ΣΤ΄ Πρόγραμμα Μαθητικών Περιηγήσεων στα Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Μονοπάτια της Κύπρου. Σχολική χρονιά 2021-2022

Εκκλησία Κύπρου – Γραφείο Προσκυνηματικών Περηγήσεων Κύπρου

ΣΤ΄ Πρόγραμμα Μαθητικών Περιηγήσεων στα Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Μονοπάτια της Κύπρου. Σχολική χρονιά 2021-2022

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

 

Aρ. Φακ.: 11.25.07
Αρ. Tηλ.: 22800814
Aρ. Φαξ: 22800862

16 Δεκεμβρίου 2021

Διευθυντές/ντριες

Σχολείων Μέσης Γενικής και

Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

 

Θέμα: Πρόγραμμα Μαθητικών Περιηγήσεων στα Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Μονοπάτια της Κύπρου

Οι Διευθύνσεις Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και Μέσης Τεχνικής, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, σε συνεργασία με το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου, ανακοινώνουν την επανέναρξη  του Προγράμματος των Μαθητικών Περιηγήσεων στα Θρησκευτικά και Πολιτιστικά Μονοπάτια της Κύπρου. Στόχος του Προγράμματος είναι η ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου καθώς και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας.   

  1. Η ανάπτυξη του εν λόγω Προγράμματος στοχεύει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών μας στη μελέτη και γνώση του πολιτιστικού μας παρελθόντος και τη σύνδεσή του με το πολιτιστικό παρόν.
  2. Στο πλαίσιο της ανανέωσης του Προγράμματος, κρίνεται σημαντική η συνεργασία ανάμεσα σε σχολεία της ίδιας επαρχίας. Η πρωτογενής έρευνα και συλλογή υλικού σχετικά με το επιλεγμένο θέμα συστήνεται να γίνεται από ολιγομελής ομάδες μαθητών/τριών.
  3. Κρίνεται απαραίτητη η ενθάρρυνση των μαθητών και μαθητριών που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα, καθώς και η δημιουργία κινήτρων, ώστε να είναι αποτελεσματική η όλη συμμετοχή τους. Κυρίως, όμως, θα πρέπει να υπάρχει η στήριξη, ώστε να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων και των εμπειριών τους με έναν τρόπο δημιουργικό εντός της σχολικής τους μονάδας. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τους συμμετέχοντες (εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες) ότι το Πρόγραμμα των Μαθητικών Θρησκευτικών Περιηγήσεων δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Σε όλους τους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό συμμετοχής. Τιμητικό δίπλωμα θα δοθεί για τις εργασίες εκείνες που θα διακριθούν για την πρωτοτυπία και την ποιότητα των τελικών προϊόντων τους. Στην υλοποίηση του Προγράμματος μπορούν να συμβάλουν εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.
  4. Όλες οι εργασίες θα παρουσιασθούν στο πλαίσιο τοπικών επαρχιακών συνεδρίων ή τυχόν άλλων δράσεων που θα συνδιοργανωθούν από τη Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης και το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου δεδομένου ότ θα επιτρέπεται από τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι παρουσιάσεις των εργασιών θα γίνουν διαδικτυακά.
  5. Καλούνται οι Διευθυντές και Διευθύντριες των σχολείων όπως εκδηλώσουν το ενδιαφέρον για συμμετοχή μέχρι τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 αποστέλλοντας το επισυναπτόμενο έντυπο στο τηλεομοιότυτο 22800862, υπόψη κ. Κωνσταντίνου Στεφανή, Συμβούλου Θρησκευτικών (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22800814).
  6. Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας, πιστεύοντας ότι η βιωματική και διερευνητική προσέγγιση των θρησκευτικών και πολιτιστικών θησυρών της Κύπρου, ενισχύει την ανάδειξή τους.

 

Δρ Κυπριανός Δ. Λούης                              Δρ Ηλίας Μαρκάτζης

           Διευθυντής                                           Διευθυντής Μέσης Τεχνικής,

 Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης                       Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

                                                                                       Κατάρτισης

Δείτε την εγκύκλιο και το έντυπο δήλωσης ενδιαφέροντος, εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post