Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ησυχαστού (18 Απριλίου)

Ιωάννης ο Ησυχαστής

Μνήμη του Οσίου Ιωάννου του Ησυχαστού (18 Απριλίου)

Σήμερα, 18 Απριλίου, η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των αγίων Σάββα του Στρατηλάτου (του Γότθου), του Πατριάρχου Κυρίλλου Κωνσαντινουπόλεως, Ιωάννου του Νεομάρτυρος του εξ Ιωαννίνων  (1526), Κοσμά επισκόπου Χαλκηδόνος και του Οσίου Ιωάννου, μαθητή του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, τον οποίο η Εκκλησία τιμά στις 20 Νοεμβρίου.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Ησυχαστής έζησε κατά τον 8ο αιώνα μ.Χ. και από νεαρή ηλικία αγάπησε την Εκκλησία. Εντρύφησε στα κείμενα της Αγίας Γραφής και με ένθεο ζήλο αποφάσισε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στο Χριστό. Ο Ιωάννης, μιμούμενος την πορεία που υπέδειξε ο Ιησούς Χριστός σε εκείνους που θέλουν να αγωνιστούν στην παρούσα ζωή με θέληση σταθερή και με αυταπάρνηση υποδειγματική, παραιτούμενος από όλα τα τερπνά του βίου τούτου, αφιερώθηκε ως καιόμενη λαμπάδα στο Θεό και το συνάνθρωπό του.

Έτσι, ο Όσιος Ιωάννης διδάχθηκε τα της μοναχικής πολιτείας παρά τους πόδας του Αγίου Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, ο οποίος υπήρξε σπουδαίος διδάσκαλος της ερήμου και έμπειρος στα πνευματικά πράγματα.

Ο Όσιος Ιωάννης μετά το θάνατο του διδασκάλου του, ήλθε ως προσκυνητής στα Ιεροσόλυμα. Εκεί, στους ιερούς τόπους, καλλιεργήθηκαν εντός του περισσότερο οι πηγές της ευσεβούς κατανύξεως και η αφοσίωσή του προς τον Θεό κι έτσι προσέλαβε νέα δύναμη και φλόγα.

Εγκαταβίωσε στη μονή Χαρίτωνος, όπου και κοιμήθηκε ειρηνικά αφήνοντας στους επιγόνους αγαθή μνήμη και παρηγορία στους πιστούς.

Η ευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, η οποία επαναλαμβάνεται αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής μας προσφέρει όλο το νόημα του πνευματικού αγώνα των Αγίων της Εκκλησίας μας.

«Κύριε καὶ Δέσποτα τῆς ζωῆς μου, πνεῦμα ἀργίας, περιεργίας, φιλαρχίας, καὶ ἀργολογίας μή μοι δῷς. Πνεῦμα δὲ σωφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, ὑπομονῆς καὶ ἀγάπης χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ.

Ναί, Κύριε Βασιλεῦ, δώρησαί μοι τοῦ ὁρᾶν τὰ ἐμὰ πταίσματα, καὶ μὴ κατακρίνειν τὸν ἀδελφόν μου, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Αμήν».

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post