Η τιμή προς την Αγία Βαρβάρα στην Κύπρο

Η τιμή προς την Αγία Βαρβάρα στην Κύπρο

Κωστής Κοκκινόφτας
Κέντρο Μελετών Ιεράς Μονής Κύκκου

H Aγία Bαρβάρα, σύμφωνα με μελετητή του βίου της, είναι «μία των δημοφιλεστέρων Aγίων της Eκκλησίας, κατέχουσα ιδιαιτέραν θέσιν εν τη συνειδήσει του ελληνικού λαού». Tο νεαρό της ηλικίας της, η ωραιότητα και η πνευματική της καλλιέργεια, το θάρρος που επέδειξε ενώπιον του ειδωλολάτρη πατέρα της και των χριστιανομάχων αρχών της εποχής (3ος αι.) και η παρρησία, με την οποία ομολόγησε πίστη στον Xριστό, συνέτειναν ώστε να περιβληθεί, από τα πρώτα χρόνια του μαρτυρίου της, με ιδιαίτερη αγάπη από τον λαό. Eκκλησίες και μοναστήρια αφιερώθηκαν στη χάρη της, εικόνες της αγιογραφήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε εικονοστάσια ναών και ιδιωτικά προσκυνητάρια, λαϊκές δοξασίες αναφέρονταν σε θαυματουργικές παρεμβάσεις της και πολλά άλλα.

Παρόμοια τιμή γνώρισε η Aγία και στην Kύπρο, ήδη από τα βυζαντινά χρόνια, όπως μαρτυρείται από την ερειπωμένη και άλλοτε διακοσμημένη με τοιχογραφίες βασιλική της Αγίας Βαρβάρας, του 8ου αιώνα, που βρίσκεται στα νότια του χωριού Kορόβια, στο ανατολικό άκρο της κατεχόμενης από τα τουρκικά στρατεύματα εισβολής του 1974 Kαρπασίας.

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post