Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Χύτρων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος

Βιογραφία του Θεοφ. Επισκόπου Χύτρων

Ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χύτρων κ. Λεόντιος ἐγεννήθη τὴν 7ην Αὐγούστου 1946 εἰς Ἅγιον Ἑρμόλαον Κυρηνείας. Τὸ 1958, ὁλοκληρώσας τὴν στοιχειώδη ἐκπαίδευσιν εἰς τὸ δημοτικὸν τῆς γενετείρας του, προσελήφθη ὡς δόκιμος εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νεοφύτου.

Μετὰ τριετῆ δοκιμασίαν εἰς τὴν Μονὴν ἐνεγράφη εἰς τὸ Γυμνάσιον Πάφου, ἐκ τοῦ ὁποίου ἀπεφοίτησε τὸ 1967. Τὸ ἴδιον ἔτος ἐχειροτονήθη εἰς διάκονον καὶ ἐν συνεχείᾳ ὑπηρέτησεν ἐπὶ πενταετίαν ὡς ἔφορος τῆς Μονῆς. Τὸ 1972 ἐνεγράφη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Περατώσας τὰς σπουδάς του τὸ 1976, ἐχειροτονήθη εἰς πρεσβύτερον καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄. Μετὰ τὴν ἐκλογὴν τοῦ Ἡγουμένου Χρυσοστόμου εἰς Μητροπολίτην Πάφου, ἡ μοναστικὴ ἀδελφότης ἐξέλεξεν ὁμοφώνως τὸν Ἀρχιμανδρίτην Λεόντιον ὡς νέον Ἡγούμενον τῆς Μονῆς. Ἡ ἐνθρόνισίς του ἔγινε τὴν 5ην Μαρτίου 1978 ὑπὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Α΄. Τὴν 22αν Μαΐου 2007 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου Ἐπίσκοπος μὲ τὸν τίτλον τῆς πάλαι ποτὲ διαλαμψάσης Ἐπισκοπῆς Χύτρων καὶ τὴν 24ην Ἰουνίου ἔγινε ἡ χειροτονία καὶ ἡ ἐνθρόνισίς του εἰς τὸ καθολικὸν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεοφύτου, ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 18 Ἰουνίου.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post