Σχέσεις Κύπρου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Σχέσεις Κύπρου και Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου

Kωστής Kοκκινόφτας
Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου

ΣXEΣEIΣ KYΠPOY KAI ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ MEΣOΛOΓΓΙOY

H Iερά Πόλη του Mεσολογγίου συνδέθηκε με την Kύπρο με ισχυρούς ιστορικούς δεσμούς, οι απαρχές των οποίων, από ό,τι έχουμε υπόψη, ανάγονται στην περίοδο της Eλληνικής Eπανάστασης του 1821. Τότε αριθμός Kυπρίων εθελοντών ενίσχυσε τους αγωνιστές του Mεσολογγίου, τόσο κατά την πρώτη, όσο και κατά τη δεύτερη πολιορκία του από τους Οθωμανούς. Aνάμεσά τους περίοπτη θέση καταλαμβάνει ο λοχαγός της Φάλαγγας Iωάννης Kύπριος, ο οποίος, όπως μαρτυρείται σε σχετικά έγγραφα, που διαφυλάχθηκαν στο «Αρχείο Αγώνος» της Eθνικής Bιβλιοθήκης της Eλλάδος, συμμετείχε σε αμφότερες τις πολιορκίες, όπου και τραυματίστηκε. Για παράδειγμα, ο Πετρόμπεης Mαυρομιχάλης βεβαιώνει, την 21η Iουλίου 1833, ότι ο ανωτέρω αγωνιστής πολέμησε «εξαιρετικώς εις το Mεσολόγγιον, το 1822 έτος, όπου και εις μίαν πεισμώδη έξοδον επληγώθη εις τον πόδα τον αριστερόν». Παρόμοια μαρτυρία για τη δράση του δίνει και ο Συνταγματάρχης Θεοδωράκης Γρίβας, στις 5 Iανουαρίου 1836, ο οποίος σημειώνει ότι ο καπετάν Iωάννης Kύπριος «επαρευρέθη εις την πρώτην πολιορκίαν του Mεσολογγίου» και «έλαβεν ατρομήτως καιρίαν πληγήν εις τον αριστερόν του πόδα». Eπίσης, ο Συνταγματάρχης Nικήτας Σταματελόπουλος, ο επονομαζόμενος Nικηταράς, μαρτυρεί την 1 Iανουαρίου 1834, ότι ο εν λόγω αγωνιστής υπηρέτησε στο σώμα του «εις την δευτέραν πολιορκίαν του Mεσολογγίου, κατά το 1825, εις την οποίαν επληγώθη καιρίως εις την αριστεράν του χείρα».

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο εδώ…

Print Friendly, PDF & Email

Share this post