Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου (22 Μαΐου)

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βασιλίσκου (22 Μαΐου)

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Σήμερα, η Εκκλησία επιτελεί ανάμνηση της σύγκλισης της Αγίας και Οικουμενικής Δευτέρας Συνόδου, η οποία συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 381 και κατάδικασε τον Μακεδόνιον και όλους τους Πνευματομάχους, τους «λέγοντα μη είναι Θεόν το Πνεύμα το Άγιον».

Επίσης, εορτάζουμε τον Μάρτυρα Κόδρο, ο οποίος τελειώθηκε συρόμενος από άλογο.

Τον Μάρτυρα Βασιλίσκο, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή της Αμάσειας του Πόντου και έζησε επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ήταν ανιψιός του μεγαλομάρτυρα Θεοδώρου του Τήρωνος και υπέστη, όπως κι εκείνος, φυλακίσεις και φρικτά βασανιστήρια για χάρη του Αναστημένου Χριστού.

Αξιώθηκε από το Θεό να επιτελεί πολλά θαυμάσια, ένα από τα οποία ήταν η δια της προσευχής του κατακρήμνιση του ειδώλου του θεού Απόλλωνα, μπροστά στο οποίο είχε οδηγηθεί πιεζόμενος να προσφέρει θυσία. Το μεγάλο αυτό θαύμα δεν οδήγησε σε μετάνοια τον ασεβή Έπαρχο Αγρίππα, ο οποίος και διέταξε τη θανάτωσή του.

Ο Άγιος τελείωσε το σύντομο βίο του με αποκεφαλισμό στα Κόμανα του Πόντου, παραμένοντας πιστός μέχρι θανάτου. Στον τόπο του μαρτυρίου του κτίστηκε περικαλλής ναός, στον οποίο κοιμήθηκε ο εξόριστος Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως.

Μια ακόμη μάρτυς που εορτάζουμε σήμερα είναι η Αγία Σοφία. Επίσης ο Άγιος Ιωάννης ο Βλαδίμηρος, ο Βασιλειάς και θαυματουργός, ο οποίος κατήγετο από την Βουλγαρία. Από νεαρός διακρινόταν για τον ενάρετο βίο και την αφοσίωσή του στον Αναστημένο Κύριο και Λυτρωτή Ιησού Χριστό.

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Του Επισκόπου Μεσαορίας Γρηγορίου

Print Friendly, PDF & Email

Share this post