Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων

της Ορθοδόξου Εκκλησίας»

Το Εργαστήριο «Ελληνικής Γλώσσας της Χριστιανικής Γραμματείας» του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕΔΙΒΙΜ προσφέρει το Πρόγραμμα  Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης με τίτλο «Η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών κειμένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας».

Το πρόγραμμα στοχεύει στην γλωσσική ανάλυση και επεξεργασία επιλεγμένων λειτουργικών κειμένων, την απόκτηση βασικών γνώσεων  γραμματικής και συντακτικού με  παραδειγματικό υλικό επιλεγμένο αποκλειστικά από τα λειτουργικά κείμενα, την ανάδειξη της μεταφραστικής προβληματικής, καθώς και σχετικών λειτουργικών και ποιμαντικών ζητημάτων. Απώτερος στόχος του προγράμματος δεν είναι η κατανόηση συγκεκριμένων κειμένων, αλλά η απόκτηση των μεθοδολογικών εκείνων εργαλείων με τη βοήθεια των οποίων θα είναι σε θέση ο εκπαιδευόμενος, εφαρμόζοντας τη μέθοδο προσέγγισης που προσφέρει το πρόγραμμα,  να είναι σε θέση να προσεγγίζει γλωσσικά και να κατανοεί και ένα άλλο οποιοδήποτε  λειτουργικό κείμενο. Επιπλέον το πρόγραμμα επιδιώκει παράλληλα να αναδείξει τον πλούτο του λειτουργικού λόγου και να συμβάλει στη βελτίωση της γλωσσικής παιδείας των επιμορφουμένων.

Η διδασκαλία γίνεται από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Θεολογίας και του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ., για την καλύτερη διεπιστημονική προσέγγιση των κειμένων.

Χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης.

Περισσότερες πληροφορίες και η αίτηση συμμετοχής (από 12/10/2021 έως 12/11/2022) στη διεύθυνση https://www.diaviou.auth.gr/programs/i-glossa-ton-ellinikon-leitourgikon-keimenon-tis-orthodoxou-ekklisias-2/                                   

Print Friendly, PDF & Email

Share this post