Εκκλησία Κύπρου και Ενωμένη Ευρώπη

Εκκλησία Κύπρου και Ενωμένη Ευρώπη

Για τη σημερινή εκδήλωση έχουμε επιλέξει προς διαπραγμάτευση το θέμα: «Εκκλησία Κύπρου και Ενωμένη Ευρώπη», το οποίο θα εξετάσουμε μέσα σε τρεις ενότητες. Πρώτον, θα καταβληθεί προσπάθεια να απαντηθεί με πολλή συντομία το ερώτημα των σχέσεων της Εκκλησίας με το Έθνος και την κοινωνία. Δεύτερον, θα εξετάσουμε το θεολογικό ζήτημα της Εκκλησιολογίας και Παραδόσεως μέσα από την προοπτική των νέων δεδομένων, που δημιουργεί η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, ο πλουραλισμός και η παγκοσμιοποίηση. Τρίτον, υπό τον τίτλο «Ευρώπη και Εκκλησία», θα καταβληθεί προσπάθεια εντοπισμού των τομέων εκείνων, στους οποίους καλείται ο Χριστιανισμός και η Εκκλησία στο σύνολό της, αλλά και ειδικότερα η Εκκλησία της Κύπρου, να καταθέσουν ως συμβολή στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Πρέπει να σημειωθεί εξ αρχής, ότι η συμβολή της Εκκλησίας της Κύπρου δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί χωρίς τη συνεργασία με τις άλλες ορθόδοξες Εκκλησίες, καθώς και με τις άλλες χριστιανικές ομολογίες. Για το λόγο αυτό πολλοί από τους τομείς της αποστολής της Εκκλησίας της Κύπρου είναι κοινοί για όλες τις Εκκλησίες…

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

The Church of Cyprus and the United Europe

Δρ. Βασιλείου Καραγιάννη
Χωρεπισκόπου Τριμυθούντος (νῦν Μητροπολίτης Κωνσταντίας)
11 Ιουνίου 2004

Print Friendly, PDF & Email

Share this post