Επιστροφή δύο Βυζαντινών Εἰκόνων, τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Ἰακώβου

Επιστροφή δύο Βυζαντινών Εἰκόνων, τῶν Ἀποστόλων Παύλου καί Ἰακώβου

Δύο βυζαντινές εἰκόνες τῶν Ἀποστόλων Παύλου (57 x 38,5) καί Ἰακώβου (56 x 38,5) πού χρονολογοῦνται στά μέσα τοῦ 18ου αἰώνα πέτυχε νά ἀνακτήσει ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου.

Οἱ δύο εἰκόνες πού εἶναι ἔργα τῆς Σχολῆς Ἁγιογραφίας τοῦ Ἁγ. Ἠρακλειδίου (Πολιτικό-Λευκωσία) ἐντοπίστηκαν στήν Γερμανική πόλη τοῦ Dusseldorf τόν περασμένο Φεβρουάριο.

Ἡ προέλευση τῶν δύο εἰκόνων εἶναι μετά βεβαιότητος, ναός ἤ μονή ἀπό τίς κατεχόμενες περιοχές τῆς Κύπρου. Μετά τήν βεβήλωση καί λεηλασία τῶν χριστιανικῶν μνημείων ἀπό τούς τούρκους εἰσβολεῖς τό καλοκαίρι τοῦ 1974 ἐξήχθηκαν παράνομα, ὅπως καί χιλιάδες ἄλλες, πρός τίς εὐρωπαϊκές ἀγορές μέ σκοπό τήν πώλησή τους.

Κατόπιν ἐνεργειῶν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά Μνημεῖα καί τήν Τέχνη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τήν Δευτέρα 11 Ἀπριλίου, μετέβη στήν πόλη τοῦ Dusseldorf, ὁ Ἐπίσκοπος Νεαπόλεως κ. Πορφύριος, Διευθυντής τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς, ὅπου καί παρέλαβε τίς δύο εἰκόνες.

Παράλληλα συνεχίζονται οἱ ἔρευνες γιά τήν ἀκριβή ταύτιση τοῦ μνημείου προέλευσης τῶν δύο εἰκόνων. Πληροφορία πού διερευνᾶται, ὑποδεικνύει ὡς ναό προέλευσης τους, τήν κατεχόμενη Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀναστασίου στήν Περιστερωνοπηγή Ἀμμοχώστου.

Σέ σύντομο χρονικό διάστημα οἱ δύο εἰκόνες θά μεταφερθοῦν στήν Κύπρο.

12 Ἀπριλίου 2011,

Ἐκ τοῦ Γραφείου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου στούς Εὐρωπαϊκούς Θεσμούς.

Print Friendly, PDF & Email

Share this post