Μνήμη του Aγίου μάρτυρος Ιουστίνου του φιλοσόφου (1 Ιουνίου)

Μνήμη του Aγίου μάρτυρος Ιουστίνου του φιλοσόφου (1 Ιουνίου)

Χριστός Ανέστη!

Σήμερα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Μαρτύρων Ιουστίνου του φιλοσόφου καθώς επίσης των Ιούστου, Χαρίτωνος και Χαριτούς.

Ο Ιουστίνος γεννήθηκε στη Νεάπολη της Παλαιστίνης το 100 μ.X. Οι Έλληνες γονείς του φρόντισαν να λάβει εξαιρετική ανατροφή αλλά και φιλοσοφική μόρφωση. Η πλούσια θύραθεν παιδεία ωστόσο δεν έδιδε απάντηση στα ερωτήματα που έθετε η ανήσυχη ψυχή του.

Ο Θεός, βλέποντας την πρόθεση των αναζητήσεων του, ανταποκρίθηκε ευμενώς. Έτσι, κάποια ημέρα πού βάδιζε κοντά στη θάλασσα, συνάντησε ένα γέροντα, καταρτισμένο στις αλήθειες των Θείων Γραφών και την Παράδοση της Εκκλησίας. Διδάχθηκε το βάθος της χριστιανικής διδασκαλίας, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί σε σπουδαίο εκκλησιαστικό συγγραφέα.

Ο Ιουστίνος μετέβη στη Ρώμη, επί αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου, όπου του παρέδωσε απολογία, στην οποία κωδικοποίησε τις βασικές διδασκαλίες του Χριστιανισμού και αποδείκνυε την πλάνη των ειδώλων, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για την ενέργειά του αυτή, εκλήθη Απολογητής της Ορθοδόξου Πίστεως.

Η θαρραλέα δράση του Ιουστίνου, ο οποίος δεν έπαυε να κηρύττει το λόγο του Θεού και να συγγράφει έργα απολογητικού και ποιμαντικού χαρακτήρα, προκάλεσε τη μήνη των ειδωλολατρών, καθώς επίσης και η αναφορά του περί «σπερματικού λόγου», δηλ. η ύπαρξη ψηγμάτων από τον αληθινό λόγο του Θεού στα κείμενα των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων φιλοσόφων. Επιβεβαιώνεται ο λόγος του Απ. Παύλου ότι «ὅταν γὰρ ἔθνη τὰ μὴ νόμον ἔχοντα φύσει τὰ τοῦ νόμου ποιῇ, οὗτοι νόμον μὴ ἔχοντες ἑαυτοῖς εἰσι νόμος» Ρωμ. 2, 14.

Συνελήφθη, υπέστη βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε το 165 μ.X. Αναδείχθηκε εκτός από απολογητής και σε Μάρτυρα της Εκκλησίας, για την αγάπη του Αναστημένου Χριστού.

Σε νάρθηκες ναών Μοναστηριών βρίσκουμε και μορφές σημαντικών προσώπων της αρχαιότητας, όπως του Σωκράτη, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Τούτο συμβαίνει, διότι με το ήθος, την ασκητική και το φιλοσοφικό τους έργο θεωρούνται «προ Χριστού Χριστιανοί».

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post