Ιερα Συνοδος

Ανακοινωθέν Εξαμελούς Συνοδικού Δικαστηρίου (13 Μαρτίου 2024)

Συνῆλθε σήμερα Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024, τὸ Ἑξαμελὲς Συνοδικὸ Δικαστήριο, μετὰ τὴν παραπομπὴ σὲ αὐτὸ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τῶν καταγγελιῶν τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτη Ταμασοῦ κ. Ἠσαΐα κατὰ τῶν μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἀββακούμ. Δεδομένου ὅτι μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προέκυψαν νέα στοιχεῖα, τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο ἀποφάσισε ὁμόφωνα νὰ ζητήσει ἀπὸ τὴν Ἀνακριτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὴ διεξαγωγὴ περαιτέρω ἀνακρίσεων, σύμφωνα καὶ μὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μὲ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἡμερομηνίας 18 Σεπτεμβρίου 2023, τὸ Συνοδικὸ Δικαστήριο ἀπὸ Πενταμελὲς [...]

Ανακοινωθέν Εκτάκτης Συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (08 Μαρτίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Ἐτέθησαν ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γραπτὲς αἰτήσεις τῶν ἐν ἀργίᾳ τελούντων ἀρχιμανδριτῶν Νεκταρίου Γεωργίου, ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ὁσίου Ἀββακοὺμ Φτερικουδίου καὶ Πορφυρίου Ττόουλου, ἀδελφοῦ τῆς ἰδίας Μονῆς, διὰ τῶν ὁποίων οἱ ὡς ἄνω ἐζήτουν καθαίρεσιν ἐκ τοῦ ὑψηλοῦ Ὑπουργήματος τῆς Ἱερωσύνης γιὰ κανονικὰ παραπτώματα, κωλυτικὰ τῆς Ἱερωσύνης εἰς τὰ ὁποῖα εἶχαν ὑποπέσει. Ἐτέθη, ἐπίσης, ἐνώπιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐπιστολὴ ἐκ μέρους δικηγόρου, διὰ τῆς [...]

Η γυναίκα στη δημόσια Λατρεία του Θεού

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, στοιχοῦσα εἰς τήν ἀποστολικήν διδασκαλίαν ὅτι ἐν τῷ σώματι τοῦ Χριστοῦ «οὐκ ἔνι ἄρσεν καί θῆλυ» καί λαμβάνουσα ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἐν τῇ ἀρχαίᾳ ἐκκλησίᾳ, κατά τήν ὥραν τῆς λατρείας συμμετεῖχον ἅπαντες ἐν τῇ ψαλμῳδίᾳ καί μάλιστα, συμφώνως πρός τήν παρώτρυνσιν μεγάλων πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, συμμετεῖχον εἰς τούς χορούς τῶν ψαλτῶν καί γυναῖκες, ἀπεφάσισε νά δώσῃ εἰς τό γυναικεῖον πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τή δυνατότητα νά ψάλλῃ εἰς τάς λατρευτικάς συνάξεις τῇ γνώσει καί ἀδείᾳ τοῦ οἰκείου αρχιερέως. (περισσότερα…)

9ο Πολιτιστικό Απόβραδο Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου (Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2024)

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου σας προσκαλεί σε διάλεξη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024, ώρα 19:00-20:30, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Σχολής (Ισοκράτους 1-7, 1016, Λευκωσία) (περισσότερα…)

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Εθελοντική αιμοδοσία εις μνήμη του π. Ιωάννη Χατζημιχαήλ

Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, στο πλαίσιο του κοινωνικού της έργου και της κοινωνικής της προσφοράς, οργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος εθελοντική αιμοδοσία στον χώρο της Σχολής. (περισσότερα…)

Ανακοίνωση Ιεράς Συνόδου σχετικά με τον Σάββα Λαυριώτη

Η Ιερά Σύνοδος της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Κύπρου εφιστά την προσοχή του χριστεπωνύμου πληρώματός της και το προτρέπει να αποφεύγει κάθε σχέση με τον δήθεν «Αγιορείτη Γέροντα Σάββα Λαυριώτη», πρώην μοναχό του Αγίου Όρους, ο οποίος έχει αποβληθεί από την Ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας Αγίου Όρους όπου εμόναζε, καθ’ όσον είχε θέσει τον εαυτό του εκτός της Εκκλησίας, ερχόμενος σε αντίθεση με τον Καθηγούμενο της Μονής και με ολόκληρη την αδελφότητα. Μετά την αποπομπή του εξ Αγίου Όρους ο ως άνω εξακολουθεί να χρησιμοποιεί καταχρηστικά τον τίτλο του «Αγιορείτη» και [...]

Ανακοινωθέν της πρώτης του έτους τακτικής συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (12 Φεβρουαρίου 2024)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024, στὴν πρώτη τακτικὴ τοῦ ἔτους συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: 1) Κατατέθηκαν οἱ ἐκθέσεις τῶν Ἀρχιερέων γιὰ τὴ συμμετοχή τους στοὺς διεκκλησιαστικοὺς καὶ διαθρησκειακοὺς διαλόγους. Οἱ ἐκθέσεις θὰ μελετηθοῦν ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὰ ὁποῖα θὰ καταθέσουν καὶ τὶς ἀπόψεις τους. 2) Ἐπεκύρωσε τὴν ὑπὸ τοῦ Ἑξαμελοῦς Συνοδικοῦ Δικαστηρίου ἐπιβληθεῖσαν εἰς τὸν τέως ἱερέα Πέτρο Χριστοδούλου, ἐκ Παναγιᾶς Πάφου, ποινὴ τῆς καθαιρέσεως ἐκ τοῦ ἱερατικοῦ ἀξιώματος [...]

Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: Εκδήλωση με την ευκαιρία της Εορτής των Τριών Ιεραρχών και την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων

Με την ευκαιρία της Εορτής των Τριών Ιεραρχών και την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων, η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας της Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2024, στις 18.30, στον Καθεδρικό Ναό του Αποστόλου Βαρνάβα. Θα ακολουθήσει δεξίωση στον προαύλιο χώρο της ΘΣΕΚ. 

Ανακοινωθέν της συνεδρίας της Ιεράς Συνόδου (15 Ιανουαρίου 2024)

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου συνῆλθε σήμερα, Δευτέρα, 15 Ἰανουαρίου 2024, σὲ ἔκτακτη συνεδρία, ὑπὸ τὴν προεδρίαν τῆς Α.Μ. τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου καὶ ἐργάσθηκε ὡς ἑξῆς: 1) Τίμησε, μὲ ἀφορμὴ τὴν ἐπέτειο τοῦ Ἑνωτικοῦ Δημοψηφίσματος τοῦ 1950, μὲ μονόλεπτη σιγή, τὴ μνήμη τῶν πρωταγωνιστῶν ἐκείνης τῆς ἐθνικῆς πρωτοβουλίας, δηλ. τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου τοῦ Β΄, τῶν Μητροπολιτῶν Πάφου Κλεόπα, Κιτίου Μακαρίου καὶ Κυρηνείας Κυπριανοῦ καὶ τοῦ Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος Γενναδίου. 2) Συζήτησε, λεπτομερῶς, τρόπους μὲ τοὺς ὁποίους θὰ τονισθεῖ τὸ ἀγωνιστικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ καὶ ἡ καλλιέργεια [...]