Μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου (12 Ιουνίου)

Μνήμη του Αγίου Ζήνωνος, Επισκόπου Κουρίου (12 Ιουνίου)

Η Εκκλησία τιμά σήμερα τη μνήμη του αγίου Ζήνωνος Επισκόπου Κουρίου.

Ο Άγιος Ζήνων κατατάσσεται μεταξύ των Αγίων της Κυπριακής Εκκλησίας και διετέλεσε επίσκοπος Κουρίου.

Μαζί με τον επίσκοπο Κωνσταντίας Ρηγίνο και τον επίσκοπο Σόλων Ευάγριο υποστήριξαν και επιβεβαίωσαν το αυτοδιοίκητο και αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου στην Γ΄ Οικουμενική Σύνοδο, η οποία συγκλήθηκε το 431 μ.Χ. στην Έφεσο της Μικράς Ασίας. Επίσης, ο Κουρίου Ζήνων μαρτυρείται ότι υπέγραψε τα Πρακτικά της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου.

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post