Ιερα Συνοδος

Διαδικτυακή συνάντηση ολοκλήρωσης του Έργου ΑUGE (Advancing Utterly Green Environments) της ΘΣΕΚ

Αγαπητοί φίλοι της ΘΣΕΚ,  Το Έργο ΑΥΓΗ (Αdvancing Utterly Green Environments), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εrasmus+ και συντονίζεται από τη ΘΣΕΚ με Εταίρο την Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης σας προσκαλεί στη συνάντηση ολοκλήρωσης του Έργου, η οποία θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Πέμπτη, 25 Μαΐου, στις 15.00.  Πιο κάτω παρατίθεται ο σύνδεσμος για τη διαδικτυακή παρακολούθηση και το πρόγραμμα της συνάντησης.  Με τις ευχές μας για ένα όμορφο και ξεκούραστο καλοκαίρι.  ----------- Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συνάντηση μέσω του πιο κάτω συνδέσμου:  Click here to join the meeting    Πρόγραμμα   15:00-15:10     Xαιρετισμοί  Διευθυντής ΘΣΕΚ, Πρωτ. Κυπριανός Κουντούρης   Γενικός Διευθυντής της ΟΑΚ, Δρ [...]

Το Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου συμμετέχει στην 28η Έκθεση «Ορθοδοξία» (7-9 Μαΐου 2023)

Το Συνοδικόν Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας Κύπρου, έπειτα από πρόσκληση των διοργανωτών, θα συμμετέχει στην 28η Έκθεση Εκκλησιαστικής Τέχνης «Ορθοδοξία», η οποία θα διοργανωθεί στον εκθεσιακό χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας στο Νέο Φάληρο, στον Πειραιά, από την Κυριακή, 07 Μαΐου, έως την Τρίτη, 09 Μαΐου 2023 (ώρες: 10:00 - 19:00). (περισσότερα…)

Ανακοίνωση της Εκκλησίας της Κύπρου σχετικά με την νέα διαδικασία Πνευματικής Λύσης του Γάμου

Μετά τήν τροποποίηση τοῦ Νόμου περί Οἰκογενειακῶν θεσμῶν καί τῆς διαδιακασίας περί Πνευματικῆς Λύσης τοῦ Γάμου, πληροφοροῦμε τούς πιστούς, ὅτι ἀπό τήν 1ην Μαΐου 2023, τό λεγόμενο «προτίθεμαι» (αἴτηση) γιά τήν ἀπόπειρα συνδιαλλαγῆς, ἡ ὁποία μέ βάση τήν νομοθεσία εἶναι ὑποχρεωτική, προκειμένου νά προχωρήσουν οἱ ἐνδιαφερόμενοι στή διαδικασία ἔκδοσης Διαζυγίου ἀπό τό Οἰκογενειακό Δικαστήριο, θά γίνεται ΜΟΝΟ ἠλεκτρονικά, στήν ἱστοσελίδα https://pnevmatikilysi.cy.net/ Ἀπό τήν ἡμερομηνία αὐτή καί μετά δέν θά γίνεται ἀποδεκτή καμία αἴτηση «προτίθεμαι» ἄλλου τύπου, ὅπως ἤδη ἔχει συμφωνηθεῖ καί μέ τόν Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο. Τήν ἠλεκτρονική αἴτηση μπορεῖ κάποιος [...]

Βιωματικό Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς Τέχνης: “Αξιοποιώντας την εικαστική δημιουργία για μια βιώσιμη ανάπτυξη”

Το Ερευνητικό Έργο ΑUGE (Αdvancing Utterly Green Environments) και η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ διοργανώνουν Βιωματικό Εργαστήριο για Εκπαιδευτικούς Τέχνης (Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης) με θέμα: "Αξιοποιώντας την εικαστική δημιουργία για μια βιώσιμη ανάπτυξη" Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Μαΐου 2023 (9:00-12:30) στη Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου.  Για το πρόγραμμα του Εργαστηρίου και Εγγραφή στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://augeproject.com/2023/04/06/διεξαγωγή-βιωματικού-εργαστηρίου-με/ Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 22443054 (κ. Στέλλα Παναγιώτου) ή στο [email protected]

Η γυναίκα στη δημόσια Λατρεία του Θεού

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στοιχοῦσα εἰς τήν ἀποστολικήν διδασκαλίαν ὅτι ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» καί λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἐκκλησίᾳ, κατά τήν ὥραν τῆς λατρείας συμμετεῖχον ἅπαντες ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ καί μάλιστα, συμφώνως πρός τήν παρώτρυνσιν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συμμετεῖχον εἰς τούς χορούς τῶν ψαλτῶν καί γυναῖκες, ἀπεφάσισε νά δώσῃ εἰς τό γυναικεῖον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τή δυνατότητα νά ψάλλῃ εἰς τάς λατρευτικάς συνάξεις τῇ γνώσει καί ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου αρχιερέως. (περισσότερα…)

7ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2023)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, ώρα 19:00-20:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία) με τίτλο: Ἡ Διήγησις περὶ τῶν δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Καντάρας (BHG, 1198) Ομιλητής Κώστας Ν. Κωνσταντινίδης (Ομότιμος Καθηγητής Βυζαντινής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) (περισσότερα…)

Η σπουδαιότης της νηστείας και η τήρησις αυτής σήμερον

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ Ἡ νηστεία εἶναι θεία ἐντολή (Γεν. β’, 16-17). Κατά τόν Μ. Βασίλειον, «συνηλικιῶτίς ἐστι τῆς ἀνθρωπότητος· νηστεία γάρ ἐν τῷ παραδείσῳ ἐνομοθετήθη» (Περί νηστείας, 1, 3. PG 31, 168A). Εἶναι μέγα πνευματικόν ἀγώνισμα καί ἡ κατ’ ἐξοχήν ἔκφρασις τοῦ ἀσκητικοῦ ἰδεώδους τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἀπαρεγκλίτως στοιχοῦσα εἴς τε τά ἀποστολικά θεσπίσματα καί τούς συνοδικούς κανόνας καί εἰς τήν καθ’ ὅλου πατερικήν παράδοσιν, διεκήρυξε πάντοτε τήν ὑψίστην ἀξίαν τῆς νηστείας διά τόν πνευματικόν βίον τοῦ ἀνθρώπου καί τήν σωτηρίαν αὐτοῦ. Εἰς τόν κύκλον [...]

Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (23 Φεβρουαρίου 2023)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2023, στὴν πρώτη τοῦ ἔτους τακτικὴ συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: 1) Ἀπεφάσισε τὴν κατ' ἐξαίρεσιν, μόνον διὰ τὸ παρὸν ἔτος, τέλεσιν τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου κατὰ τὴν περίοδον τῶν Νηστειῶν τῶν Χριστουγέννων, μέχρι τὴν 12ην Δεκεμβρίου 2023. 2) Ἐνημερώθηκε ἀπὸ τοὺς ἐπὶ κεφαλῆς εἰς τοὺς Διορθοδόξους, Διαχριστιανικοὺς καὶ Διαθρησκειακοὺς διαλόγους Ἀρχιερεῖς, γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς ὡς ἄνω διαλόγους. Ἔγινε συζήτηση καὶ ἐλήφθησαν σχετικὲς ἀποφάσεις. 3) Ἐπεκύρωσε τὰ ἀποτελέσματα [...]