Εορτασμός της Αγίας Άννας της Συρκανιάς από τους εκτοπισμένους Κυθρεώτες (8-9 Δεκεμβρίου 2018)

Εορτασμός της Αγίας Άννας της Συρκανιάς από τους εκτοπισμένους Κυθρεώτες (8-9 Δεκεμβρίου 2018)

Η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Άννας Συρκανιάς, σε συνεργασία με τον Δήμο Κυθρέας και τα οργανωμένα σύνολα της Κυθρέας, οργάνωσαν τον εορτασμό της Αγίας Άννας για ακόμη μια φορά στην προσφυγιά.

Το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία στον ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή. Των ιερών Ακολουθιών προέστη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μεσαορίας κ. Γρηγόριος, συμπαραστατούμενος από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου, Αρχιμ. Γρηγόριο Μουσουρούλη και τον Πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Δημοσθένους.

Ο Θεοφιλέστατος μίλησε κατά τη διάρκεια του Εσπερινού, αναφερόμενος στο θαυμάσιο γεγονός της σύλληψης της Προμήτορος Αγίας Άννας, το οποίο μας προσφέρει ελπίδα και σιγουριά στο ότι «όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξις». Το παράδειγμα των αγίων και δικαίων Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννας πρέπει να ενισχύει τις νεαρές οικογένειες, οι οποίες ταλαιπωρούνται από την δοκιμασία που πέρασαν και οι άγιοι Θεοπάτορες. Τέλος, ο Θεοφιλέστατος ευχαρίστησε όλα τα οργανωμένα σύνολα Κυθρέας για την καλή συνεργασία και ευχήθηκε όπως, με τις πρεσβείες της Αγίας Άννας, να εορτάσουμε σύντομα τους αγίους μας στις πατρογονικές εστίες.

Κατά τη διάρκεια του Εσπερινού τελέστηκε Δέηση υπέρ υγείας πάντων των εκτοπισμένων της κωμοπόλεως Κυθρέας και Μνημόσυνα των κεκοιμημένων κληρικών, ηρώων, διδασκάλων, κοινοταρχών, ευεργετών της Κυθρέας.

Μετά το τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού έγινα λιτανεία πέριξ του Ιερού Ναού.

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, τον θείο λόγο κήρυξε ο Αρχιμ. Γρηγόριος Μουσουρούλης, αναφερόμενος στο νόημα της ευαγγελικής περικοπής αλλά και στο βίο της Αγίας Άννας.

Παρέστη στο Ιερό Βήμα εκκλησιαζόμενος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος.

 

Διακ. Ανδρέας Ματέι

Γραφείο Ενημερώσεως και Επικοινωνίας της Εκκλησίας της Κύπρου

 


 

Ακολουθεί η ομιλία του Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μουσουρούλη, Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου.

 

Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης

Λόγος εἰς τόν Ἀπόστολον

Ἡ Προμήτωρ Ἄννα ἡ θεόφρων

 « Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα» (Γαλ. δ´27 )

 

˜˜˜˜˜˜˜˜

« Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα »

Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας, Μακαριώτατε, Θεοφιλέστατε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, τήν σύλληψη τῆς Ἁγίας Ἄννης.  Τῆς «θεόφρονος» ἐκείνης γυναίκας πού ἀξιώθηκεν ἀπό τόν Ἅγιο Θεό νά καταστεῖ «Προμήτωρ», νά ἀναδειχθεῖ «γῆ εὐλογη­μένη» ἡ «ἀνθήσασα» στόν κόσμο τήν Ὑπεραγία Θεοτὀκο. Ἑορτάζει ἡ εὐλογημένη ἐκείνη ὕπαρξη ἡ ὁποία διέφυγε κατά τρόπο θαυμα­στό τά «δεσμά τῆς στειρώσεως» καί «ἐκυοφόρησε» τήν «κυήσασαν  τήν ζωήν». Ἐκυοφόρησε καί ἔφερε στόν κόσμο τό ἄνθος τῆς ἀφθαρσίας, τήν Πάναγνον Κόρην τῆς Ναζαρέτ ἡ ὁποία μέ τή σειρά της καί κατά τρόπον ἀσύλληπτον καί μοναδικόν ἐκυοφόρησε καί ἔφερε στή ζωή Ἐκεῖνον πού εἶναι ἡ Ζωή. Πρός αὐτήν, λοιπόν, τήν Θεομήτορα Ἄννα θά στέρψουμε σήμερα εὐλαβικά τό βλέμμα.

******

« Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα»

        Ἡ ἁγία Ἄννα, ἀδελφοί μου, ὑπῆρξε «σκεῦος ἐκλογῆς» τοῦ Κυρίου. «Ἁγιόλεκτον» καί «θεόλε­κτον» τήν ὀνομάζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος·δηλαδή ἐκλεκτή σέ ἁγιότητα καί διαλεγμένη ἀπό τόν Θεόν. Ὁ ἅγιος καί πάνσδοφος Θεός τήν ἐκάλεσε καί τήν ἐξέλεξε μέσα ἀπό ὅλες τίς εὐσεβεῖς γυναῖκες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης γιά νά γίνει ἡ μητέρα ἐκείνης πού θά γινόταν ἡ «Μητέρα τοῦ Φωτός». Μητέρα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ὁ Ὁποῖος εἶναι τό «Φῶς τοῦ κόσμου».

        Ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐκκλησιαστική παράδοση ἡ ἁγία Ἄννα καταγόταν ἀπό τήν φυλή τοῦ Λεΐ καί ἦταν σύζυγος τοῦ ἐνάρετου Ἰωακείμ. Ἐπί πολλά χρόνια δέν ἦταν σέ θέση νά ἀποκτήσει παιδιά, διότι ἦταν στείρα. Ὁ παντοδύναμος Θεός ὅμως ἔκαμε τελικῶς τό θαῦμα Του. Δέχτηκε τή θερμή καί συνεχῆ  προσευχή τῆς ἴδιας ἀλλά καί τοῦ συζύγου της Ἰωακείμ καί τούς ἐλευθέρωσεν ἀπό τόν «ὀνειδισμόν», τήν ἐντροπή δηλαδή, «τῆς ἀ­τεκνίας». Τούς ἐχάρισε κάρη τήν Μαριάμ, ἐκεί­νην πού ἀξιώθηκε νά γίνει ἡ Κεχαριτωμένη καί εὐλο­γημένη, ὅπως εἴπαμε Μητέρα τοῦ  Ἐνανθρω­πή­σαντος Υἱοῦ Του.

        Εἶναι λοιπόν μεγάλη καί ἱερή μορφή ἡ ἁγία Ἄννα, ἀφοῦ ἔγινε σκεῦος ἐκλεκτό τοῦ Θεοῦ καί δέκτης τῶν ἰδιαιτέρων εὐλογιῶν του. Τῆς χορήγησεν ὁ καρδιογνώστης Κύριος τήν ἰδιαίτερη Χάρι νά χρησιμοποιηθεῖ σέ ἔργο, πού δέν ἀξιώθηκε νά διακονήσει ἄλλη γυναίκα μέχρι τότε. Ἡ  ἁγία Ἄννα, ἡ μητέρα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτό­κου, ξεπέρασε καί τήν ἄλλη ἐκείνη στείρα Ἄννα, τήν μητέρα τοῦ Προφήτη καί Κριτῆ Σαμουήλ. Διότι ἐάν ἐκείνη ἐγέννησε ἕνα ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος κατά τόν θεόπνευστο συγγραφέα τοῦ βιβλίου τῆς Α΄Βασιλειῶν (θ΄9), ἦταν «ὁ βλέπων», δηλαδή τό μάτι πού ἔβλεπε τούς δρόμους, πού χάρασσεν ὁ Θεός γιά τούς Ἑβραίους, αὐτή ἀξιώθηκε νά γεννήσει τήν μητέρα τοῦ Θεανθρώπου, Ἐκείνου πού εἶναι «ὁ φωτίζων καί ἁγιάζων τάς ψυχάς ἡμῶν». Φωτίζει καί ἁγιάζει τίς ψυχές ἐκείνων πού τόν πιστεύουν καί τόν ἀποδέχονται ὡς σωτήρα καί λυτρωτή τους. Ὁ ἱερός ὑμνογράφος χαιρετίζει τό σκεῦος αὐτό τοῦ Θεοῦ μέ τά ἑξῆς λόγια:  «Χαίροις, τῆς λέγει, Ἄννα, ἡ νοητή χελιδών, ἡ γνωρίσασα ἡμῖν τό ἔαρ τῆς χάριτος». Τήν παρομοιάζει δηλαδή μέ πνευματικό χελιδόνι, τό ὁποῖο προμήνυσε τήν ἄνοιξη τῆς νέας ἐποχῆς τῆς χάριτος. Καί προσθέτει «χαῖρε Ἄννα, προμήτωρ» γιαγιά κατά τό ἀνθρώπινο, τοῦ Κυρίου μας, διότι ἐκυοφόρησες τό κειμήλιο τῆς παρθενίας, δηλαδή τήν Παρθένον Μαρίαν».

        Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα πώς ἡ ἁγία Ἄννα ἦταν ψυχή θεοφοβούμενη καί εὐλαβής. Προσευ­χόταν μέ πίστη στόν Θεό καί «ηὐφραίνετο» εὐχαριστιόταν μέ τίς θυσίες καί τίς προσφορές πρός τόν Κύριο ὅπως καί οἱ ἄλλοι εὐσεβεῖς Ἰσραηλίτες (Δευτ. ιβ΄12). Ἐπρόσεχε μάλιστα ἡ ἁγία, ὥστε νά τηρεῖ «πάντας τούς λόγους τῆς διαθήκης», ὅλες τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου (Δευτ. κθ΄8-10) τίς ὁποῖες ἔπρεπεν νά τηροῦν ὅλοι οἱ Ἑβραῖοι μαζί μέ τίς γυναῖκες καί τά «ἔκγονά» τους, τά παιδιά τους καί κάθε ξένος πού ἔμενε μαζί τους στόν καταυλισμό τους.

        «Γέγονας μήτηρ τῆς μητρός τοῦ Δεσπότου», λέγει ἕνα τροπάριο, «αὐτοῦ τά προστάγματα ἀν­ενδότως φυλάττουσα». Ἔγινες μητέρα τῆς μητέ­ρας τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ ἐφαρ­μόζοντας ὅλα τά προστάγματά του. Ἀγωνιζόταν «ἀνεδότως», μέ σταθερότητα,γιά νά μή παραβεῖ καμιά ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Ἀγνωνιζόταν μέ ἀκατάβλητο φρό­νημα καί ἔμενε ἀνυποχώρητη «θεαρέστως τη­ροῦσα τοῦ νόμου τάς ἐντολάς»τηρώντας τίς ἐντολές τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόμου  μέ ἀκρίβεια, ὅπως θέλει ὁ Θεός. Ἐάν δέ ὅλοι οἱ ἑβραῖοι ἔπρεπε νά ἀγαποῦν τόν Κύριο μέ ὅλη τή δύναμη τῆς ψυχῆς τους (Δευτ. λ΄6), πόση ἆραγε ἀγάπη ἔτρεφε στήν καρδιά της ἐκείνη, πού ἐπελέγη, γιά νά γίνει «πρόγονος τοῦ Χριστοῦ», ὁ Ὁποῖος ἦταν ἡ ἐνσάρκωση τῆς ἀγάπης!

****

        Αὐτή λοιπόν τήν εὐσεβῆ γυναίκα ἐδιάλεξεν ὁ Κύριος ὡς Προμήτορά Του. Αὐτήν ἐξέλεξεν Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει τίς διαθέσεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί «ἐτάζει καρδίας καί νεφρούς» (Ψαλμ. ζ΄10). Γνωρίζει τά κρυμμένα ἐλατήρια τῶν ἀνθρώπων, διότι ἐξετάζει τίς εἰς τά βάθη τῶν καρδιῶν τους σκέψεις καί τά στούς νεφρούς των ἀπόκρυφα συναισθήματά τους. Αὐτή δέ ἡ ἐκλογή ἔγινε ἡ αἰτία, ὥστε ἡ ἁγία Ἄννα νά δοξάζεται πλέον καί νά εὐφραίνεται αἰωνίως. Εὐφραίνεται, λέγει ὁ ὑμνογράφος, «μετ᾽ἀγγέλων χορεύουσα σύν τῇ θυγατρί αὐτῆς καί ἀχράντῳ Μητρί τοῦ Θεοῦ».  Χαίρει καί ἀγάλλεται χορεύοντας μέ τούς ἀγγέ­λους καί τή θυγατέρα της, τήν ἄχραντον Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Καθώς βλέπει τήν ἀνέκφραστη δόξα, πού ἀπολαμβάνει στή γῆ καί στόν οὐρανό ἡ Ἀειπάρθενος Κόρη της, εὐφραίνεται καί σκιρτᾶ ἀπό ἀγαλλίαση ἡ καρδιά της. Καθώς ἀκούει τούς συνεχεῖς ὕμνους, πού ἀναπέμπονται ἀπό τά ἑκατομμύρια τῶν χριστιανῶν πρός τήν παναγία θυγατέρα της, πλημμυρίζει ἡ ἴδια ἀπό χαρά «ἀνεκλάλητον καί δεδοξασμένην» (Α´Πέτρ. α´8). Χαρά πού δέν μπορεῖ νά περιγράψει στόμα ἀνθρώπου, χαρά γεμάτη δόξα.

        Ὅταν βρισκόταν στή γῆ, ἐδοκίμασε τόν πόνο τῆς στειρώσεως. Τώρα ὅμως πού βρίσκεται στούς οὐρανούς, ἀγάλλεται συνεχῶς  ἀνέμασα χορεῖες τῶν ἀύλων δυνάμεων καί τίς σκηνές τῶν δικαίων». Εὐφραίνεται μέ τά ἀπειράριθμα σμήνη τῶν πνευματικῶν της παιδιῶν, πού ἀποτελοῦν τήν Ἐκκλησίαν, ἡ ὁποία προῆλθεν ἀπό τόν Υἱόν τῆς Παναμώμου Κόρης της.

        Δοξάζεται μέ δόξα ἀμάραντη. Δοξάζεται στούς οὐρανούς, ἀπό τούς ἀγγέλους καί τούς ἁγίους, πού τήν τιμοῦν καί τήν μακαρίζουν γιά τήν ἐκλογή, πού τῆς ἔγινε ἀπό τόν Κύριο.. Δοξάζεται ὅμως συνεχῶς καί στή γῆ άπό τούς ἀνθρώπους. Τό ὄνομά της μνημονεύεται καί ἀκούεται πάντοτε σέ κάθε ἱερή ἀκολουθία καί στή Θεία Λειτουργία. Ἄλλωστε πολλοί καί περικαλλεῖς ναοί ἔχουν ἀνεγερθεῖ πρός τιμήν της, ὅπως στήν κατεχόμενη Συρκανιά, καί τόσα ἄλλα μέρη καί πλήθη πιστῶν ὅπως κι ἐμεῖς σήμερα οἱ κάτοικοι τῆς Κυθρέας τήν τιμοῦμε στήν προσφυγιά βέβαια, ἀσπαζόμαστε μέ εὐλάβεια τήν ἱερή εἰκόνα της καί τήν παρακαλοῦμε νά συντμήσει τόν χρόνο τῆς δοκιμασίας καί νά δέεται στόν Κύριο γιά τήν ταχεῖα ἐπάνοδο στίς ἑστίες τῶν ἐκτοπισμένων ἀδελφῶν μας.

        Στήν περίπτωση τῆς Ἁγίας Ἄννης βρίσκει ἐφαρμογή  ὁ λόγο ςτοῦ Σοφοῦ Σολομῶντος: «δικαίων ψυχαί ἐν χειρί Θεοῦ… καί ὀλίγα παιδευθέντες μεγάλα εὐεργετηθήσονται» (γ´1·5). Ἀπό τήν μικρή δοκιμασία τῆς στειρώσεως ἐπέρασε μέ τό πάνσοφο σχέδιο τοῦ Θεοῦ στήν αἰώνια εὐφροσύνη καί δόξα.

******

« Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα»

        Θά ἐσκέφθηκε ἂραγε, Μακαριώτατε, Θεοφιλέστατε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ σύζυγος τοῦ Ἰωακείμ Ἄννα τήν τιμή, πού τῆς ἐπιφυλάχθηκε;  Φαντάστηκε ποτέ ὅτι θά γινόταν σκεῦος ἐκλογῆς τοῦ Κυρίου καί Μητέρα τῆς Θεοτόκου;  Πόσο θαυμαστά, πόσο ἀνεξιχνίαστα εἶναι τά σχέδια τοῦ Θεοῦ! Ἄς δοξάζουμε λοιπόν τόν Κύριον καί Θεόν μας καί ἄς παρακαλοῦμε τήν ἁγία Ἄννα νά πρεσβεύει ὡς συγγενής τοῦ Κυρίου καί γιά μᾶς, ὥστε νά ζήσουμε μέ εὐλάβεια ὅπως ἐκείνη, ἀποδεχόμενοι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά μᾶς, ὅσο ὀδυνηρό καί ἄν εἶναι κάποιες φορές. Ἡ πρόθυμη ὑποταγή μας στόθεῖο θέλημα, ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ μας, στήν περίπτωση τῆς ἁγίας ἦταν ἠ ἀτεκνία, γιά τόν καθένα μας εἶναι διαφορετική ἀνάλογη μέ αὐτήν πού κατά τήν κρίση καί τήν πανσοφία τοῦ Θεοῦ θά ἀπεργασθεῖ τή σωτηρία μας, ἐφ᾽ ὅσον τήν δεχόμεθα δοσμένη ἀπό τό πατρικό χέρι Του.

Ἔτσι ζώντας λοιπόν μέ εὐλάβεια καί ὐποταγή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ θά εὐφραινόμαστε μαζί μέ τήν Προμήτορα Ἄννα στή Βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Εὐχηθῆτε του γιά ὅλους μας, Μακαριώτατε.

 


 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου ανακοινώνει ότι η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Άννας Συρκανιάς, σε συνεργασία με τον Δήμο Κυθρέας και όλα τα οργανωμένα σύνολα της περιοχής Κυθρέας, καλούν τους Κυθρεώτες και όλους τους Χριστιανούς (8-9 Δεκεμβρίου 2018) στην πανήγυρη  της εορτής της Αγίας Άννας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Λευκωσία.

Το Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018, στις 4.45 μ.μ. θα τελεστεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, στον ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Αρχιεπισκοπή.

Την Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018, το πρωί θα τελεστεί όρθρος και θεία Λειτουργία προϊσταμένου του Επισκόπου Μεσαορίας κ. Γρηγορίου, στον ίδιο ιερό Καθεδρικό Ναό.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κοινοτάρχη και Εκκλησιαστικό Επίτροπο κ. Κωστή Χατζηγιακουμή.

Από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου, για την Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίας Άννας Συρκανιάς Κυθρέας.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post