Ο Ρώσος Μοναχός Βασίλειος Μπάρσκυ στην Κύπρο του 18ου αιώνα