Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Ανακοίνωση (02 Φεβρουαρίου 2023)

Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Ανακοίνωση (02 Φεβρουαρίου 2023)

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

  1. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεξαγάγουμε έγκυρα και έγκαιρα τις επικείμενες Εκλογές της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού πρώτα έχει ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι οι Προκαταρκτικοί Κατάλογοι με τα επιτρεπτά από την Επίτροπο στοιχεία θα βρίσκονται σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.

Οι έντυποι Προκαταρκτικοί  Κατάλογοι θα βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένο και υπεύθυνο για τη διαφύλαξή τους πρόσωπο σε κάθε Ενορία και Κοινότητα και θα αναφέρονται μόνο στην Ενορία ή Κοινότητα.

Το εξουσιοδοτημένο αυτό άτομο θα μπορεί περιοριστικά και μόνο, να παράσχει πληροφορίες σχετικές μόνο για το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται εάν βρίσκεται στον κατάλογο και για κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα πάντα και με τις αυστηρές οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Επιπρόσθετα, σας γνωστοποιούμε ότι η Εκκλησία της Κύπρου από τις 6:00 μ.μ. το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, θα παρέχει σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου https://impaphou.org με τίτλο «Μάθε που Ψηφίζεις» και θα μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με τα προσωπικά στοιχεία του να ενημερωθεί επακριβώς  που ψηφίζει, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας/Ενορίας, καθώς και του Εκλογικού Κέντρου.

 

  1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ / ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Παράλληλα, ο κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προβεί σε ένσταση ή αίτημα, σε ειδικό έντυπο.

Η ένσταση ή το αίτημα θα πρέπει να παραδοθεί στον Ιερέα της οικείας Ενορίας ή Κοινότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου μέχρι την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου και ώρα 12 το μεσημέρι.

 

Σημειώνεται ότι  δεν θα γίνεται αποδεκτή:

  1. Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα που αφορά αλλαγή Ενορίας ή Κοινότητας.
  2. Οποιαδήποτε ένσταση ή αίτημα από οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με ζητήματα που αφορούν οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο.

 

Ενστάσεις ή Αιτήματα που θα γίνονται αποδεκτά για μελέτη και σχετική απόφαση επ’ αυτών θα αφορούν:

 

Α. ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 19η  Φεβρουαρίου 2023 και διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου, εκτός των προσφύγων.

Σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου θα υπάρχουν σχετικά έντυπα και οδηγίες καθόσον αφορά τα αιτήματα για νέες εγγραφές είτε Κυπρίων είτε μη Κυπρίων.

Επιπρόσθετα, τα έντυπα αυτά θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου https://impaphou.org.

 

Β. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Οποιοδήποτε αίτημα για διαγραφή από τον Εκλογικό Κατάλογο θα γίνεται επί του γενικού εντύπου ενστάσεων που θα βρίσκεται σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, καθώς και στις ιστοσελίδες της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy και της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου https://impaphou.org.

 

Ιωάννης Χαριλάου

Γενικός Έφορος Εκλογών Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

2 Φεβρουαρίου 2023

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΚΥΠΡΙΟΥΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΚΥΠΡΙΟΥΣ

Print Friendly, PDF & Email

Share this post