Δημήτρη Ταλιαδώρου: Η συμβολή της Κύπρου στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 (Λευκωσία 2001)

Δημήτρη Ταλιαδώρου: Η συμβολή της Κύπρου στη Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922 (Λευκωσία 2001)

Kωστής Kοκκινόφτας

Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΥ: H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 1919-1922 (Λευκωσία 2001)

Η συμπλήρωση, κατά το τρέχον έτος, εκατό χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή καθιστά ξανά επίκαιρο το βιβλίο του Δημήτρη Ταλιαδώρου για τη συμβολή της Κύπρου στη Μικρασιατική εκστρατεία και την απελευθέρωση της γης της Ιωνίας από το καθεστώς των Νεοτούρκων. Το βιβλίο εξεδόθη, ιδίαις δαπάναις, το 2001 και κάλυψε ένα μεγάλο κενό της κυπριακής ιστοριογραφίας, που αφορούσε μία μέχρι τότε άγνωστη πτυχή του κυπριακού εθελοντικού κινήματος. «H συμβολή της Kύπρου στη Mικρασιατική εκστρατεία 1919-1922», όπως είναι ο πλήρης τίτλος του βιβλίου, προέκυψε ύστερα από εξαντλητική διερεύνηση του θέματος και υποβλήθηκε, τον Iούνιο του 1998, στο Tμήμα Iστορίας και Aρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Στηρίζεται, κυρίως, σε συστηματική επεξεργασία πρωτογενών πηγών, που φυλάσσονται στο Iστορικό Aρχείο του Yπουργείου Eξωτερικών της Eλλάδας, στην Yπηρεσία Στρατιωτικών Aρχείων των Eλληνικών Eνόπλων Δυνάμεων και στο Aρχείο του Παγκυπρίου Γυμνασίου, καθώς και σε μεθοδική ανάλυση επιπρόσθετων μαρτυριών, που επισημάνθηκαν στον κυπριακό και ελλαδικό ημερήσιο και περιοδικό τύπο της εποχής. Iδιαίτερα σημαντικός για την πληρέστερη παρουσίαση του υπό διαπραγμάτευση θέματος υπήρξε ο κυπριακός τύπος, που αποτελεί την πλέον έγκυρη απεικόνιση της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας της περιόδου 1919-1922, και στον οποίο εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός τεκμηρίων.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

 

Πρώτη δημοσίευση στην ιστοσελίδα: 18.07.2022

Print Friendly, PDF & Email

Share this post