Διακονια

Ραδιόφωνο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου “Ο Αληθινός Λόγος”

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου ἔχουσα ὡς γνώμονα τὴν σύνδεσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ ζωοποιοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἀλλὰ καὶ γενικώτερον τὸν γόνιμον προβληματισμὸν κάθε καλοπροαιρέτου ἀνθρώπου εἰς θέματα πίστεως καὶ ζωῆς, προχώρησε, κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν ἁρμοδίων τμημάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν ἀναβάθμισιν τοῦ τοπικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Ἅγιος Δημήτριος» εἰς Παγκύπριον, μὲ τὴν ὀνομασίαν «Ραδιόφωνο ὁ Ἀληθινὸς Λόγος». Τὸ πρόγραμμα τοῦ νέου, Παγκυπρίου ἐμβελείας, καθαρῶς Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθμοῦ, θὰ κινεῖται μεταξὺ δύο πυλώνων: τῆς μεταδόσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς ἀμφιδρόμου ἐπικοινωνίας τῶν παραγωγῶν [...]