Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Σημαντικές πληροφορίες για τις Εκλογές

Εκλογές Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου 2023: Σημαντικές πληροφορίες για τις Εκλογές

 1. Σύμφωνα με τον Καταστατικό Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, η διαδικασία εκλογής χωρίζεται σε δύο στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά την κατάρτιση του Τριπροσώπου διά καθολικής ψηφοφορίας και το δεύτερο στάδιο αφορά την εκλογή του Μητροπολίτη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου.
 1. Στις 19 Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο.
 1. Σύμφωνα και με προηγούμενες ανακοινώσεις μας, αφού πρώτα έχει ήδη προηγηθεί η αναγκαία και σχετική διαβούλευση και συνεννόηση με την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οι Εκλογικοί Κατάλογοι με τα επιτρεπτά από την Επίτροπο στοιχεία βρίσκονται σε κάθε Ενορία και Κοινότητα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023.
 1. Οι εν λόγω Εκλογικοί Κατάλογοι εκάστης Ενορίας και Κοινότητας βρίσκονται σε εξουσιοδοτημένο και υπεύθυνο για τη διαφύλαξή τους άτομο. Το εξουσιοδοτημένο αυτό άτομο μπορεί περιοριστικά και μόνο, να παράσχει πληροφορίες σχετικές μόνο για το άτομο το οποίο ενδιαφέρεται εάν βρίσκεται στον κατάλογο και για κανένα άλλο τρίτο πρόσωπο, σύμφωνα πάντα και με τις αυστηρές οδηγίες της Επιτρόπου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 1. Επιπρόσθετα, όπως ήδη ανακοινώσαμε η Εκκλησία της Κύπρου από τις 6:00 μ.μ. το Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023, παρέχει σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Κύπρου https://churchofcyprus.org.cy καθώς και στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου https://impaphou.org με τίτλο «Μάθε που Ψηφίζεις» και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος με τα προσωπικά στοιχεία του να ενημερωθεί επακριβώς  που ψηφίζει, συμπεριλαμβανομένης της Κοινότητας/Ενορίας, καθώς και του Εκλογικού Κέντρου.
 1. Επίσης, για αποφυγή ταλαιπωρίας του ιδίου του ενδιαφερομένου, καθώς και των Λειτουργών στα Εκλογικά Κέντρα, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει απαραιτήτως να γνωρίζει εκ των προτέρων εάν είναι εγγεγραμμένος στον Εκλογικό Κατάλογο και σε ποιο Εκλογικό Κέντρο ψηφίζει.
 1. Κατά την διάρκεια της ημέρας των εκλογών ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να ενημερωθεί επακριβώς πού ψηφίζει, αφού αποταθεί και στο τηλέφωνο 22554600.
 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οι οποίοι συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την 19η  Φεβρουαρίου 2023 και διαμένουν για ένα τουλάχιστον έτος στη Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου, και συμπεριλαμβάνονται στους Εκλογικούς Καταλόγους, εκτός των προσφύγων. 
 1. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου, οι υποψήφιοι για την εκλογή στο χηρεύοντα Θρόνο είναι οι Επίσκοποι, καθώς και όλοι όσοι έχουν τα κατά το άρθρο 30 προσόντα προς Αρχιερατεία. Προς ενημέρωσή σας, το άρθρο 30 αναφέρει ότι εκλόγιμοι προς Αρχιερατεία είναι οι άγαμοι Κληρικοί (Πρεσβύτεροι ή Διάκονοι), που έχουν τα εξής προσόντα:

(i) πτυχίο αναγνωρισμένης Ορθόδοξης Θεολογικής Σχολής,
(ii) δεκαετή ευδόκιμη διακονία με την ιδιότητα του Κληρικού, ή μοναχού, και
(iii) ηλικία τριανταπέντε ετών συμπληρωμένη. 

Η Ιερά Σύνοδος έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να δεχθεί ως εκλόγιμο και Κληρικό εγνωσμένου ήθους και κύρους που δεν έχει πτυχίο Θεολογικής Σχολής.

 1. Οι ώρες ψηφοφορίας είναι από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 1.00 μ.μ και από η ώρα 2.00 μ.μ. μέχρι τις 5.00 μ.μ. O Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου μπορεί, αν το απαιτήσουν οι συνθήκες, αφού πρώτα ενημερώσει το Γενικό Έφορο Εκλογών, να παρατείνει την ψηφοφορία και πέραν της κανονικής ώρας, αλλά όχι πέραν από η ώρα 6.00 μ.μ.
 1. Ο αριθμός των εγγεγραμμένων εκλογέων σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια Πάφου ανέρχεται σε 164.
 1. Θα υπάρχουν 126 Εκλογικά Κέντρα. Όλα τα Εκλογικά Κέντρα στις Ενορίες και στις Κοινότητες και οι χώροι όπου αυτά θα λειτουργήσουν, επισυνάπτονται.
 1. Κάθε εκλογικός θάλαμος θα είναι εφοδιασμένος με πέννα χρώματος μπλε ή μαύρου, στερεωμένη σταθερά στο θάλαμο, για να μπορούν οι εκλογείς να τη χρησιμοποιούν για σκοπούς της ψηφοφορίας.
 1. Κάθε πρόσωπο του οποίου το όνομά του είναι καταχωρημένο στον Εκλογικό Κατάλογο και έχει μαζί του την ταυτότητά του ή το Εκλογικό του Βιβλιάριο, έχει δικαίωμα να εισέλθει στο Εκλογικό Κέντρο και να ζητήσει να του δοθεί ψηφοδέλτιο, για να ψηφίσει.
 1. Κάθε πρόσωπο το οποίο δεν έχει την Κυπριακή ιθαγένεια, και του οποίου το όνομα είναι καταχωρημένο στον Εκλογικό Κατάλογο και έχει μαζί του το Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού στην Κύπρο (ARC), έχει δικαίωμα να εισέλθει στο Εκλογικό Κέντρο για να ζητήσει να του δοθεί ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει.
 1. Οι εκλογείς δικαιούνται να ψηφίσουν μόνο στο καθορισμένο Εκλογικό Κέντρο στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι και όχι σε οποιοδήποτε άλλο Εκλογικό Κέντρο.
 1. Αφού εξακριβωθεί ότι το όνομα και η ταυτότητα του εκλογέα εμφανίζονται και περιέχονται στον Εκλογικό Κατάλογο, ο Βοηθός θα εκφωνήσει ΜΟΝΟ το πλήρες ονοματεπώνυμο του εκλογέα, ως αυτό εμφανίζεται στον Εκλογικό Κατάλογο.
 1. Ο εκλογέας, αφού λάβει το κατάλληλα σφραγισμένο ψηφοδέλτιό του, θα προχωρήσει αμέσως σε έναν από τους θαλάμους ψηφοφορίας που βρίσκονται στο Εκλογικό Κέντρο και εκεί, μόνος του, θα ψηφίσει μυστικά το άτομο της επιλογής του.
 1. Σημειώνεται ότι ο Εκλογέας θα ανοίξει το ψηφοδέλτιο στο θάλαμο ψηφοφορίας. Το ψηφοδέλτιο εσωτερικά θα είναι λευκό και ο εκλογέας θα γράψει στο εσωτερικό του ψηφοδελτίου το άτομο της επιλογής του και ακολούθως, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο εντός της κάλπης που θα βρίσκεται στο Εκλογικό Κέντρο.
 1. Το κάθε άτομο που θα ψηφισθεί θα λαμβάνει την ψήφο υπέρ του, ανεξάρτητα αν είναι ορθογραφικά σωστά γραμμένο ή όχι το όνομα του ατόμου αυτού.
 1. Σε περίπτωση που ο εκλογέας δεν γνωρίζει γραφή λόγω τυφλότητας ή άλλης ανικανότητας και δεν μπορεί να ψηφίσει από μόνος του, τότε δύναται να ζητήσει τη βοήθεια του Προεδρεύοντος του Εκλογικού Κέντρου, ο οποίος παρουσία ενός Βοηθού του Εκλογικού Κέντρου ή ατόμου της επιλογής του εκλογέα, θα ψηφίσει το άτομο της επιλογής του εκλογέα.
 1. Είναι παράτυπο ο εκλογέας να υπογράφει το ψηφοδέλτιο ή να γράφει σε αυτό οποιοδήποτε σύνθημα ή ύβρη. Σε περίπτωση που θα βρεθούν στην κάλπη τέτοια ψηφοδέλτια, θα θεωρηθούν ως άκυρα.
 1. Αν κάποιος εκλογέας αχρηστεύσει κατά λάθος το ψηφοδέλτιό του, κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί τούτο εύκολα, μπορεί να εφοδιασθεί με άλλο ψηφοδέλτιο, αφού πείσει για τούτο τον Προεδρεύοντα.
 1. Ο εκλογέας, αφού ψηφίσει το πρόσωπο της επιλογής του στο εσωτερικό μέρος του ψηφοδελτίου, θα διπλώσει το ψηφοδέλτιο, ώστε να μην φαίνεται τι ψήφισε, θα εξέλθει από το θάλαμο ψηφοφορίας και θα προχωρήσει μόνος του προς την κάλπη. Στη συνέχεια, θα ρίξει το ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Μετά, θα εγκαταλείψει το Εκλογικό Κέντρο, αφού του επιστραφεί η ταυτότητά του ή το Εκλογικό Βιβλιάριό του ή το Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού (ARC) του σε περίπτωση που δεν έχει την Κυπριακή ιθαγένεια.
 1. H κάλπη θα είναι ανοικτή μέχρι την καθορισθείσα ώρα. O Προεδρεύων κατά την καθορισθείσα ώρα, δηλ. στις 5.00 μ.μ. ακριβώς και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι εκλογείς έξω από το Εκλογικό του Κέντρο, οι οποίοι αναμένουν να ψηφίσουν, θα κλείσει τις πόρτες του Εκλογικού του Κέντρου. Σε καμιά περίπτωση και για κανένα λόγο η κάλπη δεν θα κλείσει πριν τις 5.00 μ.μ., έστω και αν όλοι οι εγγεγραμμένοι εκλογείς, που περιλαμβάνονται στο σχετικό Εκλογικό Κατάλογο έχουν ψηφίσει πριν την ώρα αυτή.
 1. Όταν λήξει η ψηφοφορία και κλείσει η κάλπη, δεν μπορεί να ξανανοίξει για οποιοδήποτε εκλογέα για κανένα λόγο.
 1. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, θα κλείσουν οι πόρτες του Εκλογικού Κέντρου και ενώπιον των βοηθών του Εκλογικού Κέντρου και των αντιπροσώπων των Ομάδων Υποστήριξης, αν υπάρχουν, ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου θα ανοίξει την κάλπη.
 1. Άκυρα ψηφοδέλτια θεωρούνται τα ψηφοδέλτια που αναφέρονται στην παράγραφο 22 και όσα ψηφοδέλτια θα έχουν σημειωμένα περισσότερα από ένα όνομα, καθώς επίσης και κάθε ψηφοδέλτιο:

(α) που δεν είναι το επίσημο ψηφοδέλτιο της Εκλογικής Διαδικασίας.

(β) που δεν φέρει στο εξωτερικό του μέρος την επίσημη σφραγίδα.

(γ) που φέρει οποιαδήποτε γραμμή ή αριθμό ή οποιαδήποτε άλλα από τα καθορισμένα σημεία, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα του εκλογέα.

(δ)  από το οποίο λείπει οποιοδήποτε ουσιώδες μέρος του.

(ε)  από το οποίο είναι αδύνατο να εξακριβωθεί η θέληση του εκλογέα.

(στ) στο οποίο ένας εκλογέας  έχει γράψει στον καθορισμένο κενό χώρο άλλο όνομα από το όνομα του ατόμου που είχε πρόθεση να ψηφίσει και, αντί να ζητήσει άλλο ψηφοδέλτιο για να ψηφίσει κανονικά, προσπάθησε να ακυρώσει και να διαγράψει το όνομα αυτό.

(ζ) στο οποίο ο εκλογέας χρησιμοποίησε πέννα χρώματος άλλου εκτός του χρώματος μπλε ή μαύρου.

 1. Λευκό ψηφοδέλτιο θεωρείται το ψηφοδέλτιο στο οποίο δεν έχει σημειωθεί οποιοδήποτε σημείο, γραμμή, αριθμός, ή όνομα.
 1. Ο Προεδρεύων του Εκλογικού Κέντρου σε συνεργασία με τους Βοηθούς του, αμέσως μετά την καταμέτρηση, θα αποστείλει τα σχετικά αποτελέσματα στο γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών.
 1. Ο οποιοσδήποτε εκλογέας δικαιούται να υποβάλει γραπτώς τις ενστάσεις του κατά της εκλογικής διαδικασίας, εντός τριών ημερών μετά την ημέρα των Εκλογών, στο Γραφείο του Γενικού Εφόρου Εκλογών. Η περίοδος ενστάσεων λήγει την 22α Φεβρουαρίου 2023 στις 1.00 μ.μ.

 

Ιωάννης Χαριλάου

Γενικός Έφορος Εκλογών της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου

Διευθυντής Ελεγκτικού Τμήματος Εκκλησίας Κύπρου

 

Επισ.

 

A/A ΕΝΟΡΙΑ / ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ                  
1 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
2 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
3 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
4 ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Δ
5 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
6 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΒΑΡΓΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
7 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΟΥΤΤΑΛΛΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
8 ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ) ΚΕΝΤΡΟ Α
9 ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ) ΚΕΝΤΡΟ Β
10 ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
11 ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
12 ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
13 ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΕΝΔΕΟΥ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
14 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
15 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
16 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
17 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
18 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
19 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
20 ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Δ
21 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
22 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β
23 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ
24 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ
25 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ε
26 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Ζ
27 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΑΡΝΑΒΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Η
28 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
29 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΕΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
30 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
31 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
32 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
33 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Δ
34 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Ε
35 ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ) ΚΕΝΤΡΟ Ζ
36 ΑΓ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΚΕΝΤΡΟ Α
37 ΑΓ ΜΑΡΙΝΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Α
38 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
39 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ – ΝΕΑ ΔΗΜΑΤΑ – ΓΥΑΛΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
40 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΟΥΔΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
41 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
42 ΑΜΑΡΓΕΤΗ – ΕΛΕΔΙΩ -ΑΞΥΛΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΑΜΑΡΓΕΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
43 ΑΝΑΡΙΤΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
44 ΑΝΩΓΥΡΑ – ΑΛΕΚΤΟΡΑ – ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙΣΚΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΩΓΥΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
45 ΑΡΓΑΚΑ – ΚΙΝΟΥΣΑ -ΜΑΚΟΥΝΤΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΓΑΚΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
46 ΜΕΣΑΝΑ – ΑΡΜΙΝΟΥ – ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΥΧΙΚΟΥ ΜΕΣΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
47 ΑΡΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
48 ΑΡΣΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ- ΜΑΛΛΙΑ – ΚΙΣΣΟΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
49 ΑΣΠΡΟΓΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
50 ΑΧΕΛΕΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
51 ΒΑΣΑ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΒΑΣΑΣ ΚΟΙΛΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
52 ΓΙΟΛΟΥ – ΜΗΛΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΓΙΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
53 ΓΟΥΔΙ – ΧΡΥΣΟΧΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΔΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
54 ΔΟΡΑ – ΜΟΥΣΕΡΕ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΔΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
55 ΔΡΟΥΣΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
56 ΔΡΥΜΟΥ – ΔΡΥΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
57 ΕΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
58 ΕΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β
59 ΕΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Γ
60 ΕΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Δ
61 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΝΤΡΟ Α
62 ΘΕΛΕΤΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
63 ΙΝΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
64 ΚΑΘΗΚΑΣ – ΠΑΝΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ -ΚΑΤΩ ΑΚΟΥΡΔΑΛΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ ΚΑΘΗΚΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
65 ΚΑΛΛΕΠΕΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
66 ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ -ΚΡΗΤΟΥ ΜΑΡΟΤΤΟΥ – ΑΝΑΔΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΝΝΑΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
67 ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΡΕΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
68 ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
69 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΩΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
70 ΚΙΣΣΟΝΕΡΓΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΝΩΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Β
71 ΚΟΙΛΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
72 ΓΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΚΟΙΛΙΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΑΛΑΤΟΥΣΗΣ ΓΑΛΑΤΑΡΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
73 ΚΟΛΩΝΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
74 ΚΟΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
75 ΚΟΝΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΑΔΕΛΦΟΘΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β
76 ΚΟΥΚΛΙΑ ΠΑΦΟΥ – ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΑ – ΣΟΥΣΚΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΟΥΚΑ ΚΟΥΚΛΙΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
77 ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ – ΤΕΡΡΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
78 ΛΕΜΠΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
79 ΛΕΤΥΜΠΟΥ – ΚΟΥΡΤΑΚΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΤΥΜΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
80 ΛΥΣΟΣ – ΦΙΛΟΥΣΑ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΛΥΣΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
81 ΜΑΝΔΡΙΑ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
82 ΜΑΡΑΘΟΥΝΤΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
83 ΜΕΣΑ ΧΩΡΙΟ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
84 ΜΕΣΟΓΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
85 ΜΕΣΟΓΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΕΝΤΡΟ Β
86 ΝΑΤΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
87 ΝΕΟΝ ΧΩΡΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
88 ΜΑΜΩΝΙΑ – ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ  – ΦΑΣΟΥΛΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΦΟΥ -ΚΙΔΑΣΙ -ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΜΑΜΩΝΙΩΝ ΚΕΝΤΡΟ Α
89 ΟΜΟΔΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
90 ΠΑΝΑΓΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
91 ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ – ΚΑΤΩ ΑΡΟΔΕΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΛΑΝΔΙΩΝΟΣ ΠΑΝΩ ΑΡΟΔΕΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
92 ΠΑΧΝΑ – ΑΥΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
93 ΠΑΧΝΑ – ΑΥΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΤΩ ΠΑΧΝΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β
94 ΠΕΓΕΙΑ – ΑΚΟΥΡΣΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
95 ΠΕΓΕΙΑ – ΑΚΟΥΡΣΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Β
96 ΠΕΓΕΙΑ – ΑΚΟΥΡΣΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Γ
97 ΠΕΝΤΑΛΙΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΕΝΤΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
98 ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
99 ΠΙΣΣΟΥΡΙ – ΠΑΡΑΜΑΛΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΙΣΣΟΥΡΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
100 ΠΟΛΕΜΙ – ΨΑΘΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΟΛΕΜΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
101 ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ – ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΟ Α
102 ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ – ΠΕΛΑΘΟΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ (ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ) ΚΕΝΤΡΟ Β
103 ΠΟΤΑΜΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
104 ΠΡΑΙΤΩΡΙ -ΚΕΔΑΡΕΣ -ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΦΟΥ-ΦΙΛΟΥΣΑ ΚΕΛΟΚΕΔΑΡΩΝ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΠΡΑΙΤΩΡΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
105 ΠΡΑΣΤΕΙΟ ΑΥΔΗΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
106 ΠΡΟΔΡΟΜΙ – ΑΝΔΡΟΛΥΚΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
107 ΠΩΜΟΣ – ΠΑΧΥΑΜΜΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΨΥΧΙΟΥ ΠΩΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
108 ΣΑΛΑΜΙΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
109 ΣΙΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
110 ΣΚΟΥΛΛΙ -ΧΟΛΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΚΟΥΛΛΙ ΚΕΝΤΡΟ Α
111 ΣΤΑΤΟΣ – ΑΓΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
112 ΣΤΕΝΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
113 ΣΤΡΟΥΜΠΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
114 ΤΑΛΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
115 ΤΑΛΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΓΕΝΕΘΛΙΩΝ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΝΑΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Β
116 ΤΙΜΗ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
117 ΤΡΑΧΥΠΕΔΟΥΛΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
118 ΤΡΕΜΙΘΟΥΣΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
119 ΤΣΑΔΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΕΛΕΟΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
120 ΦΟΙΝΙ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α
121 ΦΥΤΗ -ΛΑΣΑ – ΜΗΛΙΑ ΠΑΦΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΥΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ Α
122 ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΑΙΜΑΤΟΥΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Α
123 ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΑΙΜΑΤΟΥΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Β
124 ΧΛΩΡΑΚΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΧΡΥΣΟΑΙΜΑΤΟΥΣΗΣ (ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ) ΚΕΝΤΡΟ Γ
125 ΧΟΛΕΤΡΙΑ-ΣΤΑΥΡΟΚΟΝΝΟΥ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΧΟΛΕΤΡΙΑ ΚΕΝΤΡΟ Α
126 ΧΟΥΛΟΥ -ΛΕΜΟΝΑ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΧΟΥΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ Α

 

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή pdf εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post