Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου

Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου

῾Ηγούμενος τῆς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου, ὁ Θεοφιλέστατος ᾿Επίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος.

Σύμβουλοι· οἱ Πανοσιολογιώτατοι ᾿Αρχιμανδρῖται ᾿Αλέξιος καί Νεόφυτος.

Ἡ Ἀδελφότης: Ἀρχιμανδρίτης Ἀλέξιος, Ἀρχιμανδρίτης Νεόφυτος, Ἱερομόναχος Βαρνάβας, Ἱεροδιάκονος Σιλουανός, Ἱεροδιάκονος Συμεών, Μοναχὸς Πανάρετος καὶ Μοναχὸς Ἰωαννίκιος. Δόκιμοι: Χαράλαμπος καὶ Ἀλέξανδρος. Ἱεροψάλται: Δεξιός χορός: Πανῖκος Παπαδόπουλος (Κυριακές καὶ μεγάλες ἑορτές).Ἀριστερός χορός: Πατέρες τῆς Μονῆς.

Πανηγυρίζει τήν 15ην Αυγούστου, τήν 28ην Σεπτεμβρίου καί τήν 24ην ᾿Ιανουαρίου.

Τηλεφωνικόν Κέντρον· 26652481. Τηλεομοιότυπον· 26653709.

Ταχυδρομική Διεύθυνσις· ῾Ιερά Μονή ῾Αγίου Νεοφύτου, Τ.Θ. 60289, 8101 Πάφος, Κύπρος.

᾿Ηλεκτρονική Διεύθυνσις· (E-mail)· [email protected] και [email protected]

Διεύθυνσις ἱστοσελίδος εἰς τό διαδίκτυον· www.stneophytos.org.cy

Λογιστήριον· Προϊστάμενος· Λουκᾶς ῾Ηρακλέους. Λογιστής· Πανῖκος ᾿Αθανασίου.

Μετόχια ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου.

1. ᾿Ανατολικόν, ῾Ιεροί Ναοί ῾Αγίου Χαραλάμπους καί ῾Αγίου Λεοντίου (παρά τό χωρίον ᾿Αχέλεια).

2. Στεφάνη, ῾Ιερός Ναός ῾Αγίου Γεωργίου (παρά τό χωρίον Τάλα).

Μουσεῖον ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου.
Εἰς εἰδικῶς διαρρυθμισμένην πτέρυγα τοῦ κτιριακοῦ συγκροτήματος τῆς ῾Ιερᾶς Μονῆς ῾Αγίου Νεοφύτου λειτουργεῖ Μουσεῖον, εἰς τό ὁποῖον ἐκτίθενται οἱ θησαυροί τῆς Μονῆς, ἤτοι εἰκόνες, χειρόγραφα, ἱερά σκεύη, ἀμφορεῖς, κ.ἄ.

 
Print Friendly, PDF & Email

Share this post