Μνήμη του Οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου)

Μνήμη του Οσίου Κασσιανού του Ρωμαίου (29 Φεβρουαρίου)

Σήμερα, 29 Φεβρουαρίου του δίσεκτου έτους 2024, η αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη, του αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου. Όταν το έτος δεν είναι δίσεκτο τον  Άγιο Κασσιανό που εορτάζουμε σήμερα τον τιμούμε στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Όσιος Κασσιανός, σύμφωνα με τις περισσότερες πηγές, γεννήθηκε στη Μικρή Σκυθία (σημερινή Ντόμπροτζεα της Ρουμανίας) περίπου το 360 μ.Χ. από γονείς ευσεβείς και επιφανείς, οι οποίοι φρόντισαν να τον αναθρέψουν με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Το όνομά του ήταν Ιωάννης. Αλλά πήρε και το όνομα «Κασσιανός» επειδή έζησε στα μέρη των «Κασσιανών», 40 χλμ. βορειοδυτικά της σημερινής Κωστάντζας της Ρουμανίας.  Η γνωριμία και η συναναστροφή του, από την παιδική του ηλικία, με αυθεντικούς-αγίους ανθρώπους επηρέασε  ευεργετικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας και του όλου τρόπου ζωής του. Σπούδασε την επιστήμη της φιλοσοφίας και της αστρονομίας και μελέτησε ιδιαίτερα τα συγγράμματα των Πατέρων της Εκκλησίας και την Αγία Γραφή.

Ο Όσιος ακολούθησε το μοναχικό βίο, γενόμενος μοναχός σε μία σκήτη και επισκέφθηκε τα μοναστήρια της Αιγύπτου και της Θηβαΐδας, της Νιτρίας, της Ασίας και της Καππαδοκίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γράφει χαρακτηριστικά: «ὁ Ἅγιος μετέβη εἰς διαφόρους τόπους καὶ συνήντησε ἁγίους καὶ γνωστικωτάτους Ὁσίους καὶ τὰς ἀρετὰς ὅλων συναθροίζει εἰς τὸν ἐαυτόν του, ὡς ἄλλη φιλόπονος μέλισσα, ὥστε καὶ αὐτὸς ἔγινε εἰς τοὺς ἄλλους τύπος καὶ παράδειγμα παντὸς εἴδους ἀρετῆς. Ὅθεν ἀνώτερος τῶν παθῶν γενόμενος καὶ τὸν νοῦν καθαρίσας, ἐγνώρισε τὴν τελείαν κατὰ τῶν παθῶν νίκην».

Στον πρώτο τόμο της Φιλοκαλίας, περιλαμβάνονται δύο λόγοι του Οσίου Κασσιανού, «Πρὸς Κάστορα Ἐπίσκοπον, περὶ τῶν ὀκτὼ τῆς κακίας λογισμῶν» και «Πρὸς Λεόντιον ἡγούμενον, περὶ τῶν κατὰ τὴν Σκήτην ἁγίων Πατέρων καὶ λόγος περὶ διακρίσεως», που δείχνουν την καθαρότητα της ζωής του και το ορθόδοξο φρόνημά του και προξενούν μεγάλη ωφέλεια.

Ο εκκλησιαστικός συγγραφέας του 5ου-6ου αιώνα, Γεννάδιος Μασσαλίας, μαρτυρεί την καταγωγή του από τη Σκυθία και αναφέρει ότι χειροτονήθηκε διάκονος από τον ιερό Χρυσόστομο στην Κωνσταντινούπολη και αργότερα πρεσβύτερος στη Μασσαλία.

Ο δε Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος πλέκει δίκαιο εγκώμιο στον Όσιο Κασσιανό στον περί υπακοής Λόγο του. Έμεινε γνωστός ως ο «Ρωμαίος» ένεκα του ότι τα έργα του γράφτηκαν στα λατινικά, πράγμα λογικό, αφού οι Δακο-Ρωμαίοι κάτοικοι της Σκυθίας μιλούσαν τα λατινικά.

Ο Όσιος Κασσιανός ο Ρωμαίος κοιμήθηκε ειρηνικά.

Η πόλη της Λευκωσίας πανηγυρίζει σήμερα, μαζί με την ημικατεχόμενη ενορία με τον ομώνυμο ιερό ναό του αγίου Κασσιανού του Ρωμαίου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post