Ανακοινωθέν έκτακτης Συνεδρίας Ιεράς Συνόδου

Ανακοινωθέν έκτακτης Συνεδρίας Ιεράς Συνόδου

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Τρίτη 13 Ὀκτωβρίου, σὲ ἒκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρία τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.κ. Χρυσοστόμου καὶ συνέχισε τὴν κατ’ ἄρθρον  ἐξέταση τοῦ προτεινομένου Προσχεδίου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου.

Ἐπὶ πλέον ἡ Ἱερὰ Σύνοδος:

1)  Ἐνημερώθη ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο γιὰ τὸ θέμα ποὺ ἀνέκυψε μὲ τὴν ἀμφισβήτηση τῆς ὑποχρέωσης τῆς Κυβέρνησης γιὰ καταβολὴ μέρους τῆς ἀντιμισθίας τῶν κληρικῶν τῆς ὑπαίθρου, ὡς διελάμβανε ἡ σχετικὴ συμφωνία μεταξὺ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς καὶ τῆς Κυβέρνησης ἐπὶ προεδρίας τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Μακαρίου τοῦ Γ΄.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὁμοφώνως ἀποφάσισε ὅπως διακηρύξει τὴν ἐμμονὴ της στὰ συμφωνηθέντα καὶ δηλώνει ὅτι ἀναμένει σεβασμὸ καὶ ἀπὸ τὴν Πολιτεία πρὸς ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ὑπέγραψε.

2) Ἐνέκρινε τὸν τρόπον ἐκλογῆς Μητροπολίτου Κύκκου καὶ Τηλλυρίας καὶ ἀπεφάσισε ὅπως ἀκολουθεῖται ἡ ἴδια διαδικασία ποὺ θὰ ἀκολουθεῖται καὶ γιὰ τὴν πλήρωση τῶν ἄλλων Μητροπόλεων. Δηλαδὴ ὑποψήφιοι μποροῦν νὰ εἶναι καὶ οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς Κύκκου καθὼς καὶ ὅλοι ὅσοι ἔχουν τὰ ἀπαιτούμενα προσόντα.

3) Ἐνημερώθη γιὰ δημοσιεύματα τοῦ Τύπου τὰ ὁποῖα φέρουν Κυπρίους κληρικοὺς νὰ διασκεδάζουν σὲ κέντρα τῶν Ἀθηνῶν. Ὁ Μακαριώτατος δήλωσε ὅτι οὐδεμίαν πληροφόρηση εἶχε ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλο ἐπὶ τοῦ θέματος.
Ἡ Συνεδρία θὰ συνεχισθεῖ αὔριο.

Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Κύπρου
13 Ὀκτωβρίου 2009.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post