Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζωγραφικής και Προφορικής Αφήγησης «Εικονίζω το Πάσχα» (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

Πρόγραμμα Εργαστηρίων Ζωγραφικής και Προφορικής Αφήγησης «Εικονίζω το Πάσχα» (Μάρτιος-Απρίλιος 2023)

Προσφορά Εργαστηρίων Ζωγραφικής για παιδιά, μέσα στα πλαίσια του Προγράμματος «Εικονίζω το Πάσχα».

Τα Εργαστήρια Ζωγραφικής/Προφορικής Αφήγησης προσφέρονται δωρεάν  από την ομάδα Συμπαραγωγών του Προγράμματος Εθνογραφίας/Εικαστικών/ Προφορικού Λόγου «Εικονίζω το Πάσχα», η οποία απαρτίζεται από τους: Συνοδικό Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και Γραφείον ΜΕΘΕΞΙΣ διακονία πολιτισμού.

Μέσα στα πλαίσια του πιο πάνω Προγράμματος έχει εκδοθεί σχετικό Τετράδιο Ζωγραφικής «Εικονίζω το Πάσχα» ως εκπαιδευτικό εργαλείο εθνογραφικής/εικαστικής/λογοτεχνικής επιμόρφωσης για παιδιά, σε 500 αντίτυπα. Προσφέρονται  Εργαστήρια Ζωγραφικής/Προφορικής Αφήγησης σε παιδιά Κατηχητικών Σχολείων, σε παιδιά Δημοτικών Σχολείων και Πολιτιστικά Κέντρα και Μουσεία στην Κύπρο .Τα Εργαστήρια διεξάγονται από το Μάρτιο μέχρι τον Απρίλιο 2023.

Διεξαγωγή Εργαστηρίων

Τα εργαστήρια διεξάγει η εμψυχώτρια μας με τη χρήση του Τετραδίου Ζωγραφικής και του Εκπαιδευτικού Προγράμματος διεξαγωγής του Εργαστηρίου. Το Τετράδιο Ζωγραφικής έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο που να μπορούν εύκολα τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν και να συμμετέχουν στις δράσεις του (ανάγνωση κειμένου και ζωγραφική της αντίστοιχης εικόνας, αναπαράσταση της Έγερσης του Λαζάρου με δραματοποίηση, παραδοσιακό Τραγούδι του Λαζάρου).  Στα παιδιά  δίδεται δωρεάν το Τετράδιο Ζωγραφικής στο οποίο θα ζωγραφίζουν επί τόπου και θα μπορούν να το πάρουν και μαζί τους στο σπίτι ( και να λειτουργήσουν έτσι και ως πολλαπλασιαστές στο οικογενειακό περιβάλλον στο θέμα αυτό).

Έκαστο εργαστήριο απευθύνεται σε 30 παιδιά ηλικίας 7-11 ετών και έχει διάρκεια  1.40 λεπτά. Νοείται ότι  τηρούνται όλα τα υγιειονομικά πρωτόκολλα.

Στον χώρο αναρτάται η αφίσα των Εργαστηρίων όπου  απεικονίζεται το Εξώφυλλο του Τετραδίου Ζωγραφικής με τα λογότυπα των Συμπαραγωγών και Χορηγού.

Χορηγός Εργαστηρίων: αλφαμέγα

 

Print Friendly, PDF & Email

Share this post