Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου

Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος.

Σύμβουλοι: ὁ Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος καὶ ὁ Μοναχὸς Πανάρετος.

Ἡ Ἀδελφότης: Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος, Ἱεροδιάκονος Σιλουανός, Μοναχὸς Πανάρετος, Μοναχὸς Ἰωαννίκιος καὶ Μοναχὸς Παντελεήμων. Ἱεροψάλται: Δεξιὸς χορός· Πανῖκος Παπαδόπουλος (Κυριακὲς καὶ μεγάλες ἑορτές). Ἀριστερὸς χορός· Πατέρες τῆς Μονῆς.

Πανηγυρίζει τὴν 28ην Σεπτεμβρίου, τὴν 24ην Ἰανουαρίου καὶ τὴν 15ην Αὐγούστου.

Τηλεφωνικόν Κέντρον· 26652481. Τηλεομοιότυπον· 26653709.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις· ῾Ιερά Μονή ῾Αγίου Νεοφύτου, Τ.Θ. 60289, 8101 Πάφος, Κύπρος.

᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις· (E-mail)· [email protected] και [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τό διαδίκτυον· www.stneophytos.org.cy

Λογιστήριον· Προϊστάμενος· Λουκᾶς ῾Ηρακλέους. Λογιστής· Πανῖκος ᾿Αθανασίου.

 

Μετόχια ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου.

1. ᾿Ανατολικόν, ῾Ιεροί Ναοί ῾Αγίου Χαραλάμπους καί ῾Αγίου Λεοντίου (παρά τό χωρίον ᾿Αχέλεια).

2. Στεφάνη, ῾Ιερός Ναός ῾Αγίου Γεωργίου (παρά τό χωρίον Τάλα).

Ἐξωκκλήσια

1. Ἁγίου Ἀντωνίου (ἀνατολικὰ τῆς Μονῆς).

2. Προφήτου Ἠλιού (παρὰ τὰ χωρία Τσάδα καὶ Κοίλη).

3. Ἁγίου Ἐφραὶμ τοῦ νεοφανοῦς (νότια τῆς Μονῆς).

Μουσεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου.

Εἰς εἰδικῶς διαρρυθμισμένην πτέρυγα τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου λειτουργεῖ Μουσεῖον, εἰς τό ὁποῖον ἐκτίθενται οἱ θησαυροί τῆς Μονῆς, ἤτοι εἰκόνες, χειρόγραφα, ἱερά σκεύη, ἀμφορεῖς, κ.ἄ.

 
Print Friendly, PDF & Email

Share this post