Μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαία (14 Αυγούστου)

Μνήμη του Αγίου Προφήτου Μιχαία (14 Αυγούστου)

Σήμερα, 14 Αυγούστου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του προφήτου Μιχαία και του Νεομάρτυρος Συμεώνος του Τραπεζουντίου (†1653). Επίσης, σήμερα εορτάζουμε τα προεόρτια της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Ο Προφήτης Μιχαίας ανήκε στη φυλή του Ιούδα και γεννήθηκε στη Μορασθή, γι’ αυτό και ονομάσθηκε και Μορασθίτης. Ο Μιχαίας, σχεδόν σύγχρονος με τον προφήτη Ησαΐα, είναι ένας από τους μικρούς λεγόμενους προφήτες, λόγω του μικρού σε έκταση κειμένου της προφητείας που έγραψε.

Η προφητεία του αποτελείται από επτά κεφάλαια. Στα πρώτα τρία, προαναγγέλλει την καταστροφή της Σαμάρειας. Στα επόμενα δύο μιλά για την έλευση του Μεσσία και στα δύο τελευταία ελέγχει το λαό του Ισραήλ, που για να εξιλεωθεί ζητά να κάνει διάφορες θυσίες στο Θεό, ενώ ο Μιχαίας τού υπενθυμίζει το πραγματικό καθήκον που έχει στο Θεό, με την εξής ερώτηση: «Τι ζητά από εσένα ο Θεός, παρά μόνο να είσαι δίκαιος, ευσπλαχνικός και πρόθυμος να πορεύεσαι σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου τού Θεού σου;» (Μιχαίας 6, 8).

Τα ανωτέρω είναι μια διαχρονική υπενθύμιση, που ανταποκρίνεται φυσικά και στους ανθρώπους της εποχής μας. Γενικά, το βιβλίο του Μιχαία, που γράφηκε στην εβραϊκή, διακρίνεται για τη γλαφυρότητα και τη σαφήνεια των φράσεών του ανάμεσα στα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης.

Δε γνωρίζουμε το τέλος του Προφήτη Μιχαία, όμως φαίνεται ότι δεν ήταν μαρτυρικό σύμφωνα με πληροφορίες από το βιβλίο του Προφήτη Ιερεμία. Όταν οι ψευδοπροφήτες ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιερεμία, κάποιοι πρεσβύτεροι του λαού πήραν το μέρους του λέγοντας προς τη σύναξη του λαού: «Μιχαίας ὁ Μωραθίτης ἦν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἐζεκίου βασιλέως Ἰούδα καὶ εἶπε παντὶ τῷ λαῷ Ἰούδα· οὕτως εἶπε Κύριος· Σιὼν ὡς ἀγρὸς ἀροτριαθήσεται, καὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς ἄβατον ἔσται καὶ τὸ ὄρος τοῦ οἴκου εἰς ἄλσος δρυμοῦ. Μὴ ἀνελὼν ἀνεῖλεν αὐτὸν Ἐζεκίας καὶ πᾶς Ἰούδα; οὐχ ὅτι ἐφοβήθησαν τὸν Κύριον καὶ ὅτι ἐδεήθησαν τοῦ προσώπου Κυρίου, καὶ ἐπαύσατο Κύριος ἀπὸ τῶν κακῶν, ὧν ἐλάλησεν ἐπ᾿ αὐτούς; Καὶ ἡμεῖς ἐποιήσαμεν κακὰ μεγάλα ἐπὶ ψυχὰς ἡμῶν.» (Ιερεμίας 33, 18-19).

 

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post