Μνήμη του αγίου Συνεσίου, Επισκόπου Καρπασίας (26 Μαΐου)

Άγιος Συνέσιος Καρπασίας

Μνήμη του αγίου Συνεσίου, Επισκόπου Καρπασίας (26 Μαΐου)

Η αγία μας Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του αγίου Συνεσίου, Επισκόπου Καρπασίας.

Ο Άγιος Συνέσιος γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, ασκήτεψε σε σπηλιά κοντά στο χωριό του και τελικά ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο Καρπασίας, τον οποίο και κόσμησε με τις αρετές του. Επίσης, αγωνίστηκε εναντίον των αιρέσεων με πνευματικό ζήλο και χριστιανική σύνεση.

Η ποιμαντική του δράση διακρινόταν από την πραότητα και γλυκύτητα των λόγων του, καθώς και τα πειστικά θεολογικά του επιχειρήματα. Αξιώθηκε να επιτελεί θαύματα για την παρηγορία των ανθρώπων, ακόμη κι όταν βρισκόταν εν ζωή.

Με τις πρεσβείες τού Αγίου Συνεσίου  ας αξιωθούμε σύντομα της ελευθερίας και της Καρπασίας και όλης της σκλαβωμένης πατρίδας μας που για σαράντα πέντε χρόνια καταπατείται από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post