοί, συγγραφικοί, ἐκδοτικοί, ἡ ὀργάνωσις συμποσίων καὶ σεμιναρίων, καθὼς καὶ ἡ ἔρευνα μὲ πρωταρχικὸν ἐνδιαφέρον τὴν Μοναστηριολογίαν καὶ τὴν ῾Ιστορίαν τῆς ᾿Εκκλησίας τῆς Κύπρου. Ἐρευνηταί: Κωστῆς Κοκκινόφτας καὶ Χρυστάλλα Παπασπύρου. ῾Υπεύθυνος Ἀποθήκης Βιβλίων: Χάρης Φαλᾶς, τηλ.: 99446655 Περιοδικὸν Κέντρου Μελετῶν: «᾿Επετηρίς».

Διεύθυνσις: τ.θ. 28192, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22389778, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

 1. Βιβλιοθήκη Κέντρου Μελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Εἰς τὸ Κέντρον Μελετῶν τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου λειτουργεῖ Βιβλιοθήκη, περιέχουσα πεντήκοντα δύο χιλιάδας τόμους βιβλίων.

Ὧραι λειτουργίας: 7:30 π.μ. – 2:30 μ.μ.

Ὑπεύθυνος Βιβλιοθήκης: Χαράλαμπος Στρόππος (τηλ.: 22383986).

 1. Κέντρον Θησαυροῦ Κυπριακῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης – ῾Ιστορικὸν Λεξικὸν τῆς ἐν Κύπρῳ ῾Ελληνικῆς Γλώσσης ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Λειτουργεῖ εἰς τὸ Μετόχιον «Ἀρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, Κέντρον Θησαυροῦ Κυπριακῆς ῾Ελληνικῆς Γλώσσης. Εἰς αὐτὸ καταγράφεται εἰς τράπεζαν δεδομένων ἡ ῾Ελληνικὴ γλῶσσα τῆς Κύπρου ἀπὸ τῶν ἀρχαίων χρόνων μέχρι σήμερον, κατὰ τὸ πρότυπον τοῦ Thesaurus Linguae Graecae.

Διευθυντής: Μενέλαος Ν. Χριστοδούλου. Διοικητικὸς Λειτουργός: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28165, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22371244, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.thisavros.com, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

 1. ᾿Εργαστήρια Συντηρήσεως καὶ Γραφεῖα Μουσείου ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Λειτουργοῦν εἰς τὸ Μετόχιον «Ἀρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, ᾿Εργαστήρια Συντηρήσεως, εἰς τὰ ὁποῖα συντηροῦνται βιβλία, χειρόγραφα, εἰκόνες, ξυλόγλυπτα, παλαιὰ ἀντικείμενα, πίνακες καὶ ὑφάσματα.

Διευθυντής: Στυλιανὸς Κ. Περδίκης. Συντηρητὴς εἰκόνων-τοιχογραφιῶν: Χρῖστος Καρῆς καὶ Μάριος Χατζηκυριάκου. Συντηρήτρια χαρτιοῦ: Σουζάνα Ἀγαθόκλη. Συντηρήτρια ὑφασμάτων: Χάρις Φάντη. Συντηρήτρια μετάλλων: Κατερίνα Ἀθηαινίτου. Ἐπιμελήτρια: Ξανθούλα Λοΐζου.

Διεύθυνσις: τ.θ. 28183, Λευκωσία, τηλ.: 22370002, τηλεομ.: 22386154, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.kykkos-museum.cy.net ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

 1. Αἴθουσα Τελετῶν ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου

Λειτουργεῖ εἰς τὸ Μετόχιον «Ἀρχάγγελος», τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου, Αἴθουσα Τελετῶν, χωρητικότητος 500 ἀτόμων. Χρησιμεύει δι’ ὁμιλίας, διαλέξεις, συμπόσια, συνέδρια καὶ ἄλλας πολιτιστικὰς ἐκδηλώσεις. Διαθέτει σύστημα πρὸς αὐτόματον μετάφρασιν.

Ἐπιμελητὴς Αἰθούσης: Παῦλος Παύλου. Ὑπεύθυνη αἰθούσης: Βούλα Παπανδρέου. Τηλ.: 22390681.

Τμῆμα Ἠλεκτρονικῆς Ὑποστηρίξεως Διαδικτύου, Μέσων Κοινωνικῆς Δικτυώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου

Ὑπεύθυνος ἠλεκτρονικῆς ὑποστήριξης διαδιακτύου καὶ Μέσων Κοινωνικῆς Δικτυώσεως: Γιῶργος Παπαδόπουλος. Τηλ.: 22390694, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy, ἠλεκτρ. διεύθ. (email): grafeio20@ imkykkou.org.cy Ὑπεύθυνος Μέσων Κοινωνικῆς Δικτυώσεως καὶ Ἐπικοινωνίας: Ἀλέξανδρος Ζιούλης.

Τηλ.: 22390708, τηλεομ.: 22390757, διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τὸ διαδίκτυον: www.imkykkou.com.cy ἠλεκτρ. διεύθ. (email): [email protected]

Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς

Εἰς τὸ Μετόχιον τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς Κύκκου «Ἅγιος Προκόπιος», ἐν Λευκωσίᾳ, λειτουργεῖ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ κ. Ἀρίστου Θουκυδίδου. Εἰς τὴν Σχολὴν διδάσκουν οἱ: Ἀνδρέας Βάβας, Χριστόδουλος Βασιλειάδης καὶ Ἀνδρέας Παπανδρέου.

Γραμματεύς: Αἴγλη Ἀντωνίου, τηλ.: 22666565.

IV. ΦΥΤΩΡΙΟΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΚΥΚΚΟΥ

Παρὰ τὸ Μετόχιον Ἁγίου Προκοπίου λειτουργεῖ Φυτώριον, ὅπου παράγονται καὶ πωλοῦνται καρποφόρα καὶ καλλωπιστικὰ φυτά.

Ὑπεύθυνος Φυτωρίου: Ἀρχιμ. ᾿Αδαμάντιος, τηλ.: 22590413.

 

 
Print Friendly, PDF & Email

Share this post