Διακονια

Ραδιόφωνο Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου “Ο Αληθινός Λόγος”

Ἡ Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου ἔχουσα ὡς γνώμονα τὴν σύνδεσιν τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας μετὰ τοῦ ζωοποιοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ καὶ τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων, ἀλλὰ καὶ γενικώτερον τὸν γόνιμον προβληματισμὸν κάθε καλοπροαιρέτου ἀνθρώπου εἰς θέματα πίστεως καὶ ζωῆς, προχώρησε, κατόπιν ἐγκρίσεως τῶν ἁρμοδίων τμημάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας, εἰς τὴν ἀναβάθμισιν τοῦ τοπικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ «Ἅγιος Δημήτριος» εἰς Παγκύπριον, μὲ τὴν ὀνομασίαν «Ραδιόφωνο ὁ Ἀληθινὸς Λόγος». Τὸ πρόγραμμα τοῦ νέου, Παγκυπρίου ἐμβελείας, καθαρῶς Ἐκκλησιαστικοῦ Σταθμοῦ, θὰ κινεῖται μεταξὺ δύο πυλώνων: τῆς μεταδόσεως τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς ἀμφιδρόμου ἐπικοινωνίας τῶν παραγωγῶν [...]

Το μυστήριο της βαπτίσεως

Πρωτ. Μιχαὴλ Βοσκοῦ Εἴχαμε ἐπισημάνει σὲ προηγούμενό μας ἄρθρο περὶ τοῦ  μυστηρίου τοῦ γάμου, ὅτι ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προβλήματα τῆς σύγχρονης ἐποχῆς εἶναι ἡ ἐκκοσμίκευση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων. Στὸ συγκεκριμένο ἄρθρο εἴχαμε ἐπεξηγήσει τὴν ἔννοια τοῦ ὅρου “ἐκκοσμίκευση”, μὲ τὸν ὁποῖον δηλώνεται, ὅπως εἴχαμε σημειώσει, ὁ τρόπος ζωῆς τῶν ἀνθρώπων χωρὶς τὸν Θεό. Ἔντονα συμπτώματα ἐκκοσμικεύσεως δὲν παρατηροῦνται ἀσφαλῶς μόνο στὸν θεσμὸ καὶ στὸ μυστήριο τοῦ γάμου, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι στὸ μυστήριο τῆς βαπτίσεως, στὸ ὁποῖο θ’ ἀναφερθοῦμε σ’ αὐτό [...]

Δικέφαλος Αετός

Τίτλοι και Προσφωνήσεις των Κληρικών

  ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΣ 1. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσφωνεῖται «Παναγιώτατος». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. σημειοῦμεν: «Πρός τὴν Α.Θ.Π. τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαῖον …». (περισσότερα…)