Τὰ «αἰώνια ἐρωτήματα» τοῦ ἀνθρώπου

Τὰ «αἰώνια ἐρωτήματα» τοῦ ἀνθρώπου

«μήνμν λέγω μν ἐὰν μὴ ὁ κόκκος τοῦ σίτου πεσν ες τν γν ποθάνατς μόνος μένει· ἐὰν δὲ ἀποθάν πολν καρπν φέρει» (ωάν. 12, 24). Ντοστογιέφσκιδελφοὶ Καραμαζώφπαντα [στν κδτς Σοβιετικς καδημίαςΜόσχα – Λένιγκραντ], Τόμος 14, σελ. 5 καὶ 281).

Γιὰ τν Ντοστογιέφσκι χουν γραφτεῖ πολλάκαθς καὶ γιὰ τὰ «καταραμένα προβλήματά του», γιὰ ἐκενα δηλαδὴ τὰ «αώνια ρωτήματα» μὲ τὰ ὁποα σχολήθηκε σ ὅλη του τν ζωὴ καὶ γιὰ τὰ ὁποα γραφε παράμιλλαΤὸ βασικό του πρόβλημα τν ρώων τουτανπως εναι γνωστόὁ Θες καὶ ἡ ἀθανασία τς ψυχςν τούτοις νομίζουμε τι θὰ εμαστε κριβέστεροι ν ατὸ τὸ διττὸ πρόβλημα τὸ θεωρήσουμε σν να καὶ μοναδικὸ πρόβληματὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπουπως κανε καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ντοστογιέφσκι.

ν καὶ ὁ Δημήτρης Καραμάζωφ τουλέει «Εναι ερς ὁ ἄνθρωποςπερβολικὰ ερύςγὼ θὰ τν στένευα», ὁ ἴδιος ὁ Ντοστογιέφσκι περισσότερο κολουθεῖ τὸ ατημα τι «πρέπει νὰ βλέπουμε τν φύση τοῦ ἀνθρώπου μέσα π’ λες τς κφάνσεις της» (Σημείωμα πὸ τὸ 1875-76), γιατί καθς γράφει λλοῦ «λα τὰ πράγματα καὶ τὰ πάντα στν κόσμο δν χουν γιὰ τν νθρωπο τελειώσειν τούτοις ἡ σημασία λων τν πραγμάτων κρύβεται μέσα στν νθρωπο» (Χειρόγραφο λικὸ γιὰ τος «δελφος Καραμαζώφ»).

Μπορομε λοιπν λεύθερα νὰ πομε τι τὸ βασικὸ πρόβλημα – κλειδὶ στν Ντοστογιέφσκι εναι ὁ ἄνθρωπος καὶ γι’ ατὸ δν εναι ποτὲ ἀρκετὰ ὅσα καὶ ἂν γραφον πάνω σ’ ατὸ τὸ κεντρικό του θέμα. […]

Στὰ δεκαοκτώ του χρόνια δη γραφε στν δελφό του Μιχαήλ: «Ὁ ἄνθρωπος εναι μυστήριον προσπαθήσεις νὰ τὸ ἑρμηνεύσεις στν διάρκεια λης σου τς ζως μν πες τι χασες τν καιρό σουγὼ ἀσχολομαι μὲ τὸ μυστήριο ατὸ γιατ θέλω νὰ εμαι νθρωπος» (Γράμμα πὸ τὸ 1839.). Ατὸ τὸ ἴδιο θέτει ργότερα σν καθκον καὶ ἐνώπιον νς πὸ τος ρωές του: «Γίνε νθρωπος ατὸ εναι ποὺ προέχει πάνω π’ ὅλα» (Χειρλικὸ γιὰ τν «φηβο»). 

λη του τν ζωὴ ὁ Ντοστογιέφσκι προσπάθησε ληθινὰ νὰ εναι νθρωπος καὶ βρισκόταν σὲ συνεχῆ ἀγώνα καὶ μάχη γιὰ τν νθρωποτν νθρωπο καὶ σν προσωπικότητα καὶ σν κοινωνία ἀνθρώπωνΓι’ ατὸ καὶ ἀναδείχθηκε ληθινὰ πανανθρώπινος καίστος κολασμένους καὶ στος παραδεισένιους του γνες γιὰ τν νθρωπο καὶ γιὰ τὰ ἀνθρώπιναφθασε σὲ σπάνια προφητικὴ ἐνόραση καὶ διόραση (διορατικότητα), τέτοια ποὺ δίνεται μόνο σὲ ἐκλεκτος μάρτυρες τοῦ ἀνθρώπινου γένουςΑτὰ τὰ «αώνια ρωτήματα» τοῦ ἀνθρώπουστν Ντοστογιέφσκι ποκαλύφτηκαν μέχρι τὰ ἔσχατα βάθη τουσν «μεταφυσικ» καὶ «θρησκευτικ» πρόβλημα (ἡ ἔννοια μεταφυσικὸ καὶ θρησκευτικὸ πρέπει νὰ κατανοηθεῖ σὲ συνάφεια μὲ τν ρθόδοξη χριστιανικὴ κοσμοθεωρία τοῦ Ντοστογιέφσκι). Πολὺ περισσότεροὁ Ντοστογιέφσκι πέδειξε τι μέσα σὲ μία τέτοια βαθειὰ ἐνασχόληση καὶ βίωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τν μυστηρίων του ἀναπόφευκτα διαφαίνεται καὶ ξεδιαλύνεται ατὴ ἡ ἴδια ἡ μεταφυσικὴ καὶ θρησκευτικὴ βάση τς νθρώπινης πάρξεωςδηλαδήπως λέει ὁ ἴδιος «ἡ πεποίθηση τι ὁ ἄνθρωπος εναι αώνιοςτι δν εναι πλς πίγειο νλλὰ εναι συνδεδεμένος μὲ ἄλλους κόσμους καὶ μὲ τν αωνιότητα». («μερολόγιο τοῦ Συγγραφέα» 1880, Αγουστοςκεφ. 3,3 καὶ «δελφοὶ Καραμαζώφ» σελ. 290). Μὲ μία λέξη μὲ τν Ντοστογιέφσκι ἀποκαλύφθηκε τὸ θεανθρώπινο θεμέλιο καὶ ὁ χαρακτήρας τς νθρώπινης πάρξεως.

Στν ναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου ποὺ τν πασχόλησε λη του τν ζωήὁ Ντοστογιέφσκι δν θέλησε εκολα νὰ ἡσυχάσει καὶ γι’ ατὸ ἦταν ερύτερος καὶ πιὸ φιλελεύθερος πὸ ὅλους ατος ποὺ τν κριτικάρησαν ἢ ποὺ σκανδαλίσθηκαν π’ ατόνετε πὸ τὸ ἀριστερὸ ετε πὸ τὸ δεξὶ στρατόπεδοΣτν νησυχία του ὑπρξε λήθεια κάτι τὸ «ώβειο» καὶ ατς ὁ ἴδιος ταν νας διόμορφος Ἰὼβ πέναντι στὸ Θεὸ καὶ στος νθρώπους καὶ ἴσως γι’ ατὸ τόσο συγκλονιστικὰ ἀγαποσε τὸ Βιβλίο τοῦ Ἰὼβ πὸ τὰ παιδικά του κόμα χρόνιαΓιὰ τὸ μεγαλεο τοῦ Ἰὼβ ς νθρώπου πέναντι στν Θεὸ εναι συνταρακτικὴ ἡ μαρτυρία τοῦ στάρετς – Ζωσιμᾶ καὶ μέσα π’ ατν τοῦ Ντοστογιέφσκι: «Τί μεγαλεο καὶ τί μυστήριο κρύβει μέσα της ἡ συνάντηση τοῦ Ἰὼβ μὲ τν Θεό!.. δῶ στν περίπτωση τοῦ πολυβασανισμένου ώβπάρχει να μεγάλο μυστήριο: πς μιὰ φευγαλέα γήινη μορφὴ συναντιέται δῶ μὲ τν αώνια λήθειαΜπροστὰ στὴ ἀλήθεια τς γς πραγματώνεται μιὰ πράξη αώνιας λήθειας… Καὶ ὁ Ἰὼβ δοξάζει τν Κύριο καὶ ὑπηρετεῖ ὄχι μονάχα Ατν μὰ καὶ ὅλη τν δημιουργία Τουπὸ γενες σὲ γενεὰ καὶ ες τος αἰῶνας τν αώνωνΓιατ ατὸ τοῦ ἔχει προοριστεΘεέ μουτί βιβλίο καὶ τί διδαχές!… λα χουν κατονομασθεῖ ἐκεῖ καὶ ὅλα χουν καθοριστεῖ γιὰ τν αώνα τν πανταΚαὶ πόσα μυστήρια ποὺ ἔχουν λυθεῖ καὶ ἀποκαλυφθε.» (δελφοὶ ΚαραμαζώφΑΣ.Α 14, 265). πως ὁ Ἰώβτσι καὶ ὁ Ντοστογιέφσκισ ὅλες τς δυστυχίες καὶ τὰ βάσανα τς ζωςελογοσε τὸ Θεὸ ἀπὸ τὰ βάθη τς ψυχς του! «Σ’ εχαριστΚύριεγιὰ τν νθρώπινη εκόνατν ποία μοῦ ἔδωσες». (Σημείωση πὸ τὸ 1875 – 76). Ατὸ ὅμως δν τν μπόδισελλὰ μλλον τοῦ ἔδινε τν τόλμητν παρρησίανὰ θέτει καὶ στν Θεὸ καὶ στος νθρώπους καὶ τν αυτό του τὰ πιὸ ριζικὰ ἐρωτήματα γιὰ τν δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸ νόημα τς προσωπικς καὶ κοινωνικς ζως καὶ ὑποστάσεως τοῦ ἀνθρώπουΚαὶ γι’ ατόπως καὶ ὁ Ἰώβδν πορρίφθηκε λλὰ ἐγκωμιάσθηκε καὶ ἔγινε ποδεκτς καὶ ἀπὸ τν Θεὸ καὶ ἀπὸ τος γνήσιους νθρώπους τοῦ Θεον μποροσε νὰ συνοψισθεῖ ὅλος ὁ ἀγώνας τοῦ Φιοντρ Ντοστογιέφσκι καὶ ὡς νθρώπου καὶ ὡς κορυφαίου χριστιανοῦ συγγραφέα σὲ ἕνα ργοσ ἕνα ατημα καὶ ἕνα πόθοτότε ατὸ θὰ ἦταν κενο ποὺ ὁ ἴδιος νόμαζε «ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου μέσα στν νθρωπο», δηλἡ ἀναζήτηση τς πλήρους νθρωποποιήσεως καὶ τοῦ ἀνθρώπου σν προσώπου καὶ τς νθρωπότητας σν ληθινς κοινωνίας νθρώπωνλλὰ εναι ατὸ δυνατν καὶ πς;

λη ἡ ἐνασχόληση τοῦ Ντοστογιέφσκι μὲ τὸ πρόβλημα τοῦ ἀνθρώπου προϋποθέτει τν πίστη του στν νθρωποἩ ἀρχή του «στν πλήρη πραγματικότητα νὰ βρίσκεις νθρωπο μέσα στν νθρωπο» (μερολόγιο, 1880-81), δῶ σημαίνει τι ς ναμφισβήτητη προϋπόθεση παιτεῖ τν πίστη στν δυνατότητα τι μπορεῖ νὰ βρεθεῖ ὁ σωστς νθρωποςΝαίλλὰ ποιά πίστηΤν πίστη στν νθρωπο ποστήριξαν καὶ οἱ Δυτικοὶ Ομανιστς καὶ οἱ Ρσοι ΔυτικόφιλοιὉ Ντοστογιέφσκι μως εδε σ’ ατος κάτι λλοκαὶ ὄχι τν ληθινὴ πίστη στν νθρωπο καὶ τν νθρωπότηταΤν πίστη ατὴ κατὰ τν μὴ ντοστογιεφσκικὸ τρόπο κπροσωπεῖ πλήρως ἡ στάση τοῦ Μεγάλου εροξεταστοπου πράγματι «πὸ τν μορφν τς κοινωνικς γάπης πρς τν νθρωπότητα μφανίζεται ξεσκεπασμένο τὸ μίσος γιὰ τν νθρωπο». Γι’ ατὸ καὶ τν ομανιστικὴ «πίστη στν νθρωπο» ὁ Νοστογιέφσκι θεωρεῖ ὡς προσκύνηση στὰ στοιχεα καὶ τς τυφλς δυνάμεις ἢ στὰ συστήματαδηλοσιαστικὰ ὡς πραγματικὴ ἀποπροσωποποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τς νθρωπότητας. 

Στν Ντοστογιέφσκι ἡ πίστη στν νθρωπο προϋποθέτει τν πίστη στν Θε ποὺ ἐμφανίζεται καὶ ἀποδεικνύεται σν οσιαστικὰ ἀναπόσπαστη π’ ατήνταν οἱ ἥρωές του μαρτυρικὰ ἐξομολογονται τι σ ὅλη τους τν ζωὴ ἕνα καὶ μόνο τος παιδεύει –ὁ Θεόςμ’ ατὸ καὶ μόνο συγχρόνως ναγνωρίζουν τι μὲ τν διο τρόπο τος πασχολεῖ ὁ ἄνθρωποςΓιατὶ ὁ ἄνθρωπος εναι διάσπαστος πὸ τὸ Θεὸ καὶ πραγματικὰ ἀδιανόητος κτς τοῦ Θεοκαίτοι εναι λεύθερος νώπιον τοῦ Θεολεύθερος καὶ ὡς πρς τν στάση του ἔναντι τοῦ Θεολλὰ ἡ στάση τοῦ ἀνθρώπου πρς τν Θεόγιὰ τν Ντοστογιέφσκιντανακλται καὶ ἐκδηλώνεται στν στάση καὶ σχέση τοῦ ἀνθρώπου πρς τν αυτό του καὶ πρς τος λλους νθρώπουςτσι στε ἡ ἀνθρωπολογία τοῦ Ντοστογιέφσκι μφανίζεται πάντα ς θεοκεντρικήἢ ἀκριβέστερας χριστοκεντρικθεανθρωποκεντρικ.

Μεγάλη λήθεια κρύβεται στὰ λόγια τοῦ Ἐπισκόπου Νικολάου Βελιμίροβιτς τι: «Οἱ ἄνθρωποι ναζητον τν Θεόκαὶ ὁ Θες τος νθρώπους» (γιατ στν πραγματικότητα παναλαμβάνει τὰ λόγια τν χριστιανν Πατέρωνκυρίως τοῦ ἀπολογητοῦ τν πρωτοχριστιανικν χρόνων γΘεοφίλου ντιοχείας). Ατὸ ἰσχύει πόλυτα καὶ γιὰ τν Ντοστογιέφσκιτν χόρταγο ναζητητὴ τοῦ ΘεοΓιατίπως σωστὰ παρατήρησε ὁ Γιούραϊ ϊχενβαλντὁ Θες γιὰ τν Ντοστογιέφσκι ταν πρν π’ ὅλα ὁ σύντροφος ὅλης του τς ζως καὶ ὁ μεγάλος συνομιλητήςἡ ζωντανὴ δηλαδὴ προσωπικότητα ἡ ἀπροϋπόθετα παραίτητη στν νθρωποκαὶ γι’ ατὸ ὁ μεγάλος συγγραφέας δίνει τν κόλουθη μαρτυρία: «Εναι περβολικὰ δύσκολο νὰ ξεριζώσεις τὸ Θεὸ ἀπὸ τν νθρωπο… φαίνεται πς ἡ ἐπιστήμη γνοεῖ κάτι τέτοιο»

Ἡ ἐπιστήμη εναι μεγάλο πράγμαλλὰ ποτέ της δν θὰ κατορθώσει νὰ ἱκανοποιήσει λόκληρο τν νθρωποὉ ἄνθρωπος εναι Εαγγέλιο. (Σημειώσεις πὸ τὸ 1875-76…) Ατὸ τὸ ἴδιο παναλαμβάνουν καὶ οἱ ἥρωές τουὁ Μάκαρ Ντιεβούσκι καὶ ὁ γέροντας Ζωσιμς («Τὸ νὰ ζες χωρς Θεὸ εναι σωστὸ σκέτο μαρτύριο» –ΠCC 13, 302) καὶ τὸ ἴδιο μὲ τν τρόπο τους –μὲ τὸ ἀρχέγονό τους «πένθος γιὰ τν Θεό» –μαρτυρον καὶ ὁ Κυρίλωβὁ Βερσίλωβ καὶ ὁ Ἰβν Καραμαζώφλλωστε δν θὰ μποροσε νὰ συμβαίνει διαφορετικὰ μὲ τν Ντοστογιέφσκισν ρθόδοξο χριστιανόσν κόλουθο καὶ μαθητὴ τοῦ Θεανθρώπου ΧριστοΠράγμα ποὺ φαίνεται πὸ τὸ ὅτι χιμόνο οἱ θετικοίλλὰ καὶ οἱ ἀρνητικοὶ ἥρωες τοῦ Ντοστογιέφσκι «δν μπορον νὰ παραβλέψουν τὴ στενὴ καὶ ἐμφανῆ σχέση τοῦ Χριστοῦ μὲ τν δικό μας – ἀνθρώπινο – κόσμο».

Γιὰ ὅλα ατάλόγ τς ασθήσεως καὶ γνώσεως τι μόνο μὲ τν Θεό, (κριβέστεραμόνο μὲ τν Χριστόμπορεῖ νὰ μετρηθεῖ ὁ ἄνθρωποςὁ κάθε νθρωποςπὸ τν πιὸ χαμηλὰ πεσμένο μαρτωλὸ ὣς τν πιὸ ψηλὰ ἀνεβασμένοὁ Ντοστογιέφσκι τόνισε «τν νάγκη τς πίστεως στὸ Χριστό», πως ὁ ἴδιος λεγε μέσα π’ ὅλαπὸ τν δύσκολη μακρόχρονη περίοδο στὰ κάτεργακαὶ ἀπὸ τὸ ψυχολογικὸ καὶ κοινωνικὸ ἀδιέξοδο πόγειοπὸ τν μαρτία καὶ τὸ ἔγκλημαπὸ τν ξέγερση καὶ θεομανία («πὸ τν ξέγερση πέδειξα τν ναγκαιότητα τς πίστεως στν Χριστό»), πὸ τν ζωὴ τοῦ ἁπλοῦ λαοῦ καὶ τοῦ πολιτισμένου κόσμουπὸ τν δέα τς προόδου καὶ τοῦ σοσιαλισμοπὸ τν κόλαση καὶ τν νθρώπινο παράδεισομὲ μιὰ λέξη – ἀπὸ κάθε κατάσταση τοῦ ἀνθρώπου καὶ κάθε νθρώπινη μπειρίαΚαὶ ατὸ τὸ πραγματοποίησε ὁ Ντοστογιέφσκι πιὸ βαθειὰ καὶ πιὸ δυνατὰ ἀπὸ κάθε λλον τὰ τελευταα χρόνιαμὲ πολὺ ἁπλὸ τρόποπὸ τν δια τν «ζωντανὴ ζωή», δηλαδὴ ἀπ’ τν λόκληρη καὶ ἀληθινὴ ἐμπειρία τς ζωςταν «τν θέση τς διαλεκτικς παίρνει ἡ ζωή», ἡ ἀληθινὴ ἐκείνη ζωὴ ποὺ εναι πάντα θεϊκὸ δρο καὶ τν ποία σν τέτοιαχωρς λλα πιχειρήματα, πρέπει νὰ ἀγαπάει κανες καὶ νὰ ζεῖ μὲ τν σκηση τς ζωντανς καὶ ἐνεργος γάπης.

ποιος δν τὸ κατάλαβε ατόσημαίνει τι δν κατάλαβε τν πραγματικὸ Ντοστογιέφσκιδν κατάλαβε θὰ λέγαμετν ρθόδοξο ΝτοστογιέφσκιΤν Ντοστογιέφσκι κενον, ποὺ ὁλόκληροςχωρς πολείμματα γωνιζόταν καὶ ἀσκετο γιὰ τν πίστη στν Θεὸ καὶ τν νθρωπογι’ ατὸ δηλαδὴ ποὺ ἐκενος νόμαζε «ληθινὴ καὶ ἔνδοξη μολογία Χριστοῦ καὶ πλήρη θικὴ ἀνανέωση τοῦ ἀνθρώπου ν τῷ Ὀνόματί Του» (Χειρόγραφο λικὸ γιὰ τὸ διήγημα «Κακὰ πνεύματα», ΠCC. 11, 167-168).

ρισμένοι μελετητς τοῦ Ντοστογιέφσκι στν Ερώπηστν σοβιετικὴ Ρωσίακαὶ σὲ μς κόμαθεωρώντας τν Ντοστογιέφσκι νάλογα μὲ τν δική τους πνευματικὴ ὅραση καὶ μετρώντας νάλογα μὲ τν αυτό τους πέμεναν καὶ ἐπιμένουν κόμα τι «συρρικνώνουμε» δθεν τν Ντοστογιέφσκιταν τν δομε ρθόδοξατι δηλαδὴ στενεύει μὲ τν τρόπο ατὸ καὶ «πλοποιεται». Μερικοὶ ἀπ’ ατος μάλιστα θεωρον τι ὁ Ντοστογιέφσκι δν ταν καὶ κανένας σπουδαος Χριστιανός, πόσο μλλον ρθόδοξος νθρωπος καὶ φιλόσοφοςλλὰ μλλον νας «λιγόπιστος» ἢ «πιστος», νας «αρετικός» ἢ «θεος». Εναι παράξενο τὸ ὅτι γιὰ τν πίστη ἢ τν πιστίαγιὰ τν ρθὴ πίστη ἢ τν αρετικότητα τοῦ Ντοστογιέφσκι μιλον οἱ πλέον ναρμόδιοικαὶ ὅτι ατοὶ βιάζονται νὰ τν παλλάξουν «πὸ τν πίστη», τσι στε τν λλη φορ νὰ τν κατηγορήσουν γιὰ «αρεση». μως εναι συγχρόνως νδιαφέρον τι κάτι τέτοιο δν γινε ποτὲ ἀπὸ τὴ μεριὰ τν μεγάλων χριστιανν συγγραφέων καὶ ἀνθρώπων τοῦ πνεύματοςτν φιλοσόφων καὶ θεολόγων καὶ κυρίως πὸ τν μεριὰ τν ρθοδόξων καὶ τν Ρώσων (ν ξαιρεθεσωςὁ Κωνστάντιν Λεόντιεβ καὶ ὁ Πομπιεντονόστσεβ). Φαίνεται τι τὸ πνεμα τοῦ Μεγάλου εροεξεταστοῦ ὑπάρχει πολὺ πιὸ ἔντονο κεῖ ὅπου οἱ ἄνθρωποι παινεύονται εκολα γιὰ τν πρόοδο καὶ τν λιμπεραλισμό. «Κύριοιτί μίζερος ποὺ εναι ὁ λιμπεραλισμός σας» –θλεγε ὁ ἴδιος ὁ Ντοστογιέφσκι. «Εναι ραγε τόσο δύσκοληστω καὶ ἡ πιὸ μικρήνεξαρτησία τς σκέψεως!» (Σημπὸ τὸ 1863-64 καὶ 1872-75 ΠCC 20, 176 καὶ 21, 258). Καὶ μες θὰ συμπληρώναμε σ’ ατόφέρνωντας στν μνήμη τν βιβλικὴ διήγησητι οἱ φίλοι του ώβσν «δικαστς τοῦ Θεο» καὶ κατήγοροι τοῦ Ἰώβκαταδικάστηκαν στὸ τέλοςνῷ ὁ ἐξεγερμένος Ἰὼβ δικαιώθηκετσι συνέβηκε στν δια τν Βίβλοσ’ ατὸ τὸ θαυμαστὸ «αώνιο βιβλίο» τοῦ Ντοστογιέφσκι.

Ατὸ ποὺ πρέπει νὰ πεῖ πρώτ ἀπ’ ὅλα κανείςσχετικὰ μὲ τς πόψεις ατς εναι τι τέτοιου εδους ντιλήψεις καὶ «ρμηνεες» τοῦ Ντοστογιέφσκι ποδεικνύουν πόσο λίγο γνωρίζουν τν Χριστιανισμὸ καὶ τν ρθοδοξία ατοὶ ποὺ ὑποστηρίζουν κάτι τέτοιοκαὶ τί εναι γι’ ατος ἡ χριστιανικὴ πίστη καὶ ἡ χριστιανική της μπειρία καὶ γεύσηΕναιτὸ λιγότερομόνο «θεωρητικὸ πράγμα», γιὰ νὰ μὴ πομε πολὺ συχνὰ ἐπιφανειακότητες, προκαταλήψεις καὶ κακοδοξίες γιὰ τς ποες ὁ Ντοστογιέφσκι λεγε στν καιρό του: «Οἱ προλήψεις στὸ περιβάλλον τν διανοουμένων δν εναι καθόλου λιγώτερες π’ ὅ,τι στν λαό» (Σημπὸ τὸ 1876 – 7 ΛΝ 83, 488, Τὸ ἡμερολόγιο τοῦ συγγραφέα 1876πρίλιοςκεφ. 1, 3). Μία πὸ τς πιὸ βασικς κακοδοξίες τν κριτικν το Ντοστογιέφσκι πὸ τς χρες τοῦ «σοσιαλιστικοῦ παραδείσου» βρίσκεταικατ ἀρχήνστὸ ὅτι γι’ ατος «ἡ ἄρνηση τς θρησκείας καταλήγει σὲ θρησκεία» (χειρόγραφα γιὰ τν «φηβο», ΑΖΔ 16, 80 καὶ 285), καὶ στὸ ὅτι τν Χριστιανικὴ πίστη καὶ τν ζωντανὴ Ὀρθοδοξία τν γνωρίζουν «πὸ τὰ βιβλία», τν μαθαίνουν «πὸ τν Δύση», καὶ ὄχι πὸ τν δια τν κκλησία τοῦ λαοῦ καὶ ἀπὸ τος πραγματικος εαγγελικος Χριστιανούς, ποὺ ὑπάρχουν καὶ μέχρι σήμερα καὶ μπορεῖ νὰ τος συναντήσει κανες στν «στορικὰ διαγραμμένη» ρθοδοξία (βλγράμμα τοῦ Ντστν Λιουμπίμωβούνιος 1879.).

Φυσικάδν ποστηρίζει κανες τι ὁ Ντοστογιέφκισν πιστς νθρωποςκαὶ ἐμες λοι μαζί τουταν χωρς μαρτίες καὶ χωρς λαττώματα– «ναμάρτητοι δν πάρχουν σ’ ατν τν κόσμο» (ΠCC 21, 279, ΒλΠCC 13, 318). λλὰ ἡ δική μαςκαὶ ὄχι μόνο ἡ δική μαςβαθειὰ πεποίθηση εναι τι γιὰ νὰ καταλάβει κανες τν Ντοστογιέφσκι χρειάζεται πράγματι νὰ δεχθεῖ μὲ πίστη τι εναι «νερμήνευτοι καὶ ἀνεξιχνίαστοι οἱ ὁδοὶ στς ποες ὁ Θες βρίσκει τν νθρωπο» (Ρωμ. 11, 33 ΠCC 7, 203) καὶ ὅτι μόνο σ’ ατν τν δὸ πίστεως (πίστεως στω καὶ ὡς «πόθο πίστεως» –σύμφωνα μὲ γράμμα τοῦ ΦόνΒιζιν μέσα πὸ τὰ πρτα ργα τοῦ Ντοστογιέφσκιεναι δυνατν νὰ συναντήσει κανες καὶ νὰ βρεῖ τν ληθινὸ καὶ πανανθρώπινα ερύκαὶ ὄχι «στεν» ΝτοστογιέφσκιΤὸ νὰ ἑρμηνεύσει κανείς, πάντωςτν Ντ. παραβλέποντας τν ελικρινῆ καὶ μακροχρόνια μαρτυρικὴ πίστησημαίνει πλὰ ὅτι δν ναζητᾶ οτε βρίσκει «τν νθρωπο στν νθρωπο» σ’ ατόνδηλαδὴ ὅτι πορρίπτει τν Παλο ν νόματι τοῦ ΣαύλουΜένει στν «θρησιγεν» καὶ ὄχι στν ζντα νθρωπο (Σημειώσεις γιὰ τὸ Ὑπόγειοτέλος ΠCC 5, 178). Σὲ περίπτωση μὴ θρησκευτικς καὶ ἄθεης ρμηνείας τοῦ Ντ., καθς καὶ κάθε πιστς ρμηνείας του γενικάθὰ μιλοσε καλύτερα ὁ ἴδιος ὁ Ντ., πως λλωστε καὶ μίλησε καὶ ἔγραψεΘὰ ἦταν δὲ ἐνδιαφέρον νὰ συλλεχθον καὶ νὰ παρουσιασθον στος ναγνστεςΠρς τὸ παρόνθὰ ἀναφερθομε δῶ μόνο στὰ λόγια τοῦ πρίγκηπα Μίσκιν τὰ ἀπευθυνόμενα πρς τν Ρογκόζιν: «Ἡ οσία τοῦ θρησκευτικοῦ ασθήματος δν ξαντλεται σὲ καμμία διάκριση πὸ καμμία συμπεριφορὰ καὶ ἀδίκημα πὸ κανέναν θεϊσμό· ἐδῶ ὑπάρχει πάντα κάτι ποὺ δν εναι ατόκαὶ ποὺ αώνια δν θὰ εναι ατόδῶ ὑπάρχει κάτι που αώνια θὰ γλυστρον οἱ ἀθεϊσμοὶ καὶ αώνια θὰ μιλον χι περὶ ατο». («λίθιος», μέρος ΙΙκεφ. 4).

σο καὶ ἂν φανεῖ παράξενοθὰ τολμήσω νὰ πτι γιὰ τν πλήρη κατανόηση τοῦ Ντοστογιέφσκι χρειάζεται πρτα π’ ὅλα «ρθόδοξη καρδιά» («Ἡ ὀρθόδοξη καρδιὰ θὰ τὰ καταλάβει λα», λέει ὁ στάρετς ΖωσιμςΠCC 14, 266). Εναι παραίτητη ἡ ζωντανὴ εαγγελικὴ πίστηἡ πίστη στν νθρωπο καὶ τν Θεόνἡ πίστη κείνη ποὺ εναι καὶ ἡ «μοναδικὴ πηγὴ ζωντανς ζως πάνω στν γ» γιος ζωςγιν δενκαὶ ὑγιν σκέψεων καὶ συμπερασμάτωνπως λέει ὁ ἴδιος ὁ Ντοστογιέφσκι (Σημειώσεις τοῦ συγγραφέα 1876, ΔεκέμβριοςκεφΙ, 5). Χωρς τν εαγγελικὴ ατὴ δροσιάχωρς τν χάρη τς λατισμένης ζως δν μπορεῖ νὰ νοιώσει κανες τν ζωντανὸ ἄνθρωποτν Φιοντρ Μιχαήλοβιτς Ντοστογιέφσκισὲ «λα τὰ βάθη τς νθρώπινης ψυχς» χάρη στν ποία καὶ ἦλθε ὁ Χριστς στν γντὶ γι’ ατὸ θὰ «ρμηνευθε» καὶ θὰ γίνει «ντιληπτς» νας Ντοστογιέφσκι πράγματι στενς καὶ ἁπλουστευμένοςγιατὶ ὁ ζωντανς νθρωπος θὰ «ντικατασταθεῖ μὲ τν περὶ ατοῦ θεωρία». Μὲ τὰ λόγια δηλτοῦ Ντοστογιέφσκιθὰ πρόκειται γιὰ ἕναν νθρωπο «γεννημένον πὸ τν δέα», κομμένο καὶ ραμμένο «σύμφωνα μὲ τὰ βιβλία», ὁ ὁποος θεωρεται πιστς ἢ ἄπιστος κατὰ βούλησιννθρωπος «σύμφωνα μὲ τος νεκρος νόμους τς φύσεως», «σύμφωνα μὲ γενικς ρχές», «λος βγαλμένος πό», καὶ σὲ τελικὸ βαθμό – «νθρωπος μεταβλημένος σὰ τριμμένη πεντάρα» (ΠCC9, 149). Ἡ ἐνασχόληση μ ἕναν τέτοιο Ντοστογιέφσκινα Ντοστογιέφσκι χωρς ζωντανὴ πίστη στν εαγγελικὸ Χριστόνα Ντοστογιέφσκι ξω πὸ τν πραγματικὴ ἀτμόσφαιρα τς ζώσης ρδοδοξίαςεναι πραγματικὸ καὶ σωστὸ «στένεμα» τοῦ Ντοστογιέφσκι ς νθρώπουΑτὸ ἀποτελεῖ πράγματι να εδος «ξαγωγς τετραγωνικς ρίζας» πὸ τν ζωντανὴ προσωπικότητα ατοτοῦ μεγάλου καὶ τραγικοῦ παιδιοῦ τοῦ Θεοτὸ ὁποο «στέκεται ἢ πέφτει νώπιον τοῦ Θεοῦ του» (Ρωμ. 14, 4). Λέμε «τραγικο», γιατ κούσια ἢ ἀκούσια σταυρώθηκε νάμεσα στν νθρώπινη κόλαση καὶ τν παράδεισολλάδόξα τῷ Θεῷ σταυρώθηκε χι σὲ θάνατο ποὺ δν χει νάστασηλλὰ σὲ ζωὴ ποὺ γεννιέται κριβς π’ ατν τν σταυρικὸ θάνατο.

† Αθανάσιος Γιέφτιτς (πρώην Ζαχουμίου και Ερζεγοβίνης) 

 

πὸ τὸ βιβλίο Χριστός – ρχὴ καὶ τέλοςκδδρύματος ΓουλανδρΧόρν.

Έντυπη πηγή: Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία τχ 255, Ιανουάριος 2014. Αφιέρωμα στον Φ.Μ. Ντοστογιέφσκυ

Ο ζωγραφικός πίνακας που πλαισιώνει τη σελίδα είναι έργο του Μπάμπη Πυλαρινού.

 

Πρώτη ανάρτηση στην ιστοσελίδα 18 Νοεμβρίου 2021

Print Friendly, PDF & Email

Share this post