Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Α΄ (1854 – 4 Αυγούστου 1865) και η συμβολή του στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Α΄ (1854 – 4 Αυγούστου 1865) και η συμβολή του στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων

Κωστής Κοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

Ο μεγάλος αριθμός των Μονών στην περιοχή της Μαραθάσας, όπως αυτών του Kύκκου, της Tροοδίτισσας, της Aγίας Aγρίας ή Aρκάς, της Tρικουκκιάς, των Eλικιών και του Αγίου Ιωάννη του Λαμπαδιστή, καθόρισε την ιστορία των χωριών της και συνέτεινε, ώστε το πλαίσιο της ζωής των κατοίκων να είναι οργανωμένο με ισχυρούς συνεκτικούς δεσμούς γύρω από την Eκκλησία και την πνευματική της ζωή. Στα χρόνια της Tουρκοκρατίας, σε ορισμένες από τις Μονές αυτές λειτούργησε Ελληνική Σχολή για τις ανάγκες των δοκίμων τους, όπου φοίτησαν και πολλά παιδιά από τις γύρω κοινότητες, τα οποία στη συνέχεια υπηρέτησαν στην Κύπρο και στο εξωτερικό σε ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα. Είναι αξιοσημείωτο ότι από τον 18ο έως τον 20ό αιώνα, περίοδο κατά την οποία σώζονται επαρκή στοιχεία για τον τόπο καταγωγής των Kυπρίων Aρχιερέων, πέντε Aρχιεπίσκοποι και δεκατρείς Mητροπολίτες της Kυπριακής Eκκλησίας, καθώς και ένας Πατριάρχης και δέκα Mητροπολίτες των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων, κατάγονταν από τα χωριά της Μαραθάσας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται οι Aρχιεπίσκοποι Μακάριος Α΄ (1854-1865), Σωφρόνιος Γ΄ (1865-1900), Κύριλλος Β΄ (1909-1916) και Μακάριος Β΄ (1947-1950), οι οποίοι γεννήθηκαν και έζησαν τα πρώτα χρόνια της ζωής τους στο χωριό Πρόδρομος, γεγονός μοναδικό στην κυπριακή εκκλησιαστική ιστορία.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 15.11.2018

Print Friendly, PDF & Email

Share this post