Μνήμη των εν Πέργη εννέα Αγίων Μαρτύρων (1 Αυγούστου)

Μνήμη των εν Πέργη εννέα Αγίων Μαρτύρων (1 Αυγούστου)

 Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων, των Μακκαβαίων (Αβείμ, Αντωνίου, Αχείμ, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά και Μαρκέλλου), της μητρός αυτών Σολομονής και Ελεαζάρου (†166 π.Χ.) του διδασκάλου αυτών, καθώς και των εν Πέργη Αγίων εννέα Μαρτύρων (Αλεξάνδρου, Άττου, Ευκλέους, Κατούνου, Κινδέου, Κυριάκου, Λεοντίου, Μηναίου και Μνησιθέου).

Οι Άγιοι εννέα μάρτυρες, έζησαν στην Πέργη, την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ο Χριστιανισμός είχε στερεωθεί στις καρδιές τους από μικρή ηλικία και έγινε ακόμη πιο στέρεος, όταν έγιναν έφηβοι, αφού τρέφονταν από τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας και την εμβάθυνση στη μελέτη των ιερών κειμένων.

Ένα βράδυ  πήγαν στον ειδωλολατρικό ναό της Αρτέμιδος και εξαφάνισαν όλα τα παγανιστικά σύμβολα. Μετά την ενέργειά τους αυτή, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια.  Όσοι είδαν τους μάρτυρες να δοκιμάζονται, αλλά ταυτόχρονα να αντέχουν τα δεινά, με τη δύναμη του Εσταυρωμένου Ιησού, πράγματι εξεπλάγησαν και φώναξαν με μία φωνή «Μέγας και αληθινός ο Θεός των Χριστιανών!». Τότε, έγινε το θαύμα. Αμέσως ακούστηκαν βροντές και άρχισε να πέφτει βροχή, ενώ συγχρόνως μία φωνή προσκαλούσε τους Αγίους στον ουρανό. Ενώ οι Μάρτυρες στο άκουσμα της θείας φωνής χάρηκαν, ο τύραννος διέταξε αμέσως να τους αποκεφαλίσουν.

Η μετάβαση της ανθρωπότητας από την εποχή του μύθου στην αληθινή πίστη του Τριαδικού Θεού δεν ήταν εύκολη πορεία. Ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι, ηθελημένα ή άθελα, καθησυχάζουν τη συνείδησή τους με εύκολες θρησκευτικές διατάξεις. Ενώ, η αυθεντική αλήθεια θέλει κόπο και θυσίες, αλλά ταυτόχρονα και βαθιά αγάπη για την αλήθεια και την τιμιότητα, όπως τις σφράγισε με την προσωπική του θυσία ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός.

«Μαρτύρων θεῖος χορός, τῆς Ἐκκλησίας ἡ βάσις, τοῦ Εὐαγγελίου ἡ τελείωσις, ὑμεῖς ἔργῳ τοῦ Σωτῆρος τὰ ῥητὰ ἐπληρώσατε· ἐν ὑμῖν γὰρ αἱ πύλαι τοῦ ᾍδου, κατὰ τῆς Ἐκκλησίας ἀνεῳχθεῖσαι, ἐκλείσθησαν, ἡ τοῦ αἵματος ὑμῶν χύσις, τὰς εἰδωλικὰς σπονδὰς ἐξήρανεν, ἡ σφαγὴ ὑμῶν, ἀπέτεκε τῶν πιστῶν τὸ πλήρωμα, τοὺς ἀσωμάτους ἐξεπλήξατε, τῷ Θεῷ στεφανηφόροι παρίστασθε, ᾧ ἀπαύστως πρεσβεύετε, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν». (Δόξα… Ἦχος πλ. β’)

Τέλος, να αναφέρουμε ότι από σήμερα μέχρι και τις 14 Αυγούστου, η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς σε νηστεία, ως πνευματική άσκηση και προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Το απόγευμα των ημερών αυτών (πλήν Σαββάτου και παραμονής της Μεταμορφώσεως) τελείται στους ναούς μας, εναλλάξ ο Μικρός και ο Μεγάλος Παρακλητικός Κανόνας στην Υπεραγία Θεοτόκο.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post