Μνήμη του Αγίου μάρτυρα Ερμεία (31 Μαΐου)

Άγιος Ερμείας

Μνήμη του Αγίου μάρτυρα Ερμεία (31 Μαΐου)

Χριστός Ανέστη!

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ευσταθίου, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, που έζησε στις αρχές του 11ου αιώνα μ.Χ., των Αγίων μαρτύρων Ευσεβίου, Χαραλάμπη και Χριστίνας, καθώς και του αγίου μάρτυρα Ερμεία, ο οποίος ήταν ένας ενάρετος στρατιωτικός, υπηρετούσε στα Κόμανα της Καππαδοκίας, γύρω στα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ.

Το θάρρος και η τιμιότητά του αναγνωρίζονταν από τους συμπολίτες του, καθώς επίσης και οι μεγάλες υπηρεσίες του προς το ρωμαϊκό στρατό. Ωστόσο, όταν ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος πληροφορήθηκε τη χριστιανική ιδιότητά του, μέσω του τοπικού Έπαρχου Σεβαστιανού, και αδιαφορώντας για το προχωρημένο της ηλικίας του Αγίου, επιδίωξε να τον κάνει να αρνηθεί την πίστη του προκαλώντας τον να δημοσιοποιήσει αυτό με το να προσφέρει θυσία στα είδωλα. Ο Ερμείας αρνήθηκε την πρόταση, απαντώντας πως θα ήταν ανόητο να αφήσει το φως και να ακολουθήσει με τη θέλησή του το σκοτάδι.

Τα βασανιστήρια στα οποία τον υπέβαλαν δεν στάθηκαν ικανά να μεταβάλουν τη γνώμη του. Τελικά αποκεφαλίστηκε, λαμβάνοντας επάξια το στεφάνι του μαρτυρίου και την τιμή των Αγίων των Θεού.

Στο πρόσωπο του μάρτυρα Ερμεία τιμώνται όλοι εκείνοι που με το λόγο και το έργο τους ομολογούν τον αληθινό Θεό και είναι μέλη του φιλόχριστου εθνικού στρατού μας.

Οι τιμώμενοι σήμερα Άγιοι της Εκκλησίας, επιβεβαιώνουν ότι ο άνθρωπος καλλιεργεί και αξιοποιεί τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος παραμένοντας αυθεντικά και σταθερά σε σταθερές αρχές, όσο και αν οι άνθρωποι αρέσκονται στις νοθευμένες και εύκολες αξίες χωρίς κόπο και εργασία.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post