Ο μέγας ευεργέτης της Ομορφίτας Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως (1898-1908) και μετέπειτα Ιορδάνου (1908-1918) Μελέτιος Κρονίδης

Ο μέγας ευεργέτης της Ομορφίτας Αρχιεπίσκοπος Κυριακουπόλεως (1898-1908) και μετέπειτα Ιορδάνου (1908-1918) Μελέτιος Κρονίδης

Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

Ο ΜΕΓΑΣ ΕΥΕΡΓΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΡΦΙΤΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥΠΟΛΕΩΣ (1898-1908) ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΙΟΡΔΑΝΟΥ (1908-1918) ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΚΡΟΝΙΔΗΣ

 

Η Κύπρος ανέπτυξε από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια στενούς δεσμούς με την Εκκλησία των Ιεροσολύμων και πολλοί νεαροί Κύπριοι εντάχθηκαν στην Aγιοταφική Aδελφότητα και υπηρέτησαν στις Μονές και στα προσκυνήματά της. Οι σχέσεις αυτές πολλαπλασιάστηκαν στα νεότερα χρόνια και ιδίως κατά τον 19ο αιώνα, οπότε υπηρέτησε στην Αγία Γη ένας μεγάλος αριθμός Κυπρίων κληρικών, αρκετοί από τους οποίους ανήλθαν σε αρχιερατικούς θρόνους του Πατριαρχείου Iεροσολύμων και συνέδεσαν με την πνευματική και εθνική τους δράση την ιδιαίτερη πατρίδα τους με τον Πανάγιο Tάφο[1]. Aνάμεσά τους περιλαμβάνονται οι Μητροπολίτες Γάζης (1837-1860) Φιλήμων και αρχικά Σεβαστείας (1836-1838) και στη συνέχεια Πέτρας (1838-1867) Μελέτιος Ματτέος, καθώς και ο Αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Μυριανθέας (1838-1898), οι οποίοι ανήγειραν σχολεία στις γενέτειρές τους, Αθιένου, Λεμίθου και Καμινάρια, γύρω στο 1865,  το 1867 και το 1882, αντιστοίχως[2]. Παρόμοιο υπήρξε και το έργο του Αρχιεπισκόπου Kυριακουπόλεως (1898-1908) και στη συνέχεια Iορδάνου (1908-1918) Mελέτιου Kρονίδη, ο οποίος ευεργέτησε τη γενέτειρά του, Ομορφίτα, με την ανέγερση ναού, το 1902, και σχολείου, το 1910[3].

 

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

***************************

[1]. Για τις σχέσεις Πατριαρχείου Ιεροσολύμων και Κύπρου βλ. Κωστή Κοκκινόφτα, «Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και η Κύπρος», Κυπριακαί Σπουδαί 74 (2012) 109-129.

[2]. Για την ίδρυση των σχολείων αυτών βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Κύπριοι κληρικοί κτήτορες σχολείων στη γενέτειρά τους (β΄ μισό 19ου – αρχές 20ού αιώνα)», Επιστημονική Επετηρίς Κυπριακής Εταιρείας Ιστορικών Σπουδών 8 (2008) 87-91, 94-96.

[3]. Για γενικές πληροφορίες για τη ζωή του Mελετίου βλ. Aριστείδη Kουδουνάρη, Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων 1800-1920, τ. Α΄, Λευκωσία 72018, σ. 471-472. Ας σημειωθεί ότι για τον βίο και το έργο του είχαμε δημοσιεύσει παλαιότερα δύο εκλαϊκευτικά σημειώματα. Βλ. Kωστή Kοκκινόφτα, «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου Μελέτιος Κρονίδης (1849-1918)», Απόστολος Βαρνάβας 54 (1993) 18-26· Του ιδίου, «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιορδάνου Μελέτιος Κρονίδης», Πολίτης, 2.9.2001.

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα 8 Φεβρουαρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Share this post