Μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (1 Δεκεμβρίου)

Μνήμη του Αγίου Φιλαρέτου του Ελεήμονος (1 Δεκεμβρίου)

Σήμερα, Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Προφήτη Ναούμ και του Αγίου Φιλάρετου του Ελεήμονα.

Ο Προφήτης Ναούμ έζησε τον 7ο αιώνα π.Χ. και καταγόταν από τη φυλή του Συμεών και το όνομά του σημαίνει «παράκλητος, παρηγορητής».

Το βιβλίο της προφητείας του Ναούμ, ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, αποτελείται από τρία σύντομα κεφάλαια και αφορά την περιπέτεια της πόλεως Νινευή, της οποίας προαναγγέλλει τον όλεθρο και την καταστροφή, αφού ήταν πόλη του ψεύδους, των αιμάτων και μεγάλης αδικίας.

Οι Προφήτες, ως όργανα του Αγίου Πνεύματος, με τον ένθεο λόγο τους, καλούσαν το λαό να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες του βίου και να στραφεί στην αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Τόσο σπουδαία και αναγκαία και στη σημερινή εποχή του 21ου αιώνα μ.Χ.!

Ο Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων, που επίσης εορτάζουμε σήμερα, είναι ένα ιστορικό παράδειγμα ενάρετου χριστιανού ανθρώπου.

Έζησε τον 8ο αιώνα μ.Χ. και ήταν γεωργός. Μοίραζε με διάκριση τα εισοδήματά του στους έχοντας ανάγκη, αισθανόμενος εσωτερική βεβαιότητα ότι με τον τρόπο αυτό εφαρμόζει το θέλημα του Θεού προς τους αδελφούς. Ακόμη και όταν κάποτε οδηγήθηκε σε μεγάλη φτώχια, συνέχισε να διακονεί από το υστέρημά του τους συνανθρώπους του με την ίδια αυθεντική αγάπη, και την καλλιέργεια όλων των αρετών ως χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΣΤ’ τίμησε το Φιλάρετο με το αξίωμα του Υπάτου. Από τη θέση αυτή έγινε κάτοχος πλούτου και προνομίων, τα οποία αξιοποίησε για χάρη των ανθρώπων που είχαν ανάγκη της συμπαράστασής του. Ο Θεός τον αξίωσε να πληροφορηθεί το τέλος του. Δίδαξε και με τα έργα και με το λόγο του να αγαπούν οι άνθρωποι το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη, καθώς και τη συχνή συμμετοχή στις συνάξεις και τις αγιαστικές πράξεις της Εκκλησίας. Ο Ελεήμων Φιλάρετος κοιμήθηκε με τη φράση της Κυριακής προσευχής «Κύριε, γεννηθήτω το θέλημά σου!».

Άνθρωποι με έμπρακτη πίστη στον Τριαδικό Θεό, όπως τον Άγιο Φιλάρετο, είναι πάντα επίκαιροι και το Άγιο Πνεύμα γεννά σε κάθε εποχή.

Είναι σημαντικό ότι η αρετή της ελεημοσύνης δεν αποτιμάται από τα πολλά ή λίγα υλικά αγαθά που διαθέτει ο άνθρωπος, αλλά από την καλή καρδιά και την αγάπη που πρέπει να δείχνει με διάκριση στο συνάνθρωπό του, επιτελώντας έτσι καλή διαχείριση των υλικών και πνευματικών αγαθών που ο Θεός του προσφέρει.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post