Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023

Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Σημαντικές πληροφορίες για τις Εκλογές

Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η διαδικασία εκλογής χωρίζεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά την κατάρτιση του Τριπροσώπου διά καθολικής ψηφοφορίας και το δεύτερο στάδιο αφορά την εκλογή του Μητροπολίτη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου. Στις 19 Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο. Σύμφωνα και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, αφού πρώτα έχει ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι Εκλογικοί Κατάλογοι με τα επιτρεπτά από την Επίτροπο στοιχεία βρίσκονται [...]

Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Μάθε που Ψηφίζεις

Πατώντας στον πιο κάτω σύνδεσμο και συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί επακριβώς που ψηφίζει, συμπεριλαμβανομένου Κοινότητας/Ενορίας και Εκλογικού Κέντρου. poupsifizis.cy.net

Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Ανακοίνωση (02 Φεβρουαρίου 2023)

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΑΦΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ, ΤΙΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ   ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ Προκειμένου να είμαστε σε θέση να διεξαγάγουμε έγκυρα και έγκαιρα τις επικείμενες Εκλογές της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου, ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο, αφού πρώτα έχει ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ότι οι Προκαταρκτικοί Κατάλογοι με τα επιτρεπτά από την Επίτροπο στοιχεία θα βρίσκονται σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023. Οι έντυποι [...]

Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος περί εκλογής Μητροπολίτου Πάφου (17 Ιανουαρίου 2023)

†ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ἐλέῳ Θεοῦ, Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καί πάσης Κύπρου, καί Τοποτηρητής τοῦ κενωθέντος Μητροπολιτικοῦ Θρόνου Πάφου, παντί τῷ χριστεπωνύμῳ πληρώματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου, Χάριν καί εἰρήνην ἀπό τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ ἡμῶν. Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Ἀπὸ τῆς 24ης Δεκεμβρίου παρελθόντος ἔτους  ὁ Θεὸς ἐν τῇ ἀπείρῳ Αὐτοῦ ἀγάπῃ ἐκάλεσέ με εἰς τὴν ποιμαντικὴν πηδαλιουχίαν τοῦ ἱστορικοῦ καὶ παλαιφάτου θρόνου τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα, εἰς διαδοχὴν τοῦ ἀοιδίμου Ἀρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β΄. Ὡς ἐκ τῆς τοιαύτης κλήσεως, ὁ Μητροπολιτικός θρόνος Πάφου, τὸν ὁποῖον  πάσῃ δυνάμει καὶ εὐσεβῶς διηκόνησα καὶ περιπαθῶς ἠγάπησα, ἐκενώθη. Διό, ἐνεργοῦντες διὰ [...]